سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس : سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

جدول شماره 149 و 150 : تعداد دانش آوزان برحسب مقطع تحصیلی در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 151 : درصد دانش آموزان تحت پوشش خدمات بهداشت مدارس مقطع ابتدایی استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 152 : درصد دانش آموزان تحت پوشش خدمات بهداشت مدارس مقطع راهنمایی استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 153 : درصد دانش آموزان تحت پوشش خدمات بهداشت مدارس مقطع متوسطه استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 154 : درصد دانش آموزان تحت پوشش خدمات بهداشت مدارس کل مقطع تحصیلی استان به تفکیک شهرستان  

جدول شماره 155 : درصد دانش آموزان تحت پوشش پزشک عمومی برحسب مقاطع تحصیلی استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 156 و 158 : درصد دانش آموزان معاینه شده توسط ارزیاب مقدماتی برحسب مقطع تحصیلی استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 157 : درصد دانش آموزان معاینه شده توسط ارزیاب مقدماتی برحسب منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 159 : درصد دانش آموزان تحت پوشش پزشک عمومی ( مرکز بهداشت ) برحسب منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 160 : درصد دانش آموزان معاینه شده توسط پزشک برحسب منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 161 : درصد پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسط برحسب منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 162 : تعداد دانش آموزان آموزش دیده برحسب منطقه و مقطع تحصیلی در استان

جدول شماره 163 : تعداد والدین آموزش دیده برحسب منطقه در استان

جدول شماره 164 : تعداد کارکنان مدرسه آموزش دیده برحسب منطقه در استان

جدول شماره 165 : وضعیت شاخص بی ام آی زیر صدک 5 دانش آموزان برحسب مقطع تحصیلی و منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 166 : وضعیت شاخص بی ام آی صدک 95 و بیشتر دانش آموزان برحسب مقطع تحصیلی و منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 167 : وضعیت قد به سن دانش آموزان دارای نسبت قد به سن زیر صدک 3 برحسب مقطع تحصیلی و منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 168 : وضعیت قد به سن دانش آموزان دارای نسبت قد به سن صدک 97 و بیشتر مقطع تحصیلی و منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 169 : درصد دانش آموزان دارای اختلال بینایی برحسب مقطع تحصیلی و منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 170 : درصد دانش آموزان دارای اختلال رفتاری برحسب مقطع تحصیلی و منطقه در استان به تفکیک شهرستان

جدول شماره 171تا 174 : درصد دانش آموزان آلوده به بدیکلوز سر کل مقاطع تحصیلی در استان به تفکیک شهرستان


دفعات مشاهده: 1654 بار   |   دفعات چاپ: 425 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر