پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش جذب و بکارگیری نیرو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ -

آگهی پذیرش بهورز سال۱۴۰۱


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences