پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش پایان نامه ها

img_yw_news
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ -

پایان نامه ها

بررسی ارتباط میزان شانت داخل ریوی با پیش آگهی خارج کردن لوله تراشه در بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال های 94-93بررسی فراوانی کاهش شنوایی حسی- عصبی در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیوی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی 5آذر شهر گرگان در سال 1395 ردیف   عنوان پایان نامه   دانشجو   استاد راهنما   وضعیت   محل آپلود   - صفحه اول پایان نامه   - صفحه تقدیر و تشکر   1 بررسی فراوانی کاهش شنوایی حسی- عصبی در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیوی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی 5آذر شهر گرگان در سال 1395   میلاد میرنژاد دکتر پرستو بی آزار در حال اجرا    2 بررسی ارتباط میزان شانت داخل ریوی با پیش آگهی خارج کردن لوله تراشه در بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال های 94-93 دکتر رکسانا بهتاجی دکتر منصور دیلمی  پایان یافته  فایل pdf   3 مقایسه اثر سه داروی پروپوفول،اتومیدات و تیوپنتال بر مدت زمان تشنج متعاقب انجام الکتروشوک درمانی دکتر رامین امینی  دکتر کاظم کاظم نژاد در حال اجرا    4 مقایسه اثرات بی دردی کتورولاک وریدی با پاراستامول وریدی در کنترل درد پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال دکتر علی محمود جانلو دکتر اراز بردی قورچایی در حال اجرا       5 بررسی مقایسه اثر دکسمدتومیدین و سولفات منیزیوم بر تغییرات همودینامیک حین جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک دکتر سحر کامیاب دکتر کاظم کاظم نژاد در حال اجرا  6 بررسی مقایسه ای سطوح اینترلوکین 27  و 17 در مایع پلورال با علل اگزوداتیو در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی بیمارستان صیاد و 5 آذر گرگان طی سال 95-1394  دکتر محمد رضا هاشم پور   دکتر علی آرین نیا  در حال اجرا  7 بررسی میزان افسردگی در بیماران ویتیلیگوی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی و پنج آذر شهر گرگان درسال 1395 دکتر صادقعلی تازیکه   نرگس غفاری  در حال اجرا  8 بررسی مقایسه ای شدت درد با تزریق داخل پریتوئن  داروهای بوپیواکایین ,مورفین ,هیدروکورتیزون در جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان در سال 1395 دکتر کاظم کاظم نژاد تبریزی دکتر مریم زاهدی در حال اجرا  9 مقایسه اثر تزریق زیر جلدی دو داروی کتامین و لیدو کایین بر کاهش درد پس از عمل در بیماران کاندید جراحی فتق اینگوینال الکتیو تحت بیهوشی عمومی دکتر ارازبردی قورچایی  دکتر مسعود حسینی  در حال اجرا 10 بررسی فراوانی ضایعات مختلف رادیوگرافی ساده قفسه سینه در  بیماران مبتلا به سل فعال ریوی در شهرستان گرگان درسال1392- 1393 دکتر محمد خانداشپور  محمد آبیار  پایان یافته فایل pdf 11 مقایسه غلظت سرمی کالپروتکتین در بیماران تحت عمل جراحی تیروئیدکتومی مبتلا به کارسینوم پاپیلاری تیروئیددر مقایسه با گروه شاهد بستری درمرکز آموزشی-درمانی 5 آذر گرگان در سال 1395 دکتر علی آرین نیا-  دکتر بهروز یاری در حال اجرا  12 تعیین میزان بروز بدخیمی های راه های هوایی و غذایی فوقانی(به جز مری) در استان گلستان در سالهای 1390 الی 1394 دکتر غلامرضا روشندل  کامیار رمضانی آهکلانی   در حال اجرا 13


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری  می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

©All Rights Reserved | research deputy

Designed & Developed by : Yektaweb