بایگانی بخش کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

 اعضای کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان   دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)