پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش طرح های تحقیقاتی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی

ردیف عنوان طرح مجری/مجریان همکاران اصلی تاریخ شروع تاریخ اتمام 1  بررسی تنوع ژنوتیپی Accessory gene regulator در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ناقلین، بیماران و نمونه های غذائی شهر گرگان   عزت الله قائمی میثم حسن نژاد بی بالان دکتر امیر قائمی-اقای مسعود بازوری-خانم فاطمه شاکری 01/03/1992 1393/1/1 2 کارآزمایی بالینی تصادفی داروی filgrastim (محصول شرکت آریا تینا ژن) در مقایسه با داروی مرجعneupogen  (محصول شرکتamgen ) برای پیشگیری از تب و نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بیمارستان 5 آذر گرگان دکتر سیدرضا خاندوزی، دکتر مجید شهبازی و دکتر حسین امینی  3 بررسی تغییرات شاخص های جسم پینه ای(Corpus callosum)در بیماران دچار سکته مغزی(Stroke)   به راهنمایی آقای دکتر محمد رضا محمدی محمد غفاری دکتر محمد جعفرگلعلی پور 1392/09/06 1393/07/06 4 بررسی مقایسه­ای درمان کپسول واژینال­ پروبیوتیک و ژل کلیندامایسین بر درمان واژینوز باکتریال در زنان باردار زیر 20 هفته مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان 1391 دکتر سوده رمضانپور دکتراعظم السادات فیاضی دکتر آذر هوش -دکتر بهنام پور-مونا پور ابوک -قاسمی کبریا-فائزه سلامت 92/11/21 1394/01/21 5 بررسی ارتباط­ بین ­درد­ ناحیه ­کمر ­و­ گردن ­با­ سلامت­ روان­ در ­دانش­آموزان­ دبیرستان دخترانه­ شهرستان­ گرگان­ سال­1391»  محمد­­آریایی و رسول محمدی  زهرا خمبه بینی-امید بهروش 1392/01/1 1392/07/1 6 بررسی میزان سندرم خیالی و اختلالات سایکولوژیک در بیماران پس از ماستکتومی محمد آریایی و رسول محمدی  سیما مستفشار-افتخار رجب بلوکات-دکتر فرهاد نادعلی-دکتر محمد زمان کامکار-امید بهروش-فوزیه بخشا-مهدی خراشادی 1392/01/1 1393/01/1 7 بررسی  تفاوت واکنش به درد ناشی ازتزریق عضلانی در بین نوزادان دختر و پسر متولد شده مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان محمد آریایی و دکترسیدمهران حسینی  زهرا سبزی-سبحانی-اسماعیلی-رسول محمدی 1392/01/1 1392/12/1 8 سیر بالینی و پاراکلینیکی سل درآنتراکوزیس ریوی درمرکزآموزشی درمانی 5آذر­گرگان سال­های­1388 لغایت 1391» دکتر تقی ریاحی  دکتر رجب زاده-دکترنعمت اللهی-دکتربنی کریمی -دکتر اعرابی 92/2/15 1394/4/15 9 بررسی تأثیرشیردهی برفشارنبض شریان­بازویی مادر سید مهران حسینی زینب سیاه مرز کوهی بخشنده نصرت 90/8/30 1391/02/30 10 بررسی غلظت کالپروتکتین در مایع پلور با علل پلورال افیوژن اگزوداتیو در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان طی سال 93 دکتر محمود خانداش پوردکتر مجتبی کیانی مطلق مهرجردیان -محمد آریایی 93/7/4 94/2/4 11 بررسی اثرمیزوپروستول دهانی و واژینال بر سقط درمانی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان  در سال92-91 دکتر سپیده بخشنده نصرت دکتر مژگان آرمان 93/3/1 94/11/1 12 بررسی میزان کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید صیاد شیرازی در شهر گرگان در سال 1391  دکتر شرابه هزارخوانی مرضیه حسام 13 بررسی شرایط محیطی مختلف بر تشکیل¬بیوفیلم¬اشریشیا کولی¬یوروپاتوژن و تاثیر آن¬بر بیان¬رونویسی¬ژن¬آنتی ژن43 دکتر آیلر جمالی محمد ارجمند 93/5/15 94/5/15 14 دکتر امیر قائمی سعیدی -تبرایی -مردای -ساره ژند  93/3/20 06/01/1994 15 بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی عفونت هرپس ویروس انسانی تیپ 6 (HHV-6)  در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS)    و گروه کنترل دکتر علیجان تبرایی اکرم سادات احمدی عبدالوهاب مرادی -دکترامیرقائمی-وکیلی -نائمه جاوید-بازوری 93/6/15 94/4/15 16 بررسی¬فراوانی¬استافیلوکوکهای¬کوآگولازمنفی¬در نمونه¬های¬بالینی مرکز آموزشی و درمانی¬شهید صیاد شیرازی¬شهر گرگان دکتر عزت الله قائمی رقیه جهانبخش بهنازخدابخشی -اریایی -فاطمه شاکری  93/7/1 94/7/1 17 بررسی ¬تیپSCCmec استافیلوکوک ¬اورئوس¬های ¬مقاوم ¬به¬متی سیلین(MRSA) جدا شده از نمونه-های بالینی شهر گرگان دکتر عزت الله قائمی اکرم طاهری¬راد انوری -آریایی -جاوید دانشکده پزشکی 93/7/1 94/7/1 18 بررسی اثرادجوانتی گالاکتتوسرامید برروی القای پاسخ ایمنی D‏NAواکسن درمانی بیان کننده HPV16E7درموش توموری  دکترامیرقائمی -فاطمه گابله  سعید ی سلییمانجاهی تبرایی مرادی -وکیلی -سجادیان کلیشادییی 93/7/1 94/7/1 19 بررسی تاثیر بنزین بر عملکرد آنزیم های کبدی کارگران شاغل در پمپ بنزین های شهرستان گرگان در سال 91 محمد­­آریایی و رسول محمدی  ناهید پور شریفی-دکتر جهانبخش اسدی 20 بررسی ارتباط سطح سرمی پرولاکتین با فعالیت بیماری در مبتلایان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی استان گلستان در سال 1390 دکتر سیما صدیقی-دکتر مهرداد آقایی محمود فاطمی-مهرداد قبادی 1391/4/15 1392/4/15 21 بررسی فراوانی ژن های پانتون -والنتن وانتروتوکسین aو b در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی بیماران و ناقلین شهر گرگان عزت اله قائمی -فریده کمره ئی  90/9/1 91/3/1 22 بررسی تاثیر شیاف دیکلوفناک و استامینوفن وریدی و ترکیب این دو بر شدت درد پس از عمل در بیماران سزارینی تحت بی حسی نخاعی در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال 1392 فوزیه بخشا -دکتر علیرضا سیدی 1392/12/12 1394/3/12 23 ارزیابی اثر بخشی دیازپام رکتال در پیشگیری از عود تب وتشنج در طی یک بیماری تبدار در کودکان سنین 6 ماهه تا 5 ساله بستری به علت تب و تشنج در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان  دکتر سپیده  عموئیان - دکتر محسن تیزرو  دکتر سکینه  محمدیان -دکتر فاطمه چراغعلی-دکتر وکیلی 1390/7/1 1391/12/25 24 ارزیابی تغییرات بیان mir 107و mir 204 در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و سندرم متابولیک  دکتر محسن سعیدی-آرمان سلیمانی فر  دکتر جهانبخش اسدی-دکتر شرابه هزار خوانی-علی رضا شهریاری-نائمه جاوید 1393/07/30 1394/08/05 25 انتقال ژن تلومراز انسانی (htert) به سلول های اولیه سرطان مری دکتر محسن سعیدی-حمید رضا انصاری دکتر جهانبخش اسدی-دکتر مسعود خوش نیا  26 مقایسه میزان اثربخشی عوارض جانبی داروی سیناریزین وسیپروهپتادین درپیشگیری ازسردرد میگرنی درکودکان 5تا 15سال مراجعه کنند به درمانگاه اعصاب بیمارستان طالقانی  دکترسپییده عموئیان  27 بررسی تاثیر همزمان دو داروی آمفوتریسسین b و داروی دو کسوروبیسین بر تشکیل کانال یونی و آپاپتوز در رده سلول سرطانی mcf-7  دکتر حمید سپهری - فرزانه توانگر دکتر جهانبخش اسدی-ناصر بهنام پور  1393/3/15 1394/3/15 28 بررسی ارتباط الگوی بیانی فاکتور های tlr3.tlr4 وp16 در روند ایجاد سرطان دهانه رحم دکتر امیر قاعمی-زینب فتحعلی بیگی ندارد 1393/09/08 1394/09/04 29 بررسی اثرالقاءدردیابت دردوره باردای بربیضه درزادهای 12هفته موش صحرائی دکترمحمد جعفرگلعلی پور -تقی مسگری  دکتر راکین آذرهوش-دکتر وحید خوری 1393/09/11 1394/09/11 30 بررسی اثرالقای دیابت دردوره باردای براعصاب سیاتیک زاده های 12هفته ای موش صحرایی دکتر محمدجعفرگلعلی پور-مهدی عامری  دکتر مهدی مهدی زاده 1393/12/11 1394/09/11 31 بررسی فراوانی برناویروس بر اساس توالی ژن P40 برناویروس در بیماران مبتلا بع اسکیزوفرنی و خلقی دو قطبی در اصفهان  دکتر عبدالوهاب مرادی - خانم آمنه عرب  دکتر حمید افشار-دکتر محمد علی وکیلی-نائمه جاوید-مسعود بازوری 1393/11/01 1394/11/01 32 بررسی قابلیت DNA واکسن HPV-E7 ادجوانت شده ملاتونین در القای پاسخ ایمنی در مدل حیوانی تومور پاپیلوماویروس دکتر امیر قائمی - ساناز باغبان رحیمی  دکتر حوریه سلیمانجاهی - کیشار کلیشادی - نائمه جاوید  1394/01/25 1395/01/25 33 بررسی تکوینی بمنظور ارزیابی امکان انجام نمونه گیری هدایت شده از طریق نمونه ها (RDS) در مصرف کنندگان مواد غیر قانونی در شهر گرگان 1393 دکتر احمد دانش  علیرضا نوروزی 1394/01/25 1394/06/25 34 بررسی اثر غلظتهای sub-MIC نانوذره نقره بر تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس دکتر عزت اله قائمی - فهیمه آزادی دکتر آیلر جمالی-فاطمه شاکری-مسعود بازوری 1394/01/25 1394/09/25 35 بررسی موتاسیون در ژن های 97UL و  27UL سویه های  کلینیکی سایتومگالوویروس جدا شده از بیماران پرخطر در شهر گرگان دکتر علیجان تبرائی - اعظم میر عرب  نائمه جاوید - مسعود بازوری 1394/02/1 1394/11/01 36 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود خوشه ژنی SXT و ژن blaP1 در ویبرویوهای محیطی آب های سطحی و شور استان گلستان در بهار و تابستان 92 دکتر شقایق انوری - مهین یزدانی  نائمه جاوید - دکتر ایلر جمالی 1394/02/01 1395/02/01 37 بررسی فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتازی AmpC در سویه های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان 1390-91 دکترایلر جمالی - مهدی عرب زوزنی  مسعود بازوری-نائمه جاوید- محمد اریایی 1394/01/25 1395/01/25 38 بررسی مقایسه ای اثر سه داروی دگزامتازون ، اندانسترون و منیزیم سولفات بر درد بعد از بیهوشی عمومی در بیماران تحت جراحی ارتوپدی دکتر کاظم کاظم نژاد- دکتر محمد توسلی محمد آریایی 1394/02/01 1394/08/01 39 بررسی دوزهای مختلف دگزامتازون داخل عضلانی بر آمادگی سرویکس القاء و طول مدت زایمان دکتر اعظم سادات فیاضی - دکتر منا دهباشی زاده ندارد 1394/01/25 1395/01/25 40 بررسی فراوانی مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های بالینی در مرکز اموزشی درمانی صیاد شیرازی دکتر عزت اله قائمی - حمیده مهری دکتر عبدالله اردبیلی- دکتر ناصر بهنام پور- مسعود بازوری- فاطمه شاکری 1394/03/10 1394/12/10 41 بررسی آلرژن های شایع در کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به رینیت آلرژیک در مدارس شهر گرگان با تست پریک دکتر نجم الدین کلانتری - دکتر فرشته محمد زاده شبستری ندارد 1394/04/05 1395/06/05 42 بررسی اثر آنتی بیوتیکی های امپی سیلین و سیپروفلوکساسین و بیسورفاکتانت رامنو لیپید بر خواص سطحی اشریشیا کولای های ادراری و مدفوعی در شرایط آزمایشگاهی دکتر آیلر جمالی - مهدی خانقلی  دکتر شقایق انوری-محمد آریایی -مسعود بازوری 1394/03/10 1395/03/10 43 بررسی قابلیت القای پاسخ های القای آپاپتوریس توسط ویروس آنکولایتیک بیماری نیوکاسل در مدل موش توموری TC-1 دکتر امیر قائمی و میر سعید ابراهیم زاده دکتر امیر کفاشی-میشار کلیشادی-آزاده سجادیان 1394/03/05 1395/03/05 44 بررسی فراوانی ویروس هپاتیت E در افراد تحت همودیالیز و افراد HIV مثبت به روش مولکولی  دکتر علیجان تبرایی و نازیلا حاجی احمدی  دکتر مرادی-دکتر موجرلو-دکترامیرخانلو-دکتر وکیلی -آقای بازوری-خانم جاوید-خانم کلیشادی 1394/03/10 1394/12/10 45 بررسی انواع تکنیکهای جراحی کیست های هیداتید ریه و کبد و عوارض متعاقب آن طی 6 ماه پس از جراحی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان طی سالهای 1393-94 دکترعلی آرین نیا - دکتر رضا مطلبی  1394/03/10 1395/03/10 46 بررسی مقایسه ای اثرسه داروی لیدوکائین , منیزیم سولفات و کتامین در کاهش در ناشی از تزریق وریدی پروپوفول  دکتر سیده ماهرخ علینقی مداح . دکتر پیمان اصغری محمد آریایی 1394/03/30 1394/12/30 47 مقایسه اثرات بی دردی در افزودن فنتانیل یا آتراکوریوم به لیدوکائین 0/5% در اندام فوقانی به روش بی حسی موضعی داخل وریدی در بیماران اورتوپدی  دکتر اراز بردی قورچایی و دکتر حمیدرضا اسدی ندارد 1394/03/20 1394/04/20 48 بررسی میزان شیوع مصرف همزمان مواد آمفتامینی و داروهای مورد استفاده در دمان نگهدارنده در مراجعین مراکز سوء مصرف مواد با داروهای اگونیست در استان گلستان -1393 دکتر احمد دانش  علیرضا نوروزی-مهدی میرکریمی-فاطمه کلنگی-بیتا همراهی  1394/07/30 1395/05/30 49 بررسی و تعیین ژنوتایپ Torque teno ویروس (TTV) در بیماران مبتلا یه HBV,HBV/HIV مزمن و گروه سالم  دکتر عبدالوهاب مرادی - زهرا نجفی معمار  دکتر علیجان تبرایی - ساره ژند-نائمه جاوید - مسعود بازوری 1394/05/31 1395/05/31 50 بررسی رابطه اختلالات عملکردی و اتوایمیونی تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو در شهر گرگان در سال 90 رسول محمدی - محمد آریایی - محمد دهقان محمد اریایی- محمد دهقان 1391/01/15 1391/12/15 51 ررسی اثر تلقیح  ژن M وحشی و موتانت ویروس وزیکول استوماتیت برآپپتوزیس ، پیروپتوزیس ، اتوفاژی و نکروپتوزیس در رده سلول سرطان کولورکتال SW480 دکتر عبدالوهاب مرادی - زهرا گری  نائمه جاوید-مسعود بازوری-میشارکلیشادی-یوسف دوزندگان-حسین واضح-حسین خانی  1394/10/01 1395/10/01 52 بررسی اثر انکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته سه ظرفیتی پولیوویروس بر رده های سلولهای سرطانی سینه MCF-7  و MDA-MB231 و سالم MCF-10A دکتر عبدالوهاب مرادی - حسین واضح ساره ژند- نائمه جاوید-مسعود بازوری-میشارکلیشادی-یوسف دوزندگان-زهرا گری-حسین خانی  1394/10/01 1395/10/01 53 بررسی فراوانی الل موتانت 32ΔOCCR مرتبط با مقاومت hiv-1 در افراد سالم و hiv مثبت  دکتر علیجان تبرایی و زهرا حیدری فرد دکتر عبدالوهاب مرادی-دکترسیدمحمد هادی رضوی نیکو-دکترمحمد علی وکیلی - ناعمه جاوید- مسعود بازوری 1394/11/15 1395/08/15 54 بررسی اثرا اصلاح رژیم غذایی و ورزش  در بهبود علائم بیماران با شکایت الیگو منوره در زنان سنین باروری  دکتر افسانه تابنده - دیده زهرا نیکجوی تبریزی دکتر مزیم ابومردانی 30/11/1994 30/05/1995 بررسی شیوع کورناویروس ها دربیماران  ارجاعی به ازمایشگاه انفولانزاری دانشگاه در سالهای 1392-94 دکتر عبدالوهاب مرادی و حسین خانی  دکترعلیجان تبرائی - نائمه جاوید - مسعود بازوری  30/01/1995 30/01/1996 55 بررسی تاثیر نانو ذره اکسید روی (ZNO)  بر اتصال اشریشیاکلای یوروپاتوژن به سلولهای انسانی اپی تلیال  ادراری 24T و میزان بیان ژن FimH دکتر آیلر جمالی- مریم جمالان دکتر عزت له قائمی - دکترهماداوودی-مسعود بازوری- سیره نائمه جاوید-میشار کلیشادی 1395/03/30 1396/03/30 56 مقایسه فراونی ویروس های Bk و jc و تعیین ژنوتایپهای ان در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه و لفراد سالم شهر گرگان  دکتر علیجان تبرائی - فرشته صفائی  نائمه جاوید-مسعود بازوری-دکترمرادی-دکتررضوی-دکترموجرلو-آقای آریایی 1395/2/15 1396/02/15 57 بررسی تشکیل بیوفیلم به روش های متفاوت و حضور ژن های icaA  و  icaD در ایزوله های کلینیکی استافیلوکوک های کواگولاز منفی دکتر عزت اله قائمی - مریم کرد  دکتراردبیلی - اقای بازوری - مریم سفیع پور 1395/04/30 1396/01/30 58 بررسی فراوانی و تعیین ژنوتایپ ویروس اپشتین بار و سایتومگالو ویروس در نمونه PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسو افراد سالم در شهر گرگان دکتر تبرایی - سید عباس تزرقی  دکتر وکیلی - نائمه جاوید-مسعود بازروری 1395/03/15 1395/12/15 59 بررسی غلظت اینترلوکین 17 در مایع پلور با علل پلورال افیوژن اگزوداتیو در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال 1395-1394 دکتر علی آرین نیا - سعید محرابی دکتر روشندل-دکترمهرجردیان 1395/03/15 1395/10/15 60 بررسی فراوانی پلی مرفیسم ها در جایگاه ژن اینتروژن 4 ژن PD1 در افراد HIV مثبت  لوپوس اریتماتوز  سیستمیک  و کنترل سالم دکتر تبرایی - یوسف خنجری دکتراولادنبی-دکترنفیسه عبداللهی-دکترمرادی-پزمان هاشمی- نائمه جاوید-مسعود بازوری 1395/04/30 1396/01/30 61  بررسی مقاوت ضدمیکروبی و فراوانی ژن های متالو-بتا-لاکتاماز در ایزوله های کلینیکی سودوموناس  آئروژینوزای جدا شده از شهر  دکتر عبداله اردبیلی و دوگونچی  دکترعزت اله قائمی-سجاد یزدان پناه-احمدحیدری 1395/04/30 1396/04/30 62   تعیین فراوانی ژنهای dupA ،oipA و homA/Bهلیکوباکترپیلوری جداشده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به ناراحتی های گوارشی دکتر انوری و طیبه فرجی  دکتر علیرضا نوروزی- نائمه جاوید-مسعود بازوری 1395/06/20 1396/06/20 63 بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و انواع پرخطر آن (HPV16,18) به روش PCR در نمونه های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد گرگان  دکتر عبدالوهاب مرادی و صایاد نظری  دکترسپیده بخشنده نصرت -مسعودبازوری-نائمه جاوید  1395/08/10 1396/08/10 64 مقایسه مقدار مارکر التهابی mpv درکودکان مبتلا به آپاندیسیت حاد در کودکان باتشخیص غیراز اپاندیسیت مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی 5 آذر وطالقانی گرگان دکتر علی ارین نیا و پریسا زارعی فر دکتر مهشید مهرجردیان 1395/07/30 1396/07/30


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پزشکی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb