بایگانی بخش طرحهای پایان یافته

img_yw_news
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ -

طرحهای پایان یافته

وضعیت طرح بودجه طرح تاریخ تصویب در شورای دانشگاه مجری طرح عنوان طرح سال اتمام یافته 305832400 92/7/23 دکتر جهانبخش اسدی- ایوب خسروی معرفی پروتئین کمک- فعال کننده رونویسی (TAZ)، بعنوان کاندید مارکر سلول بنیادی سرطانی در سرطان مری نوع ESCC 1392 اتمام یافته 195390000 93/6/11 دکتر محسن سعیدی- حمیدرضا انصاری انتقال ژن تلومراز انسانی(hTERT) به سلول های اولیه سرطان مری 1393 اتمام یافته 137669800 93/6/18 دکتر محسن سعیدی- سجاد نیک بخش تمایز سلولهای بنیادی عصبی مشتق شده از مغز موش صحرایی نر بالغ به نورون دوپامینرژیک و آستروسیت در شرایط آزمایشگاه اتمام یافته 140000000 93/7/29 دکتر صفورا خواجه نیازی بررسی اثر اینترلوکین 1بتا در طول تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به  سلولهای شبه کاردیومیوسیت و بیان مارکرهای قلبی 1393 اتمام یافته 66440000 94/3/10 دکتر کامران حیدری اثرتنظیمی فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت (G-CSF) اگزوژن بربیان ژن OCT-4 در تخمک  MII و موفقیت لانه گزینی رویان های حاصل از آمیزش درموش  سوری نژاد NMRI 1394 اتمام یافته 108040000 94/3/10 دکتر صفورا خواجه نیازی بررسی اثر گلوکز در طی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به سلولهای شبه کاردیومیوسیت اتمام یافته 143045000 94/2/8 دکتر احمد یامچی- دکتر محسن سعیدی بررسی پروتئین های بیان شده افتراقی در رده سلولی سرطان کولون (HT-29) در پاسخ به تیمار پپتیدی Vessel Dilator اتمام یافته 161067500 94/2/8 دکتر احمد یامچی- دکتر محسن سعیدی بررسی پروتئین های بیان شده افتراقی در سلولهای بنیادی سرطانی مشتق شده از رده سلولی سرطان کولون (HT-29) تیمار شده با پپتید Vessel Dilatorکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق