پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش معرفی و شرح وظایف اموزش سلامت

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -

معرفی وشرح وظایف واحد آموزش وارتقا سلامت

شرح وظایف واحد آموزش وارتقا سلامت شهرستان ترکمن

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -

معرفی پرسنل

معرفی پرسنل


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.