شرح وظایف : شرح وظایف

 

شرح وظایف واحد بازنشستگی :

 

1 - بررسی و پیگیری  پرونده های جاری و راکدکلیه  بازنشستگان 30 سال ،  بالای 30 سال خدمت ، پیش از موعد ، مشاغل سخت و زیان آور ، جانبازان ، اعضای هیئت علمی ، شاغلین فوتی ، جانبازان حالت اشتغال ، ازکارافتادگی و اخذ تائیدیه از سازمان بازنشستگی .

 

2 -  انجام مراحل صدور ابلاغ بازنشستگی ، صدور فرم محاسبه خدمت ، صدور ارسال پرونده ، صدور بازخرید مرخصی وصدور فرم تغییرات حقوق و مزایا مربوط به کلیه  بازنشستگان مشروحه فوق الذکر . 

 
3 - استعلام از تخلفات اداری در خصوص کلیه بازنشستگان.
   
4 - مکاتبه با مدیریت تشکیلات دانشگاه در خصوص اخذ نظریه تامین اعتبار بازنشستگی جانبازان متقاضی .
 
5 - مکاتبه با واحدهای مربوطه درمورد اعلام موافقت با بازنشستگی  ازکارافتادگی و جانبازان  و درخواست ارسال پرونده های آنان.
 
6 - انجام مکاتبات اداری متفرقه با واحدها و سازمان بازنشستگی .
  
7 - مکاتبه با واحدهای مربوطه در خصوص ابلاغ پرداخت مبلغ سنوات ارفاقی و مدت دوبرابر اسارت جانبازان بازنشسته .
  
8 - انجام مراحل مربوط به صدور احکام وظیفه وراث بازنشستگان فوتی و شاغلین فوتی استان به شرح ذیل:
 
- تکمیل و صدور فرم شماره 3 ( مشخصات وراث قانونی) – استعلام از بیمه های تامین اجتماعی و ارتش – صدور اعلام نامه – تکمیل و صدور فرمهای 1 و 2 جهت شاغلین فوتی -  صدور ارسال پرونده و اخذ تائیدیه از سازمان بازنشستگی  .
  
9- برقراری حقوق وظیفه وراث اناث مطلّقه انجام تکمیل وصدور فرم شماره 3 ( مشخصات وراث قانونی) – استعلام از بیمه های تامین اجتماعی و ارتش – صدور اعلام نامه – صدور ارسال پرونده و اخذ تائیدیه از سازمان بازنشستگی .
  
10- مکاتبه با سازمان بازنشستگی در خصوص قطع و اصلاح حقوق وظیفه وراث و صدور اصلاحیه فرم برقراری حقوق وظیفه و وراث ( فرم شماره3).
  
11- مکاتبات مربوط به بیمه عمر.
  
12- بررسی وپیگیری و  صدور اصلاحیه احکام بازنشستگان و مکاتبه با سازمان بازنشستگی درخصوص حق اشعه – گروه ارفاقی – طبقه استحقاقی – رتبه – طبقه تشویقی .
  
13- انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی ( جهت پرسنل اخراجی یا مستعفی از دانشگاه ).
  
14- بررسی و محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین.
  
15- انتقال کسور بازنشستگی پرسنل رسمی آزمایشی (انتقال کسور از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری) .
    
16- پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به دوره دستیاری پزشکان و اعضای هیئت علمی با دانشگاههای محل تحصیل  .
 
17-  پیگیری و تعیین بدهی مابه تفاوت کسورات بازنشستگی دوره دستیاری جهت احتساب سوابق مذکور از سوی سازمان بازنشستگی.
 
18- پیگیری و تعیین بدهی مابه التفاوت کسور بازنشستگی سابقه بسیجی ویژه  .
 
19- پیگیری و مکاتبات مربوط به خدمات غیر رسمی شاغلین در دستگاه های دولتی با سازمان بازنشستگی کشوری وتامین اجتماعی جهت  یکپارچه سازی سنوات خدمت .
 
20- هماهنگی با سازمان بازنشستگی جهت استرداد کسورات بازنشستگی و تنظیم فهرست کسور بازنشستگی به ازای سالهای خدمت .
 
21- پیگیری مکرر از سوی سازمان بازنشستگی جهت تایید پرونده ها و صدور بموقع احکام بازنشستگی و موظفین .
 
22- مکاتبه با سازمان جهت برطرف کردن مشکلات پرونده ها و ارائه مستندات جهت مرتفع ساختن پرونده ها 

  
23- صدور نامه های کمک هزینه ازدواج  .
  
24- صدور نامه های کمک هزینه فوت  .
  
25- صدور احکام عائله مندی و اولاد سال 92 بازنشستگان شهرستان گرگان و اصلاحیه های احکام مربوط به سال های قبل.

 
26- مکاتبه با شبکه های بهداشت استان در خصوص ارسال کلیه اطلاعات عائله مندی و اولاد بازنشستگان و جمع بندی و ارسال اطلاعات عائله مندی و اولاد کل استان در هر ماه  به سازمان بازنشستگی با توجه به اینکه از ابتدای سال 92 مقرر گردیده که کلیه اطلاعات فوق الذکر به صورت متمرکز و در قالب فایل اکسل پس از اخذ تاییدیه امور مالی و رئیس دستگاه  از طریق سایت سازمان بازنشستگی کشوری ارسال و پرداخت گردد. 

 
27- ثبت اطلاعات فرم منزلت بازنشستگان.
  
28- مکاتبه با واحد های تابعه دانشگاه و همچنین مراجعه حضوری(حتی در ساعات غیر اداری) در خصوص ارسال اطلاعات شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و جمع بندی و ارسال اطلاعات فوق الاشاره در هرماه  به سازمان بازنشستگی استان گلستان با توجه به نامه سازمان پیرامون طرح ملی جمع آوری اطلاعات شاغلین مشترک صندوق کشوری دستگاههای استان.
  
29- وارد نمودن کلیه اطلاعات پرونده های بازنشستگان دانشگاه به سیستم بازنشستگی .
  
30- بررسی و تائید احکام برقراری حقوق بازنشستگی ، وظیفه و ازکارافتادگی .
   
31- بررسی احکام قطع و افزایش حقوق وظیفه وراث .
  
32- نظارت و تایید احکام عائله مندی و اولاد بازنشستگان .
  
33- نظارت و کنترل بر تغییر صندوق بازنشستگی شاغلین .
  
34- بررسی انتقال و استرداد کسورات بازنشستگی .
  
35- تشکیل و پیگیری جلسات کارگروه بازنشستگی .
  
36– پیگیری و مکاتبات با معاونت توسعه رئیس جمهوری ، وزارتخانه و سازمان بازنشستگی جهت اخذ مجوزهای لازم .
  
37– مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اصلاح روشها .
  
38– ارجاع نامه های وارده به کارشناسان زیرمجموعه جهت اقدام و ارسال نامه های صادره .
  
39– سایر امورات محوله .


دفعات مشاهده: 5099 بار   |   دفعات چاپ: 734 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 31 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences