ارتباط با مدیریت : ارتباط با دفتر ریاست

مسئول دفتر :  ملیحه یوسفی

شماره تماس : 017 - 32420590

شماره فکس : 017 - 32420590 

پست الکترونیک :  service@goums.ac.ir


 

شرح وظایف :

  

 1 - تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط وتعیین ساعات ملاقات برای آنها.
 2 - تنظیم اوقات جلسات وکمیسیونهایی که دردفترسرپرست مربوطه تشکیل میشودومطلع ساختن مقامات یاافراد شرکت کننده درجلسه
 3 - پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنهاودرصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان ومراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات بامقام ذیربط امکان پذیر است.
 4 - حفظ ونگهداری نامه ها واوراق واسنادومدارک وپرونده های محرمانه مطابق مقررات واصول بایگانی وتهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده.
 5 - پیوست کردن پرونده ها یاسوابق مربوط به نامه هاطبق دستور.
 6 - صورت برداری ،طبقه بندی ،کدگذاری وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل مربوط واحتیاجات سازمان
 7 - پیگیری امور ارجاعی ازسوی سرپرست و ارائه گزارشات لازم به ایشان.


دفعات مشاهده: 5722 بار   |   دفعات چاپ: 406 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 44 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences