حاکمیت بالینی : معرفی و شرح وظایف

آنچه باید در مورد حاکمیت بالینی بدانیم:

حاکمیت خدمات بالینی چارچوبی است که در آن سازمان های ارائه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی در خدمات پاسخگو بوده و با ایجاد

  محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازد. حاکمیت بالینی شامل فعالیتهای جدیدی نیست ، بلکه کارکنان بالینی همیشه نگران ارایه بهترین استانداردها برای بیماران هستند .

  کمیته حاکمیت بالینی این مرکز فعالیت خود را در مرداد ماه امسال آغازکرده است.این کمیته بر اساس سرفصل های عملکردی طرح حاکمیت خدمات بالینی و حیطه های اولویت بندی شده این برنامه به مصوب نمودن فعالیت هایی، اقدام نموده است.از جمله، در راستای دستیابی به هدف رضایت مندی ارباب رجوع و رسیدگی موثر به شکایات در بیمارستان اقدام به راه اندازی واحد صدای شما و رسیدگی به شکایات نموده و بر اساس برنامه های مدون رضایت سنجی بیماران و پرسنل را در دستور کار واحد مددکاری خود قرار داده است.هم چنین با بر گزاری کیته های مرگ و میر( mortality ) و DTC بصورت منظم به تجزیه و تحلیل موارد مرگ و خطاهای دارویی در بیمارستان می پردازد.

  شایان ذکر است این کمیته در راستای علت یابی و تجزیه و تحلیل ترخیص بیماربا میل شخصی و بروز وقایع مهم در بیمارستان فرم های علت یابی با همین عناوین را در اختیار سرپرستاران قرار داده که اطلاعات آن پس از استخراج در اختیار مدیریت بیمارستان قرار می گیرد.

 * حیطه های اولویت در زمینه حاکمیت خدمات بالینی :

AWT IMAGE

 آشنایی با 7 محور و مبانی حاکمیت بالینی :

تعریف نظام حاکمیت خدمات بالینی

  چارچوبی که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند.

محور اول:

  ممیزی بالینی: Clinical Audit

  تعریف :ممیزی بالینی فرایندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کیفیت خدمات سلامت در یک حیطه مشخص می پردازد.

  در واقع ممیزی بالینی جنبه های مختلف طبابت فعلی اعم از تشخیص،درمان،مراقبت از بیماران و نحوه استفاده از منابع را مورد بررسی قرار داده و با استاندارد ها مقایسه می کند و با شناسایی و رفع تفاوت ها و نقص ها در جهت انطباق انها با بهترین طبابت ممکن اقدام نماید.این استاندارد ها که جنبه های قابل سنجش مراقبت از بیمار را تعریف می کنند باید همواره مبتنی بر شواهد باشند.

  حیطه های ممیزی بالینی

  ساختار: مجموع منابعی است که سیستم را قادر به ارائه خدمت یا مراقبت درمانی می‌سازد.

  فرایند: خود فرایند ارائه خدمات درمانی- مراقبتی و روشهای آن است.

  نتیجه: اثر نهایی فعالیت های انجام شده بر سلامتی و کیفیت زندگی دریافت کنندگان خدمات

  تعریف خطای پزشکی

  ž خطا ها یا اشتباهاتی که توسط گروه پزشکی رخ میدهد و می توانند منجر به آسیب به بیمار گردند

  ž این خطاها شامل اشتباهات تشخیصی، اشتباهات در تجویز دارو و روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی ، اشتباه در استفاده از فنآوری و تجهیزات ، اشتباه در تفسیر تستهای پاراکلینیک میباشند.

  ž خطاهای پزشکی از متفاوت اند چراکه خطای پزشکی، حادثه یا اشتباه علیرغم حسن نیت است

  ž ولی در Malpractice قصور و جهل سزاوار سرزنش با یا بدون قصد مجرمانه رخ داده است.

  محور دوم:

  اثربخشی بالینی: Clinical Effectiveness

  تعریف: استفاده از بهترین دانش ، برگرفته از پژوهش ، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندهاو نتایج مطلوب مراقبت از بیماران

  دستیابی به اثربخشی بالینی از طریق مجموعه ای از فعالیتهای ارتقای کیفیت زیر امکانپذیر است:

  q شواهد علمی و به روز، راهکارهای بالینی، دستورالعملها و استانداردهای علمی برای تعیین و ارائه بهترین روش مراقبت و درمان

  q ابزارهای ارتقا کیفیت (مانند چرخه ممیزی بالینی، چرخه های سریع ارتقای کیفیت و ...)

  q ارزیابی مستندات و ... به منظور تعیین هزینه اثربخش بودن خدمات و مراقبتها

  محور سوم

  مدیریت کارکنان: Staff Management

  مدیریت کارکنان، به موضوعاتی می‌پردازد که مهمترین منبع ارائه خدمات بالینی (کارکنان) را در راستای اهداف حاکمیت خدمات بالینی قرار دهد. مطمئناً رسیدن به اهداف ”کیفیت“ و ”پاسخگویی“ در خدمات بالینی، بدون اعمال مدیریت صحیح و اصولی بر کارکنان امکانپذیر نیست. از همین روست که مدیریت کارکنان به عنوان یکی از ارکان حاکمیت خدمات بالینی شناخته شده است

  محور چهارم

  رسیدگی به شکایات : وفاداری،‌ رضایت بیماران و نیز

  یکی دیگر از محورهای نظام حاکمیت بالینی، رسیدگی به شکایات می باشد.بر اساس این محور بیمارستان بایستی فرایند رسیدگی به شکایات را به منظور افزایش وفاداری،‌ رضایت بیماران و نیز بهبود کیفیت خدمات به گونه ای کارا و اثربخش طرح ریزی و طراحی نماید.

  محور پنجم

  مدیریت ریسک (خطر): Risk Management

    تعاریف:

  ž مخاطره - هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یاتخریب یا از دست دادن تجهیزات ودارایی سازمان شود

  ž ریسک - احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب

  ž شدت  نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد

  ž احتمال -احتمال رخ دادن یک رویداد

  تعریف مدیریت ریسک در حوزه سلامت :

  ž انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان ، و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان.

 

  سطح ریسک :

  ž ناچیز : هیچ عملی مورد نیاز نیست

  ž قابل تحمل : هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست

  ž متوسط : اقدامات کاهش خطر باید اجرا شود

  ž اساسی : فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود.

  تحمل ناپذیر :فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود و اگر کاهش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت به کلی انجام نگردد

 

  رویکرد مدیریت ریسک:

  ž رویکردهای "واکنشی" و "بلادرنگ”

  ž آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است (واکنشی)

  ž جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می کنند تاثیر می گذارد (بلادرنگ)

 

  محور ششم

  آموزش و یادگیری Education and Training

  آموزش مداوم بر اساس نیازهای حرفه ای پرسنل از اصول مهم CG است.این کار را می شود با روش های مصاحبه و پرسش نامه و در عین حال با استفاده از نیاز های هر شغل انجام داد.

  محور هفتم

  استفاده از اطلاعات Use of information

  هدف استفاده از مدیریت اطلاعات در حاکمیت بالینی نظام سلامت شامل موارد ذیل می باشد:

  بهبود دسترسی به معیار شاخص های بالینی تعیین شده

  توافق بر روی شاخص های عملکرد بالینی هر متخصص

  ایجاد بانک اطلالاعاتی و برنامه انتشاراتی

  هماهنگی با اصول حفاظت از اطلاعات

  بهبود ارتباطات داخلی

 دفترحاکمیت بالینی مرکز آموزشی و درمانی پنجم آذر

 این مرکز با هدف پیگیری موثر هر یک از محورهای حاکمیت بالینی ، اقدام به تشکیل گروه حاکمیت بالینی و تعیین مسئول پیگیری در محورهای هفت گانه نظام حاکمیت بالینی نموده است.

  v محور مدیریتی :

  مسئول:دکتر حسن ایمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه مرکز و معاونت خدمات پشتیبانی

  v محور مدیریت خطر و ایمنی بیمار:

  مسئول : خانم مزیدی مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان

  v محور تعامل با بیمار و همراهان و جامعه:

  مسئول : خانم شهناز جلالیان کارشناس بهبود کیفیت

  v محور استفاده از اطلاعات:

  مسئول : خانم دلارام مسئول آمار و مدارک پزشکی

  v محور مدیریت کارکنان و آموزش :

  مسئول : آقای میراحمدی مدیر خدمات پرستاری

  v محور اثر بخشی بالینی :

  مسئول : خانم کارآمد سرپرستار بخش اورژانس

  v محور ممیزی بالینی :

  مسئول : آقای نیکجو سوپروایزر


دفعات مشاهده: 2700 بار   |   دفعات چاپ: 860 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان پنجم آذر گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | 5 Azar-Hospital

Designed & Developed by : Yektaweb