پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش بهبود تغذیه جامعه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

جلسه آموزشی تغذیه وکنترل اضافه وزن وچاقی

درراستای برنامه های متنوع بسیج ملی آموزش تغذیه با شعار (( کنترل اضافه وزن وچاقی )) وپیرو مصوبات کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان درجهت ارتقاء آگاهی کارکنان ادارات ، جلسه آموزشی  تغذیه برای ۲۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ترکمن برگزار گردید .

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی کودکان زیر ۵سال جهت مدیران روستا مهدها ومهد کودک های شهرستان ترکمن

در راستای همکاریهای واحد بهبود تغذیه  مرکز بهداشت شهرستان  با اداره بهزیستی واجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها ومهدکودکهای حاشیه شهر کارگاه آموزشی تغذیه در کودکان زیر۵ سال برای مدیران ومربیان مهد کودک  برگزار گردید

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

طرح ملی تن سنجی کودکان زیر ۵ سال درشهرستان ترکمن

با پیگیری وگزارش کارشناس واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت شهرستان ترکمن طرح ملی تن سنجی کودکان زیر ۵ سال از اول آذر ماه در شهرستان ترکمن همزمان با سایرشهرستان های استان در حال اجرا می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه برای ارتقاء آگاهی کارکنان دادگستری

             در راستای اجرای برنامه های بهداشتی آموزش در ادرات شهرستان ترکمن کلاس آموزشی تغذیه برای ارتقاء آگاهی کارکنان دادگستری شهرستان ترکمن برگزار گردید .

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

سبزی کاری در مدارس روستایی تحت پوشش مرکز بهداسشت ترکمن

     با پیگیری کارشناس واحد بهبود تغذیه جامعه برگزاری بهترین باغچه سبزی کاری در بین دانش آموزان مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ترکمن انجام گردید .  

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

تهیه وتوزیع بذر سبزیجات در مراکز خدمات جامع روستایی شهرستان ترکمن

واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت ترکمن به مناسبت روزجهانی غذا در سال جاری با شعار (( تغییر روند مهاجرت در آینده، سرمایه گذاری روی امنیت غذایی))در جهت ترویج ایجاد باغچه سبزیکاری در منازل خانوارهای روستایی مبادرت به تهیه وتوزیع بذر سبزیجات در مراکز خدمات جامع روستایی نموده است.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.