بایگانی بخش سایت های مرتبط با واحد استعداد درخشان

img_yw_news
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ -

سایت های مرتبط با دفتر استعداد درخشان

سایت های مرتبط با دفتر استعدادهای درخشان  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان)  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی )  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی ( بخش نامه ها و آیین نامه ها )  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( مرکز سنجش آموزش پزشکی)  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( ستاد مرکزی انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه، مرکز خدمات آموزشی ) سامانه جشنواره دانشجوی نمونه - http://www.nemooneh.saorg.ir/  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (کمیته تحقیقات دانشجویی)  بنیاد ملی نخبگان  تأمین و توزیع نیروی انسانی  بخشنامه های مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)