پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش شرح وظایف

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

شرح وظایف

شرح وظایف دریافت مدارک ازمتقاضیان تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی استعلام گواهی عدم سوء پیشینه کیفری-انتظامی وعدم اعتیاد ازاداره آگاهی وسازمان نظام پزشکی استعلام از واحدنظارت وکمیسیون پزشکی در خصوص متقاضیان تاسیس ومسئول فنی موسسات تشکیل جلسات کمیسیون ماده20جهت طرح مسائل مربوط به اخذموافقت اصولی-صدورپروانه تاسیس ومسئول فنی موسسات پزشکی-تغیرآدرس موسسات-تغییرمسئولین فنی-تغییرموسس-افزایش بخش موسسات پزشکی-تغییرساعات فعالیت موسسه و... انجام امورمربوط به تمدید پروانه موسسات پزشکی واخذ مدارک لازم دراین زمینه ازمراجعین استعلام ازواحد نظارت مبنی برتاییدموسسات جهت تمدید وروداطلاعات موسسات درسایت تمدیدپروانه ها وزدن مهرهای تمدیدبرروی پروانه وارسال به دفترریاست محترم دانشگاه جهت امضا صدور وتمدید مجوزتزریقات و پانسمان ، لابراتوار پروتز دندان و آندوسکوپی استعلام ازمعاونت های فنی وبهداشتی جهت بازدیداز موسسات پزشکی وپیراپزشکی مکاتبه با سازمانهای بیمه گر مکاتبه با سازمان نظام پزشکی وانجام هماهنگیهای لازم بازدیدازمراکزدرخصوص تاسیس موسسه،تغییرمکان،افزایش بخش وغیره مطابق باآئین نامه های موجود تحویل گواهی فوت به پزشکان، درمانگاهها وبیمارستانها ارسال بخشنامه ها ی دریافتی ازوزارت متبوع به شبکه ها وبیمارستانهای مربوطه مکاتبه با معاونت سلامت وهمچنین استعلام برخی موارد وتقاضای ارشادات لازم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb