بایگانی بخش گزارش عملکرد

img_yw_news
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ -

گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان

گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان  سال 1397 گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان سال 1396 گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان به طور خلاصه از سال 1392 لغایت 1395 گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان سال 1393 گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان  سال 1392 گزارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان  از سال 1389 لغایت 1392

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ -

گزارش عملکرد کمیته المپیاد علمی دانشجویی

گزارش عملکرد کمیته المپیاد علمی دانشجویی  گزارش دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال ۱۳۹۹   گزارش یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال ۱۳۹۸  گزارش دهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال ۱۳۹۷  گزارش نهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال ۱۳۹۶


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)