بایگانی بخش خلاصه ای از تجربیات و مستندات شغلی کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ -

تجربیات و مستندات شغلی

آقای مهدی ملکی مشاهده عباسعلی آلوستانی مشاهده پروانه محمد پور مشاهده عبدالحمید انگیزه مشاهده ایزد رضاییان مشاهده مریم خاتون عقیلی مشاهده ابراهم تازیک مشاهده اشرفی بابا زاده مشاهده علی جعفری مشاهده عباس مقدمی مشاهده شعبانعلی زرگران مشاهده عباس ملوندی مشاهده زینت زرگری مشاهده زهرا وفایی مشاهده محمد سارلی مشاهده آق اویلی فرجی فر مشاهده نادیا یوسفی انارک مشاهده غلامرضا عراقی مشاهده عبدالواحد یپان غراوی مشاهده گلدی شریف پور مشاهده الیاس هیوه چی مشاهده عطا محمد دری مشاهده