جمعیت وسلامت خانواده : وظایف

گروه سلامت خانواده وجمعیت عملکرد های ویژه براساس فعالیت های این گروه شکل میگیرد.البته تغییر شاخص هایی مثل مرگ ومیر کودکان ، مادران ،افزایش باروری کلی و ارتقاء وضعیت سلامت برای افراد خانواده نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشور اهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود بنابراین عملکرد بسیاری از نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است.
بیش از ۵۰ درصد خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی (مراکز بهداشت شهرستانها) به نوعی به فعالیت های این گروه باز می گردد لذا توجه و دقت کافی به آنچه در سطوح مرکزی ومحیطی ارائه خدمات ،از سیاستـــــگزاری گرفته تا اجرای دقیق دستورالعمل های فنی و پیدا کردن نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و محدودیت ها واز همه مهمتر پیش بینی آینده با توجه به تغییرات سریع شرایط ووضعیت موجود رمز موفقیت وهدایت صحیح مجموعه ارائه دهنده خدمات است .
  بایدتوجه داشت خدماتی که امروزه در سیستم درحال ارائه میباشد شامل مجموعه ای از فعالیت های مرتبط در قالب برنامه های بهداشتی است که هریک هدف خاصی را توصیف می کند و چنانچه این برنامه ها اصلاح شوند ، تکلیف ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت برای اینکه چه خدمتی را برای کدام گروه وچگونه وچه موقع انجام دهند روشنتر خواهد شد.

دفعات مشاهده: 1967 بار   |   دفعات چاپ: 290 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر