پیشگیری و مبارزه با بیماریها : پیشگیری و مبارزه با بیماریها

جدول شماره 54-میزان بروز کل موارد بیماری سل در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 57- میزان بروز بیماری سل خارج ریوی در استان به تفکیک شهرستان 

جدول 58-میزان بروز عود بیماری سل در استان به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره  21-مقایسه روند سالانه میزان بروز بیماری سل در استان 

نمودار شماره 22-میزان بروز بیماری سل در استان به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره 23-میزان بروز بیماری سل اسمیر مثبت در استان به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره 24- میزان بروز عود بیماری سل در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 62-وضعیت راه های انتقال HIV در استان به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره 25-مقایسه وضعیت راه های انتقال اچ ای وی در استان 

نمودارهای شماره 27-مقایسه روند سالانه میزان بروز حیوان گزیدگی در شهرستان های استان به تفکیک شهری و روستایی 

نمودارهای شماره 28-29-30-میزان بروز حیوان گزیدگی در شهرستان های استان به تفکیک شهری و روستایی 

جدول شماره 68-میزان بروز کل حوالدث در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 69-میزان بروز حوادث ترافیکی در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 70-میزان بروز حوادث خانگی در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 71-میزان بروز حوادث برحسب نوع حادثه در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 71-میزان بروز حوادث برحسب نوع حادثه در استان به تفکیک شهرستان (1) 

نمودار شماره 35-مقایسه میزان بروز حوادث ( کل / ترافیکی / خانگی ) در استان به تفکیک شهرستان ارسال شده توسط رابط آماری 

نمودار شماره 36-مقایسه درصد بروز حوادث به تفکیک نوع حادثه در استان 

جدول شماره 66- میزان بروز بیماری سالک در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 67 : میزان شیوع تالاسمی در استان به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره 31 : مقایسه میزان بروز بیماری سالک به تفکیک شهرستان 

نمودار شماره 32 : مقایسه میزان شیوع بیماری تالاسمی به تفکک شهرستان 

جدول شماره 72 : میزان بروز کم کاری مادرزادی تیروئید در استان به تفکیک شهرستان 

جدول شماره 73 : میزان شیوع فشار خون در افراد 30 سال و بالاتر در مناطق روستایی استان 

جدول شماره 74 : میزان شیوع دیابت در افراد 30سال و بالاتر در مناطق روستایی استان به تفکیک شهرستان 

جدول 76: درصد پوشش واکسن فلج اطفال(زیر یکسال)

جدول 77: درصد پوشش واکسن ثلاث(زیر یکسال)

جدول 78: درصد پوشش واکسن هپاتیت ب(کودکان زیر یکسال) 

جدول 79: درصد پوشش واکسن MMR(کودکان زیر یکسال) 

جدول شماره 79 و77و78و79 : درصد پوشش انواع واکسن اطفال ( زیر یکسال ) استان به تفکیک شهرستان 


دفعات مشاهده: 1853 بار   |   دفعات چاپ: 396 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر