شرح وظایف : شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد

 

اداره رسیدگی به اسناد

رئوس وظایف :
- انجام رسیدگی اسناد و مدارک که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه.
- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام رسیدگی.
- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرات .
- تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی ورفع مغایرات احتمالی فیمابین.


شرح وظایف  :
1 - گرد آوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها ، آئین نامه ، مصوبات، دستورالعملها ، مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها ومصوبات سازمانها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی.
2 - کنترل نهائی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم. طبق دستورالعمل رسیدگی
3 - تهیه <<برگ رفع نقائص>>در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.
4 - کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی.
5 - تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال، خرید کالاو خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالااز انبار.
6 - اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورتخلاصه های لازم جهت انجام عملیات رسیدگی.
7 - پیگیری دریافت اسناد ومدارک رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.
8 - تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت.
9 - اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورتخلاصه مانده حسابها اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه.
10 - اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور رفع مغایرت موجود فیمابین حسابهای اشخاص ودانشگاه ها.
11 - انجام پیگیریهای لازم بمنظور وصول بموقع مطالبات دانشگاه و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه.
12 - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حسابها.
13 - پاسخگویی به اشخاص و دانشگاه ها در خصوص وضعیت حسابهای آنها با دانشگاه.
14 - تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیگیری حسابهای آنها با دانشگاه.
15 - مشخص نمودن اموال ودارائیهای دانشگاه مورد استفاده سایر دانشگاه ها واشخاص و تهیه گزارش در این خصوص وارائه آن به مدیر امور مالی.
16 - همکاری در تهیه بودجه نقدی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهیها.
17 - انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی که با توجه به نوع وظایف آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.


دفعات مشاهده: 8122 بار   |   دفعات چاپ: 455 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 25 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences