پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش برنامه عملیاتی سال 1395

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

برنامه عملیاتی سال 1395


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences