بایگانی بخش برنامه راهبردی (استراتژیک)

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ -

برنامه راهبردی مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه نقشه راه سلامت دانشگاه علوم پزشکی گلستان  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)