پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش فعالیت ها و مطالب آموزشی مدارس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

پمفلت دیابت نوع یک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

پوستر سلامت دانش آموزی

پوستر سلامت دانش آموزی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

راهنمای آموزشی ازدواج سالم

راهنمای آموزشی ازدواج سالم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

پمفلت آموزشی پدیکلوز(شپش)

       پمفلت آموزشی پدیکلوز(شپش)  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

کوله پشتی مناسب برای دانش آموزان متوسطه دوره اول

  کوله پشتی مناسب برای دانش آموزان متوسطه دوره اول

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

کوله پشتی مناسب برای دانش آموزان ابتدایی

کوله پشتی مناسب برای دانش آموزان ابتدایی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.