بایگانی بخش اخبار کمیته دانش پژوهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری کارگاه دانش پژوهی آموزشی ویژه توانمندسازی اساتید۱۶شهریور ۹۹

 کارگاه دانش پژوهی آموزشی ویژه توانمندسازی اساتید روز یکشنبه ۱۶شهریور ماه ۹۹ بصورت مجازی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

اخبار مربوط به کمیته دانش پژوهی

 اخبار مربوط به کمیته دانش پژوهی در سال 1396 برگزاری ​جلسه بررسی پرونده های ارتقاء اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه: جلسه ای به منظور بررسی پرونده های ارتقاء 4عضو محترم هیأت علمی در روز شنبه مورخ 26 دی 1396 با حضور دبیر محترم هیئت ممیزه دانشگاه جناب آقای دکتر محمد جعفر گلعلی پور و ریاست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئولین دفاتر ارزشیابی و کمیته دانش پژوهی به همراه کارشناسان مربوطه  تشکیل شد.    برگزاری ​جلسه بررسی پرونده های ارتقاء اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه: جلسه ای به منظور بررسی پرونده های ارتقاء 5 عضو محترم هیأت علمی در روز شنبه مورخ  18 آذر 1396 با حضور دبیر محترم هیئت ممیزه دانشگاه جناب آقای دکتر محمد جعفر گلعلی پور و ریاست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئولین دفاتر ارزشیابی و کمیته دانش پژوهی به همراه کارشناسان مربوطه  تشکیل شد.   دومین جلسه کمیته دانش پژوهی در روز شنبه مورخ 1396/6/15 در مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه با حضور اعضای جدید کمیته برگزار گردید.   اخبار مربوط به کمیته دانش پژوهی در سال 1395 اولین جلسه کمیته دانش پژوهی در روز شنبه مورخ 1395/1/28 در مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه با حضور اعضای جدید کمیته برگزار گردید. 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)