بایگانی بخش آزمایشگاهی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ -

آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاه سلولی کشت سلول های بنیادی کشت رده های سلولی چسبنده و غیر چسبنده تست MTT تست تریپان بلو تمایز سلول های بنیادی به انواع سلول های مختلف کار با اسکفلد و سلولار و دسلولار کردن آن رنگ آمیزی DAPI رنگ آمیزی تمایزی ایمنوسیتوشیمی میکروسکوپ فلورسنت خدمات آزمایشگاه مولکولی طراحی پرایمر و پروب استخراج DNA و RNA و پروتئین تعیین غلظت ، خلوص و یکپارچگی اسید نوکلئیک استخراج شده الکتروفورز  سنتز cDNA انجام تکنیک های PCR مطالعه و آنالیز تغییرات بیان ژن کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق