بایگانی بخش اطلاعیه جذب دندانپزشک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

اطلاعیه جذبدندانپزشک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان به منظورتکمیل کادر نیروی انسانی در برنامه پزشک خانواده روستایی وشهری زیر 20هزار نفر جمعیت، از دندانپزشکان متقاضی اشتغال طبق جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید. تلفن تماس متوسط حقوق(ریال) تعداد پزشک عمومی مورد نیاز نام شهرستان 01734361711 60000000 3نفر بندرگز 01734351624 60000000 3نفر کردکوی 01734493928 62000000 2نفر بندرترکمن 01732427421 57000000 1نفر گرگان 01734525454 62000000 1نفر آق قلا 01734222425 62000000 1نفر علی آبادکتول 01735881005 64000000 1نفر رامیان 01735721604 66000000 1نفر آزادشهر 01735222929 67000000 1نفر مینودشت 01735839608 71000000 2نفر گالیکش 01735421721 74000000 3نفر کلاله 01735452251 78000000 4نفر مراوه تپه 01732243094-01732239611 23نفر استان مزایا : - بیمه تامین اجتماعی از ابتدای قرارداد - پرداخت   عیدی،سنوات - مرخصی 2.5 روز درماه جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  01732243094  ویا 01732239611گروه گسترش شبکه مرکز بهداشت استان تماس حاصل فرمایید.