پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش Contact Information

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ -

Contact Us

                                                                                              Contact Information            Unit                        Address                        Tel                        fax                        Student and cultural Affairs chancellor Office                        Headquartered of Golestan University of medical sciences-Hircan Blvd.                                     00981732470067                        00981732470200                        Office of Physical education                        Office of Physical Education - Golestan University of medical sciences - Hircan Blvd                        00981732470076                        00981732470072                        Cultural management office                        Cultural management office - Golestan University of medical sciences - Hircan Blvd                        00981732436170                        00981732436173                        Student management office                        Student management office- Golestan University of medical sciences - Hircan Blvd                        00981732421555                        00981732421555            


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.