پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش کتابخانه ها

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ -

کتابخانه ها

   وب سایت کتابخانه های ایران و جهان سایت کتابداری پزشکیwww.Imlan.net   راهنمای وب سایت کتابخانه های ایران   http://e-library.um.ac.ir   راهنمای کتابخانه های اینترنتی جهان   www.webpen.com   کتابخانه ها در وب(لیست الفبایی وب سایت کتابخانه های جهان)   World /libraries www.123   راهنمای کتابخانه های آموزشگاهی جهان   www.sldirectory.com   کتابخانه های دانشگاهی جهان در وب   www.bubl.ac.uk   راهنماهای کتابخانه های عمومی   www.sjcpl.lib.in.us   راهنماهای کتابخانه های اختصاصی   www.bubl.ac.uk   کتابخانه کنگره های آمریکا   www. Loc.gov.org   کتابخانه عمومی اینترنت   www.ipl.org   کتابخانه بریتانیا   www.bl.uk   کتابخانه ملی کانادا   www.nlc-bnc.ca/index   کتابخانه ملی استرالیا   www.nla.gov.ac/home.html   کتابخانه ملی ایران   www.nli.ir   کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز   www.SRLST.COM   کتابخانه الکترونیک شعر فارسی   www.mehrgham.com/dorg   کت ا بخانه مجلس شورای اسلامی ایران   www.majlislib.com   کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   http://www.irandoc.ac.ir/Library/librar-a.htm   کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد   http://c-library.um.ac.ir   کتابخانه آستان قدس رضوی   www.aqlibrary.org   کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس   www.modares.ac.ir/library   کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف   www.sharif.ac.ir/library کتابخانه پایگاه آیت الله مکارم شیرازی www.makaremshirazi.org/books/downfarsi.htmکتابهای اسلامی پایگاه نور الاسلامwww.imamalinet.netکتابخانه اسلامی اهل بیتwww.geocities.com/ahlulbayt14/index1.htmlپایگاه الکتابhttp://almasder.domainvalet.com/index1.htmlفروشگاه کتاب الفقیه www.efaqeeh.com کتابخانه پایگاه رافد  www.rafed.net/books/book-a.htm www.rafed.net/books/other-lang.htmlکتابخانه عقائدwww.agaed.comکتابخانه علوم اسلامیwww.uofislam.com/uofislam/maktaba/maktaba.htmlکتابخانه فارسی پایگاه امام علی علیه السلامwww.imamalinet.net/k/index.htmکتابخانه عربی پایگاه امام علی علیه السلامwww.imamalinet.net/AR/k/index.htmکتابخانه انگلیسی پایگاه امام علی علیه السلام.www.imamalinet.net/en/k/indexکتابخانه پایگاه مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامیwww.islamicfeqh.org/books-a.htmکتابهای آیت الله سید محمد شیرازی (عربی) www.alshirazi.com/compilations/compilations.htmکتابهای آیت الله سید محمد شیرازی (انگلیسی)www.shirazi.org.uk/Books.htmکتابهای پایگاه نصر اللهwww.nasrollah.netکتابخانه پایگاه امام رضا علیه السلام www.emamreza.net/arabic/index.htmکتابخانه پایگاه الاسلام (انگلیسی) www.al-islam.org/index کتابخانه پایگاه الاسلام (عربی) www.al-islam.org/arabic کتابخانه پایگاه بلاغwww.balagh.net/persian/pro_ahl/16/index.htmکتابهای پایگاه بازی کن و بیازموزwww.playandlearn.org/Books/index.htmکتابخانه پایگاه الولایه www.imamalinet.net/k/index.htm  راهنماهای انجمنها و موسسات کتابداری و اطلاع رسانی   http://www.ilisa.org/Ir   www.directory-google.com/top/reference/libraries/ library_and_information_science/Associations   www.itcompany.com/inforet