پیام خود را بنویسید

ارتباط با مدیریت : ارتباط با دفتر ریاست

مسئول دفتر :  ملیحه یوسفی

شماره تماس : ۰۱۷ - ۳۲۴۲۰۵۹۰

شماره فکس : ۰۱۷ - ۳۲۴۲۰۵۹۰ 

پست الکترونیک :  servicegoums.ac.ir


 

شرح وظایف :

  

 ۱ - تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط وتعیین ساعات ملاقات برای آنها.
 ۲ - تنظیم اوقات جلسات وکمیسیونهایی که دردفترسرپرست مربوطه تشکیل میشودومطلع ساختن مقامات یاافراد شرکت کننده درجلسه
 ۳ - پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنهاودرصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان ومراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات بامقام ذیربط امکان پذیر است.
 ۴ - حفظ ونگهداری نامه ها واوراق واسنادومدارک وپرونده های محرمانه مطابق مقررات واصول بایگانی وتهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده.
 ۵ - پیوست کردن پرونده ها یاسوابق مربوط به نامه هاطبق دستور.
 ۶ - صورت برداری ،طبقه بندی ،کدگذاری وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل مربوط واحتیاجات سازمان
 ۷ - پیگیری امور ارجاعی ازسوی سرپرست و ارائه گزارشات لازم به ایشان.


دفعات مشاهده: 7042 بار   |   دفعات چاپ: 452 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 44 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences