شرح وظایف : شرح وظایف

 

 اداره دریافت و پرداخت

رئوس وظایف :
-انجام عملیات دریافت و پرداخت.
-کنترل گردش منابع مالی دانشگاه
-حفظ ونگهداری از وجوه نقد واوراق بهادار دانشگاهشرح وظایف :
1-اتخاذ ترتیبات لازم جهت انجام عملیات مربوط به دریافت وجه نقد واسناد بهادار وصدور رسید وجه نقد واسناد بهادار.
2- تهیه وتنظیم برگ پرداخت اسناد بهادارو انجام عملیات مربوط به پرداخت طی اسناد بهادار.
3- پرداخت وجه، از محل تنخواه براساس ضوابط و مقررات داخلی.
4- نگهداری مناسب وجوه نقد دانشگاه و اتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ به موقع دسته چک های بانکی.
5- تهیه وتنظیم صورتخلاصه دریافتها در پایان هر روز.
6- تحت کنترل داشتن اسناد دریافتی وپرداختنی وارائه گزارش آنها در مواقع مورد نیاز.
7- جمع آوری اسناد بهادار برگشتی ، اعلامیه ها وفرمهای بانکی مربوط به عدم پرداخت اسناد بهادار وپیگیری موارد مزبور.
8- تهیه وتنظیم لیست اوراق بهادار از جمله چک ، سفته و.....
9- کنترل اخذ امضاءاز ذینفع بر روی برگ پرداخت وتحویل وجه نقد یا اسناد بهادار.
10- ممهور نمودن اسناد پرداخت شده به مهر <<پرداخت شد>>.
11- نگاهداری  مناسب اوراق واسناد مربوط به سرمایه گذاریها ، سهام ، اسناد تضمینی اسناد دریافتی، دسته چکها ونظایر آنها.
12-نگهداری وحفاظت از اسناد بهادار ووجوه نقد صندوق و واگذاری به بانکهای دانشگاه.
13- ارائه لیستهای کامپیوتری حقوق ومساعده به بانک.
14- همکاری در پیگیری وصول مطالبات جاری ومعوقه.
15- انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.


دفعات مشاهده: 4386 بار   |   دفعات چاپ: 507 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 34 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences