بایگانی بخش اخبار واحد استعداد درخشان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ -

افتخار آفرینی دانشجویان عضو استعدادهای درخشان در راهیابی به مقطع کارشناسی ارشد

افتخار آفرینی دانشجویان عضو استعدادهای درخشان در راهیابی به مقطع کارشناسی ارشد

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ -

در خصوص دریافت گواهی استعداد درخشان برای دانش آموختگان راه یافته به مقطع کارشناسی ارشد

در خصوص دریافت گواهی استعداد درخشان برای دانش آموختگان راه یافته به مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از تسهیلات بدون آزمون و با آزمون استعداد درخشان

img_yw_news
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ -

برگزاری آزمون مرحله دوم سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان

برگزاری آزمون مرحله دوم سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ -

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مرحله دوم انفرادی سیزدهمین المپیاد علمی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مرحله دوم انفرادی سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ -

زمان شروع و پایان آزمونهای انفرادی دوم سیزدهمین المپیاد علمی

زمان شروع و پایان آزمونهای انفرادی دوم سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه توجیهی آیین نامه های  استعداد درخشان

برگزاری جلسه توجیهی آیین نامه های استعداد درخشان 

img_yw_news
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه تقدیر از دانشجویان راه یافته به آزمون مرحله دوم سیزدهین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

برگزاری جلسه تقدیر از دانشجویان راه یافته به آزمون مرحله دوم سیزدهین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ -

در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰

در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (جدید)

img_yw_news
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ -

اعلام زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه ادامه تحصیل- کارشناسی ارشد (با آزمون و بدون آزمون) 

اعلام زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه ادامه تحصیل- کارشناسی ارشد (با آزمون و بدون آزمون) 

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ -

دسترسی به ۲ فرم با آزمون و بدون آزمون - در رابطه باشرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد۱۴۰۰

دسترسی به ۲ فرم با آزمون و بدون آزمون - در رابطه باشرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ -

برگزاری وبینار توسط دفتر استعدادهای درخشان

برگزاری وبینار توسط دفتر استعدادهای درخشان  

img_yw_news
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ -

برگزاری مجموعه وبینارهای آموزشی برای سیزدهمین المپیاد علمی

برگزاری مجموعه وبینارهای آموزشی برای سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ -

برگزاری وبینار "دانشجوی موفق، دانشجوی چندبعدی" توسط دکتر سیما بشارت

برگزاری وبینار "دانشجوی موفق، دانشجوی چندبعدی"

img_yw_news
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ -

نتایج مرحله اول انفرادی(غربالگری) سیزدهمین المپیاد علمی سال ۱۴۰۰

نتایج مرحله اول انفرادی(غربالگری) سیزدهمین المپیاد علمی سال ۱۴۰۰ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

در خصوص ویرایش حوزه آزمونی و زمان بندی مربوط به متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد

در خصوص ویرایش حوزه آزمونی و زمان بندی مربوط به متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال۱۴۰۰ (جدید)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ -

 استفاده از تسهیلات بدون آزمون و با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

 استفاده از تسهیلات بدون آزمون و با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از دانشجویان برگزیده المپیاد علمی دانشجویی دوره دوازدهم

برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از دانشجویان برگزیده المپیاد علمی دانشجویی دوره دوازدهم

img_yw_news
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

پوستر کشوری سیزدهمین المپیاد علمی

پوستر کشوری سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

زمان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی

زمان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

شیوه نامه های حیطه های ۶ گانه سیزدهمین المپیاد علمی

شیوه نامه های حیطه های ۶ گانه سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ -

اعلام منابع حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت سیزدهمین المپیاد علمی

اعلام منابع حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ -

شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰

شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ -

اعلام نتایج انفرادی و گروهی دوازدهمین المپیاد علمی و افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه

اعلام نتایج انفرادی و گروهی دوازدهمین المپیاد علمی و افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ -

اعلام منابع آزمون های مرحله اول انفرادی (غربالگری) سیزدهمین المپیاد علمی

منابع آزمون های مرحله اول انفرادی (غربالگری) سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ -

شیوه نامه های ۶ حیطه المپیاد علمی برای آزمون مرحله دوم گروهی دوازدهمین المپیاد علمی

شیوه نامه های ۶ حیطه المپیاد علمی برای آزمون مرحله دوم گروهی دوازدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

جدول زمان بندی برگزاری آزمون مرحله دوم گروهی دوازدهمین المپیاد علمی - بهمن ۹۹

جدول زمان بندی برگزاری آزمون مرحله دوم گروهی دوازدهمین المپیاد علمی - بهمن ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

زمان دریافت کارت ورود به آزمون مرحله دوم گروهی دوازدهمین المپیاد علمی

زمان دریافت کارت ورود به آزمون مرحله دوم گروهی دوازدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ -

محل های برگزاری آزمون مرحله دوم دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

محل های برگزاری آزمون مرحله دوم دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ -

اسامی ده گروه راه یافته به مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

اسامی ده گروه راه یافته به مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

ثبت نام در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

ثبت نام در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ -

جدول زمان بندی برگزاری سیزدهمین المپیاد علمی سال ۱۴۰۰

جدول زمان بندی برگزاری سیزدهمین المپیاد علمی سال ۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ -

اعلام عناوین حیطه ها و تاریخ برگزاری سیزدهمین المپیاد علمی

اعلام عناوین حیطه ها و تاریخ برگزاری سیزدهمین المپیاد علمی

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ -

موفقیت دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

موفقیت دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ -

تقدیر از دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد کشوری

تقدیر از دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد کشوری در روز شنبه مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

افتخار آفرینی دانشجویان المپیادی دانشگاه در آزمون غربالگری مرحله اول دوازهمین دوره المپیاد علمی- مرداد ۱۳۹۹

افتخار آفرینی دانشجویان المپیادی دانشگاه در آزمون غربالگری مرحله اول دوازهمین دوره المپیاد علمی- مرداد ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

نفرات پذیرفته مرحله اول آزمون انفرادی (غربالگری) دوازهمین دوره المپیاد علمی- مرداد ۱۳۹۹

نفرات پذیرفته مرحله اول آزمون انفرادی (غربالگری) دوازهمین دوره المپیاد علمی- مرداد ۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری آزمون غربالگری دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

برگزاری آزمون غربالگری دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در روز جمعه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسات آموزشی دوازدهمین المپیاد علمی در مرکز EDC دانشگاه

برگزاری جلسات آموزشی دوازدهمین المپیاد علمی در مرکز EDC دانشگاه   

img_yw_news
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان

برگزاری جلسه کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان جلسه ی کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه در تاریخ 98/10/8 با حضور اعضای کمیسیون در دفتر edc برگزار شد و پرونده متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد های درخشان مورد بررسی قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری دومین جلسه کلاس حیطه ی مدیریت نظام سلامت

برگزاری دومین جلسه کلاس حیطه ی مدیریت نظام سلامت در راستای آمادگی دانشجویان برای شرکت در دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور، دومین جلسه کلاس حیطه‌ی مدیریت نظام سلامت با حضور دانشجویان شرکت کننده و مدرس دوره آقای دکتر بدخشان  در تاریخ ۲/۱۰/۹۸ در سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی تفکر علمی در علوم پایه

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی تفکر علمی در علوم پایه در راستای آمادگی دانشجویان برای شرکت در دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور، اولین جلسه کلاس حیطه‌ی تفکرعلمی در علوم پایه با حضور خانم دکتر بشارت و اقای دکتر شیرزاد و سرپرست تیم در تاریخ ۱/۱۰/۹۸ در سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی مدیریت نظام سلامت

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی مدیریت نظام سلامت در راستای آمادگی دانشجویان برای شرکت در دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور، اولین جلسه کلاس حیطه‌ی مدیریت نظام سلامت با حضور دانشجویان شرکت کننده و سرپرست تیم در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ در سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت در راستای آمادگی دانشجویان برای شرکت در دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور، اولین جلسه کلاس حیطه‌ی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت با حضور دانشجویان شرکت کننده و سرپرست تیم در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ در سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ -

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی کارآفرینی المپیاد ۱۲

برگزاری اولین جلسه کلاس حیطه ی کارآفرینی المپیاد ۱۲ در راستای آمادگی دانشجویان برای شرکت در دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور، اولین جلسه کلاس حیطه‌ی کارآفرینی با حضور مدرس دوره جناب آقای دکتر سعید محمدی در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ در سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

آشنایی با روند برگزاری اولین جشنواره اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی

جهت آشنایی با روند برگزاری اولین جشنواره "اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی" بر روی لینک زیر کلیک نمایید. برنامه زمانبندی ارسال تجربه ها/فعالیت های دانشجویان فلوچارت روند اجرای جشنواره

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه ی کمیته ی مشورتی دانشجویی ۵ /۹ /۹۸

جلسه ی کمیته ی مشورتی دانشجویی روز سه شنبه ۵ /۹ /۹۸ با حضور اعضای کمیته ی مشورتی دانشجویی و مسئول دفتر استعداد های درخشان دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی برگزار شد. ​

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه ی کمیته ی مشورتی دانشجویی ۵ /۹ /۹۸

جلسه ی کمیته ی مشورتی دانشجویی روز سه شنبه ۵ /۹ /۹۸ با حضور اعضای کمیته ی مشورتی دانشجویی و مسئول دفتر استعداد های درخشان دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

قابل توجه دانشجویان علوم پزشکی در کلیه رشته مقاطع

توجه توجه! جهت دریافت منابع دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان لینک زیر را کلیک کنید. منابع المپیاد ۱۲  

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

برگزاری کلاس آشنایی با نحوه برگزاری المپیاد

برگزاری کلاس آشنایی با نحوه برگزاری المپیاد کلاس آشنایی با نحوه برگزاری المپیاد و شرکت دانشجویان در حیطه های مختلف، توسط کمیته دانشجویی المپیاد با حضور سرپرست تیم سرکار خانم دکتر سیما بشارت در روزشنبه و سه شنبه ۲۱ و ۱۸ آبان ماه برگزار شد.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخ برگزاری و حیطه های ۶ گانه دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

تاریخ برگزاری و حیطه های ۶ گانه دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  تاریخ برگزاری دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور و عناوین موضوعات و حیطه های این دوره از المپیاد اعلام شد. جهت اطلاعات بیشتر، لطفا لینک زیر را کلیک کنید. اینجا را کلیک کنید

img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -

تقدیر معاونت آموزشی دانشگاه از دانشجویان افتخار آفرین در یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور

تقدیر معاونت آموزشی دانشگاه از دانشجویان افتخار آفرین در یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور جلسه تقدیر و تشکر از دانشجویان افتخار آفرین در یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور جناب آقای فاضل عیسی پناه املشی (دریافت مدال نقره کشوری حیطه مطالعات علوم انسانی و سلامت)، سرکار خانم نازنین موسی پور (دریافت دیپلم افتخار این حیطه)، جناب آقای علی اشکباری و سرکار خانم ساناز بائی (راه یافتگان به مرحله کشوری در این حیطه) در روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار ...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

جلسه کمیته مشورتی دفتر استعداد های درخشان

جلسه کمیته مشورتی دفتر استعداد های درخشان جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در روز یکشنبه 98/6/17 با حضور مدیر EDC دانشگاه آقای دکتر فرازمند فر و مسئول دفتر استعداد درخشان خانم دکتر بشارت و دانشجویان عضو دفتر استعداد درخشان: آقایان فاضل عیسی پناه املشی و ایمان شهابی نسب و خانم سیده نازنین موسی پور برگزار و موارد مربوط به برپایی غرفه در زمان برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ -

افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در یازدهمین المپیاد دانشجویی کشور

افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در یازدهمین المپیاد دانشجویی کشور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در یازدهمین المپیاد دانشجویی کشور که طی ۱۱ تا ۱۸ مرداد ماه جاری‌ با شرکت بیش از ۲۰۰۰ دانشجوی برگزیده کشوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران) برگزار شد موفق به دریافت مدال نقره انفرادی (آقای فاضل عیسی پناه املشی، دانشجوی دوره فیزیوپاتولوژی پزشکی) و دیپلم افتخار (خانم سیده نازنین موسی پور، دانشجوی مقطع علوم پایه پزشکی) در حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت (فلسفه پزشکی) شدند. این موفقیت را به همگی این دوستان و نیز اساتید محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان داریم.

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

نشست صمیمانه با دانشجویان راه یافته به مرحله کشوری المپیاد

نشست صمیمانه با دانشجویان راه یافته به مرحله کشوری المپیاد نشست صمیمانه معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر امیریانی و مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با دانشجویان راه یافته به مرحله کشوری یازدهمین المپیاد دانشجویی ...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ -

برگزاری آزمون آزمایشی کانسپت مپ برای آمادگی در یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی

برگزاری آزمون آزمایشی کانسپت مپ برای آمادگی  در یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی آزمون آزمایشی کانسپت مپ برای آمادگی دانشجویان منتخب در یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه جاری در محل دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه از ساعت ۱۲ تا ۱۴:۳۰ برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

 قابل توجه دانش آموختگان واجد شرایط 10 درصد برتر مقاطع کارشناسی جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 دانشجویان محترم: جهت استفاده از تسهیلات بدون آزمون و با آزمون استعداد درخشان صفحات 17 لغایت 20 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را با دقت مطالعه بفرمایید و همچنین به ادامه مطلب رجوع کنید.  دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 98(جدید)  جدول زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد سال 1398  زمان اعلام درخواست استفاده از تسهیلات بدون آزمون یا با آزمون استعداد درخشان در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی با استفاده از کد رهگیری توسط دانشجویان متقاضی: 22 لغایت 27 تیرماه سال 1398  زمان برگزاری آزمون:  27 و 28 تیر ماه 1398  زمان مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه جهت تشکیل پرونده و اعلام درخواست: 1 لغایت 10 مرداد ماه1398

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه یکشنبه 2 تیر ماه 1398

برگزاری جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه موضوع جلسه: بررسی امتیازات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی-تواتنمندی های فردی و اجتماعی دانشجویان واجد شرایط جهت استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر تحصیلی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل مربوطه زمان جلسه: یکشنبه 2 تیر ماه 1398 مکان: اتاق جلسات مرکز EDC دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری کلاس آموزشی یازدهمین المپیاد علمی ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری کلاس آموزشی یازدهمین المپیاد علمی  گروه هدف: دانشجویان منتخب راه یافته به مرحله کشوری در حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت  مدرس : دکتر فریده کوچک زمان: دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸    مکان: مرکز EDC

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

راهنمای آزمون مرحله گروهی یازدهمین المپیاد علمی

 راهنمای آزمون مرحله گروهی یازدهمین المپیاد علمی  دانلود فایل : ShiveGroup_Motaleat۱۱.pdf ( ۱۱۵KB )

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری وبینار حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

 برگزاری وبینار حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت  گروه هدف: دانشجویان منتخب در محله اول آزمون انفرادی(غربالگری) یازدهمین المپیاد در منطقه آمایشی قطب ۱ مدرس: آقای سید محمد هادی موسوی رکنی زمان: چهارشنبه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۸

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

افتخار آفرینی دانشجویان حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت در یازدهمین المپیاد علمی

 افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه در مرحله اول آزمون انفرادی (غربالگری) یازدهمین المپیاد علمی در مناطق ده گانه آمایشی (حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت) ۱- فاضل عیسی پناه املشی-رشته پزشکی ۲- سیده نازنین موسی پور- رشته پزشکی ۳- علی اشکباری- رشته پزشکی ۴- ساناز بائی- رشته هوشبری با عرض تبریک و تهنیت به این دانشجویان پرتلاش ؛ آرزومند توفیقات روز افزون این عزیزان در تمامی عرصه های علمی هستیم. 

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته دانشجویی EDC

 برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته دانشجویی EDC  جلسه هم اندیشی کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با حضور مسئول محترم دفتر استعدادهای درخشان سرکار خانم دکتر سیما بشارت در روز سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ در این مرکز برگزار شد. این کمیته متشکل از دانشجویان فعال و با تجربه و صاحب نظر در حیطه المپیادهای دانشجویی بود. در این جلسه پیشنهادات و انتقادات اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در خصوص مجوز استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل بدون آزمون برای دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی

قابل توجه دانش آموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی :  در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهیلات بدون آزمون برای دانش آموختگان رتبه اول حائز شرایط مقطع کارشناسی بهداشت عمومی (طبق آئین نامه مربوطه) برای کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 98  نامه مربوط به مجوز استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل  بدون آزمون  در مقطع کارشناسی ارشد (در رشته آموزش بهداشت) برای دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی   

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری آزمون غربالگری یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور

برگزاری آزمون غربالگری یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور آزمون غربالگری یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور، با شرکت دانشجویان علاقه مند دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشگاه آزاد در روز جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸ در محل مجموعه فلسفی برگزار گردید. این آزمون با حضور نماینده کلان منطقه، مدیر مرکز مطالعات دانشگاه، مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ، نماینده حراست دانشگاه و نمایندگان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. این آزمون در ۶ حیطه به طور همزمان و راس ساعت ۹ صبح آغاز شده و با موفقیت اجرا گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

اخبار جدید یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

 برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول کشوری یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در روز جمعه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸  فیلم‌های ضبط شده وبینارهای برگزار شده درخصوص یازدهمین المپیاد علمی  قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون انفرادی مرحله غربالگری یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان 

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری وبینار حیطه تفکر علمی در علوم پایه

برگزاری وبینار حیطه تفکر علمی در علوم پایه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۹ اسفند ماه  ۱۳۹۷ (تصاویر)

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ -

اخبار یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

اخبار مربوط به یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

جلسه دفتر استعدادهای درخشان با مسئول محترم استعداد درخشان دانشکده دندان پزشکی

 جلسه دفتر استعدادهای درخشان با مسئول محترم استعداد درخشان دانشکده دندان پزشکی ، خانم دکتر افشاری و کارشناس مربوطه در خصوص امتیاز دهی به فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط استفاده از تسهیلات مربوط به آیین نامه ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر تحصیلی جهت معرفی به مقطع دستیاری در روز شنبه مورخ 6 اسفند 1397 در مرکز EDC دانشگاه برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ -

نحوه ثبت نام دانشجویان منتخب درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی در سایت سنجش

 نحوه ثبت نام دانشجویان منتخب درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی در سایت سنجش  به اطلاع دانشجویان می رساند مهلت ثبت نام در سایت سنجش آموزش پزشکی از مورخ ۴ لغایت ۶ اسفند ماه سال جاری می باشد. سایت سنجش از ساعت ۱۰ صبح باز خواهد شد . پس از پایان ثبت نام دانشجو در سایت مرکز سنجش کد رهگیری به دانشجو داده می شود. لطفا برای انجام مراحل دیگر کد رهگیری را نزد خود نگه دارید و حتما از فرم ثبت نام یک نسخه پرینت یا به صورت بایگانی داشته باشید . ثبت نام بر عهده دانشجو می باشد. اسامی دانشجویان منتخب مرحله درون دانشگاهی در یازدهمین المپیاد علمی لینک ثبت نام در المپیاد۱۱-سال۹۸

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ -

برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

 برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی آزمون غربالگری درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علممی دانشجویی در روز شنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه با حضور مسئولین المپیاد و دانشجویان برگزار گردید. این آزمون به صورت کتبی و مصاحبه شفاهی برگزار شد. اسامی پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام می گردد.       

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمون غربالگری درون دانشگاهی المپیاد یازدهم

آزمون غربالگری درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان  زمان برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی: شنبه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷  نحوه برگزاری آزمون : مصاحبه شفاهی و آزمون کتبی      مکان برگزاری آزمون : مرکز EDC دانشگاه حیطه تفکر عمی در علوم پایه : ساعت: ۸:۳۰-۹:۳۰ - مسئولین شرکت کننده در آزمون: دکتر فرازمندفر- دکتر بشارت حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت : ساعت: ۹:۳۰-۱۱ - مسئولین شرکت کننده در آزمون: آقای محمد هادی موسوی رکنی- دکتر فرازمندفر-دکتر بشارت حیطه آموزش پزشکی: ساعت:۱۱-۱۲ - مسئولین شرکت کننده در آزمون: دکتر جویباری دکتر فرازمندفر-دکتر بشارت  حیطه های استدلال بالینی، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم: با توجه به آنکه در  این حیطه ها تعداد متقاضیان ثبت نام شده در مهلت زمانی مقرر (پایان دی ماه ۱۳۹۷) ۵ نفر و یا کمتر از این تعداد بوده است، آزمون غربالگری درون دانشگاهی برگزار نخواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ -

اخبار یازدهمین المپیاد علمی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه شیوه‌نامه های یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  اعلام سهمیه دانشگاه ها در مرحله غربالگری ( مرحله اول انفرادی)   پوستر یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور-۱۳۹۸  تقویم یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور-۱۳۹۸  اعلام منابع حیطه مدیریت نظام سلامت  اعلام منابع حیطه استدلال بالینی  اعلام منابع حیطه تفکر علمی در علوم پایه  اعلام منابع حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم  اعلام منابع حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت - Health and Medical Humanities   اعلام منابع حیطه آموزش پزشکی اعلام زمان برگزاری آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی اعلام حیطه ها و جدول موضوعات المپیاد یازدهم تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی برای رتبه‌های برتر المپیادهای علمی دانشجویی

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

برپایی غرفه اطلاع رسانی دفتر استعدادهای درخشان

 برپایی غرفه اطلاع رسانی دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویان ویژه دانشجویان جدیدالورود زمان: 15 مهر ماه 1397 مکان: سالن فرهنگ دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه تقدیر از مدرسن المپیاد و دانشجویان منتخب دانشگاه در دهمین المپیاد علمی دانشجویان

 برگزاری جلسه تقدیر از مدرسن المپیاد و دانشجویان منتخب دانشگاه در دهمین المپیاد علمی دانشجویان زمان: سه شنبه مورخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ مکان جلسه: دفتر معاونت محترم آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ -

گزارش نهایی دهمین المپیاد علمی دانشجویی

  گزارش نهایی دهمین المپیاد علمی دانشجویی دهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ مرداد ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده و با شرکت فعال دانشجویان سراسر کشور و اعلام اسامی منتخبین کشوری و اهدای مدال و لوح افتخار به پایان رسید. در این دوره دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان جناب آقای دکتر کوروش خارکن قمصری موفق به دریافت دیپلم افتخار گردید. بدین وسیله این موفقیت را به ایشان و تمامی اساتید و همکاران محترمی که در این دوره به ما یاری رساندند تبریک گفته و امیدواریم در سالهای آینده با مشارکت بیشتر دانشجویان به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنیم. فایل گزارش نهایی دهمین المپیاد علمی دانشجویی (PDF)

img_yw_news
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ -

حضور دانشجویان منتخب دانشگاه در مرحله کشوری دهمین المپیاد علمی در دانشگاه علوم =پزشکی ایران

 حضور دانشجویان منتخب دانشگاه در مرحله کشوری دهمین المپیاد علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران دهمین دوره المپیاد دانشجویی علمی کشور با حضور تیمهای ده کلان منطقه کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز گردید. تیم دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در این المپیاد که از سیزدهم تا هجدهم مرداد ماه برگزار می گردد حضور فعال دارد   

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی 97-98

قابل توجه دانشجویان ممتاز دانشگاه موضوع: اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی 97-98 مهلت ثبت نام: 1397/5/15 آدرس سامانه اطلاعاتی :  ( Sina.bmn.ir ) 

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسات آموزشی حیطه استدلال بالینی دهمین المپیاد علمی برای تیم منتخب منطقه یک آمایشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگزاری جلسات آموزشی حیطه استدلال بالینی دهمین المپیاد علمی برای تیم منتخب منطقه یک آمایشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان کلاس های گروه استدلال بالینی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ خرداد در مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان واقع در بیمارستان شهید صیاد شیرازی و با حضور سرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی (فوق تخصص روماتولوژی) مسئول حیطه استدلال، دکتر تقی امیریانی (فوق تخصص گوارش) و دکتر سیما بشارت سرپرست  سرپرست تیم المپیاد برگزار شد.      

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دریافت شیوه نامه گروهی مرحله اول حیطه های مختلف دهمین دوره المپیاد علمی

 دریافت شیوه نامه گروهی مرحله اول حیطه های مختلف دهمین دوره المپیاد علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اعلام موضوعات کار گروهی مرحله اول دهمین المپیاد علمی

اعلام موضوعات کار گروهی مرحله اول  عناوین مصوب موضوعات کار گروهی مرحله اول حیطه ها: آموزش پزشکی: طراحی نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه استدلال بالینی: گام به گام تا تشخیص بیماری سلیاک کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم: کارآفرینی در ماموریت های  ویژه آمایشی مدیریت نظام سلامت: جیره بندی خدمات مراقبت های بیمارستانی تفکر علمی در علوم پایه: طراحی و تولید یک نوع سلول T مهندسی شده هوشمند برای درمان سرطان فلسفه پزشکی: تحلیل فلسفی پزشکی مبتنی بر شواهد

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول دهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور

​ برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول دهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور آزمون غربالگری دهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روز جمعه ۳۱ فروردین برگزار شد. در این آزمون ۷۸ دانشجو از رشته های مختلف علوم پزشکی (بهمراه تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان) ثبت نام کرده بودند. آزمون از ساعت ۹ و نیم صبح در دانشکده پزشکی گرگان در ۶ حیطه (تفکر علمی در علوم پایه، آموزش پزشکی، فلسفه پزشکی، مدیریت در نظام سلامت، استدلال بالینی، و کارآفرینی) آغاز شد. ناظرانی از مرکز کلان منطقه یک (دانشگاه علوم پزشکی مازندران) و حراست دانشگاه نیز در این آزمون حضور داشتند. نتایج مرحله اول غربالگری برای مشخص شدن راه یافتگان به مرحله کشوری (گروهی) تا اواسط اردیبهشت ماه جاری اعلام خواهد شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

پوستر المپیاد

اعلام زمان برگزاری آزمون های دهمین المپیاد علمی  مرحله اول: آزمون غربالگری ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ مرحله دوم:  آزمون انفرادی و گروهی ۱۳ لغایت ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ -

شیوه نامه دهمین المپیاد علمی

شیوه نامه دهمین المپیاد علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ -

اضافه شدن حیطه جدید بعنوان حیطه ششم در دهمین المپیاد علمی

 اضافه شدن حیطه جدید بعنوان حیطه ششم در دهمین المپیاد علمی  حیطه ششم با نام کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

اعلام تقویم دهمین المپیاد علمی ۹۷

     اعلام تقویم دهمین المپیاد علمی ۹۷    ۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۹۶/۱۲/۲   ثبت نام کلیه شرکت کنندگان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir    ۹۷/۱/۳۱   آزمون غربالگری متمرکز(مرحله اول انفرادی)    ۹۷/۲/۱۳   اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله گروهی    ۹۷/۴/۱۵   دریافت گزارش پروژه (مرحله اول گروهی) بر اساس موضوع اعلام شده   ۹۷/۵/۱۳ لغایت ۹۷/۵/۱۸   آزمون مرحله دوم (انفرادی و گروهی)

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ -

معرفی منابع حیطه فلسفه پزشکی دهمین المپیاد علمی

 معرفی منابع حیطه های دهمین المپیاد علمی 

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

زمان ثبت نام آزمون غربالگری دهمین المپیاد علمی

زمان ثبت نام آزمون غربالگری دهمین المپیاد علمی به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کننده در دهمین المپیادعلمی می رساند که زمان ثبت نام دانشجویان از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ لغایت ۲ اسفند ۱۳۹۶ می باشد . مقتضی است جهت ثبت نام  در تاریخ های ذکر شده به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه نمایند. همچنین زمان آزمون غربالگری درون دانشگاهی  که به صورت مشترک و هم زمان و با سوالات مشابه در سراسر کشور برگزار  می گردد، مورخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

اخبار دهمین المپیاد علمی دانشجویی

  اعلام حیطه های دهمین المپیاد علمی   قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه:  بدینوسیله موارد ذیل در خصوص دهمین دوره المپیاد علمی اعلام می گردد . دهمین دوره المپیاد علمی مشابه دوره گذشته در ۵ حیطه به شرح ذیل برگزار می گردد.    ۱-  آموزش پزشکی   ۲-  استدلال بالینی   ۳-  تفکر علمی در علوم پایه   ۴- فلسفه پزشکی   ۵- مدیریت نظام سلامت  اعلام موضوعات حیطه های دهمین المپیاد علمی   موضوعات حیطه های دهمین المپیاد علمی به شرح ذیل می باشد. ۱-   حیطه آموزش پزشکی: موضوع: ارزشیابی استادودانشجو ۲-   حیطه استدلال بالینی: موضوع: ماژور پزشکی عمومی(داخلی، اطفال، زنان، جراحی) ۳-   حیطه تفکر علمی در علوم پایه: موضوع: سلول درمانی(Cell therapy ) ۴-   حیطه فلسفه پزشکی: موضوع: چیستی پزشکی (essence of medicine) ۵-   حیطه مدیریت نظام سلامت: موضوع: مدیریت هزینه های نظام سلامت

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

اخبار کمیته مشورتی دانشجویی

اخبار کمیته مشورتی دانشجویی EDC 

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

اخبار دفتر استعدادهای درخشان در سال 1396

اخبار دفتر استعدادهای درخشان در سال 1396

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

دهمین المپیاد علمی دانشجویی

برگزاری جلسات آموزشی دهمین المپیاد علمی دانشجویی (حیطه علوم پایه) (حیطه استدلال بالینی)  (حیطه مدیریت) (حیطه فلسفه پزشکی) (حیطه آموزش پزشکی) (حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم)

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

نهمین المپیاد علمی دانشجویی

نهمین المپیاد علمی دانشجویی گزارش نهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال ۱۳۹۶               

img_yw_news
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ -

هشتمین المپیاد علمی دانشجویی

هشتمین المپیاد علمی دانشجویی             

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ -

هفتمین المپیاد علمی دانشجویی

هفتمین المپیاد علمی دانشجویی http://medolympiad.behdasht.gov.ir/ هفتمین آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۲۱ لغایت ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ با شرکت ۶۰۵ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. تیم المپیاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور یازده دانشجو به سرپرستی دکتر اکرم ثناگو از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در این آزمون شرکت کردند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ -

ششمین المپیاد علمی دانشجویی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بار دیگر مایه مباهات دانشگاه شدند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)