پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش Staff Introducing

img_yw_news
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ -

Staff introduction

Organizational structure of physical education and sports medicine management:1.    Physical education affairs of students: brothers unit sisters unit2.    Physical education affairs of staff: : brothers unit sisters unit3.    Education affairs, teachers and faculty members of physical education


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.