مبانی حاکمیت بالینی : فرم ممیزی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1391/3/2 | ارسال‌کننده: کميته راهبردی حاکميت بالينی معاونت درمان | نویسنده: ستاد حاکميت يالينی  | 

فرم ممیزی بالینی


دفعات مشاهده: 1763 بار   |   دفعات چاپ: 393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 66 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : خط مشی گزارش خطا

 | تاریخ ارسال: 1391/3/2 | ارسال‌کننده: کميته راهبردی حاکميت بالينی معاونت درمان | نویسنده: ستاد حاکميت بالينی  | 

  خط  مشی گزارش خطای پزشکی


دفعات مشاهده: 3922 بار   |   دفعات چاپ: 494 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 85 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : مواردی که هرگز نباید اتفاق بیفتد

 | تاریخ ارسال: 1391/2/28 | ارسال‌کننده: واحدبهبودکيفيت بيمارستان طالقانی | نویسنده: ستاد حاکميت يالينی  | 

مواردی که هرگز نباید اتفاق افتد


دفعات مشاهده: 3030 بار   |   دفعات چاپ: 421 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 76 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : پمفلت آشنایی با مفاهیم حاکمیت بالینی

 | تاریخ ارسال: 1391/2/27 | ارسال‌کننده: کميته راهبردی حاکميت بالينی | نویسنده: ستاد حاکميت بالينی  | 

پمفلت آشنایی با مفاهیم حاکمیت بالینی


دفعات مشاهده: 1720 بار   |   دفعات چاپ: 394 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : نمونه ای از پروژه تحلیل ریشه ای در بیمارستان ها

AWT IMAGEنمونه ای از پروژه تحلیل ریشه ای در  بیمارستان ها(طالقانی گنبد)


دفعات مشاهده: 2416 بار   |   دفعات چاپ: 433 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 82 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : نظام اطلاعات مدیریت سلامت


دفعات مشاهده: 1749 بار   |   دفعات چاپ: 398 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 67 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : دانلود دستورالعمل اثربخشی بالینی


دفعات مشاهده: 2192 بار   |   دفعات چاپ: 414 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 65 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : دستورالعمل اثر بخشی بالینی


دفعات مشاهده: 1887 بار   |   دفعات چاپ: 432 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 61 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : آموزش و مهارت آموزی

 

AWT IMAGE

 آموزش و  مهارت آموزی

 « حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می داند، پایه ریزی شود»

  سازمانی می تواند ادعا کند که توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مدیریت خطر) این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد ولی برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی است.

  آموزش، مهارت آموزی و توسعه دانش پرسنلی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت هایشان کمک می کند بلکه باعث کمک و حمایت از آن ها برای انجام کار به شیوه های مختلف می شود.

  هدف کلیه برنامه های آموزشی کارکنان شامل موارد زیر است:

  1- ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاری خود

  2- فراهم کردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی

  3- برگزاری برنامه های آموزشی مورد نیاز با توجه به نیازسنجی های انجام شده.

  توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی یا CPD ( continuing professional development ) لازمه هر سازمانی است که می خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی ) CPD ( عبارت است از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم های حرفه ای، که بتوانند توانایی های خود در مواجهه با نیاز های بیماران، گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند .

  اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD آن است که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست


دفعات مشاهده: 5321 بار   |   دفعات چاپ: 497 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 78 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : استفاده از اطلاعات


دفعات مشاهده: 2089 بار   |   دفعات چاپ: 397 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 74 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : تعامل با بیمار و همراه

 

 

تعامل با بیمار و همراهان :

« بیماران در طی سفرشان در سیستم سلامت حق دارند که با احترام و صداقت با آن ها رفتار شده و در هر جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمانشان، شریک شوند.»

  از آنجا که اتخاذ هر گونه خط مشی و تصمیم گیری مرتبط به خدمات بهداشتی درمانی، در نهایت بر جان و زندگی بیماران مؤثر است، بنابر این مشارکت بیماران وجامعه در امور سلامت و تدوین خط مشی های کلان سلامت در کشورهای توسعه یافته از زمره حقوق شهروندی بوده و جنبه اخلاقی و وجدانی یافته و مظهر عدالت و پاسخگویی در بسیاری از نظام های بهداشت و درمان بشمار می آید . برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها وخدمات درمانی بیمار- محور مبتنی بر نظرات ، نیازها و ترجیحات بیماران ، مراقبان آنان و جامعه، نکته کلیدی سیستم های سلامت در کشورهای توسعه یافته و عنصر الزامی در بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی است. این خود موجب تناسب بیشتر و هزینه اثربخش بودن خدمات ارائه شده و در نهایت بهبود پیامدهای سلامت ، کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران می شود. لذا، پذیرفتن بیمار بعنوان شریک سیستمهای درمانی و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای بیماران در سطح بیمارستانها اهرم رشد بیمارستانهای تعالی جو بوده و در سطح ملی در تدوین و تنظیم خط مشی ها ، طرح ها و خدمات وسیاستگذاریهای کلان سلامت مؤثر است


دفعات مشاهده: 2114 بار   |   دفعات چاپ: 408 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 79 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : اثربخشی بالینی

 

AWT IMAGE

اثربخشی بالینی :

 

 تعریف اثر بخشی بالینی، "استفاده از بهترین دانش به دست آمده از پژوهش ، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای رسیدن به نتایج مطلوب در روند مراقبت از بیماران، است. چارچوب این فرآیند را اطلاع رسانی ، تغییر و پایش تشکیل می دهد. اثربخشی بالینی و ممیزی بالینی از اجزاء اساسی حاکمیت بالینی به منظور بهبود و تضمین کیفیت هستند. هدف اثربخشی بالینی که در قالب عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد ایجاد می شود، بهبود در ارائه خدمات است. اثربخشی بالینی در مورد انجام کار درست، در زمان مناسب، برای بیمار مناسب بوده و با بهبود کیفیت و عملکرد ارتباط دارد . اثربخشی بالینی دامنه ای ازفعالیتهای ارتقا کیفیت است و شامل:

  · شواهد، راهنماهای بالینی و استانداردهایی برای تعیین و اجرای بهترین عملکرد

  · ابزار ارتقای کیفیت (مثل ممیزی بالینی، ارزشیابی) به منظور بازنگری و ارتقای درمانها و خدمات

  · سیستم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد جاری و تدارک شواهدی برای ارتقاء

  · ارزیابی شواهد از نظر هزینه- اثربخشی

  ارتقا و استفاده از سیستمها و ساختارهایی که یادگیری درون سازمانی را توسعه می بخشد.


دفعات مشاهده: 2250 بار   |   دفعات چاپ: 613 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 83 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : ممیزی بالینی

 

AWT IMAGE

ممیزی بالینی:

  ممیزی بالینی بخشی از پاسخگویی حرفه ای در حاکمیت بالینی محسوب می شود . یعنی ارائه دهندگان سطوح مختلف خدمات سلامت در برابر ارائه خدمات با کیفیت و ارتقا مستمر کیفیت آن خدمات، مسئول و پاسخگو هستند. ممیزی بالینی علاوه بر اینکه یکی از اجزای حاکمیت بالینی است، از اجزاء ثابت هر مرکز تعالی خدمات بالینی نیز محسوب می شود

  یک فرایند ارتقا کیفیت، که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و مراقبتهای ارائه شده به بیماران و بهبود نتایج حاصل از آن صورت می گیرد و این عمل را از طریق مرور نظام مند وضعیت موجود و تطابق آنها با استانداردهای صریح و روشن و انجام مداخله و ایجاد تغییر به انجام می رساند. یک تفاوت مهم میان ممیزی بالینی و سایر انواع ممیزی این است که ارائه دهندگان خدمات سلامت، ممیزی بالینی را از آن خود می دانند (در حالت ایده ال)، آنها خودشان فرایند ممیزی را انجام می دهند، خودشان در مورد یافته های حاصل از آن بحث می کنند و به نتیجه می رسند، خودشان تغییرات را اعمال نموده و منجر به ارتقا کیفیت می شوند. در حالیکه در سایر انواع ممیزی، شخصی از بیرون می آید و سازمان را ممیزی می کند . توجه داشته باشید که انجام فرایند ممیزی داخل یک مجموعه بالینی، الزاما به معنای انجام یک پروژه ممیزی بالینی نیست. (25)

  چرخه انجام ممیزی بالینی:

  در منابع مختلف اجزا و مراحل مختلف و بعضا متفاوتی برای انجام یک فرایند ممیزی بالینی ترسیم شده است. چرخه ممیزی بالینی می تواند این گونه توصیف شود:

  · تعیین وتدوین استانداردها

  · بررسی وضعیت موجود

  · مقایسه نتایج با استانداردها

  · انجام مداخله و تغییر عملکرد براساس نتایج مقایسه

  · ممیزی مجدد جهت حصول اطمینان از بهبود عملکرد

  همان طور که در چرخه ممیزی بالینی مشهود است، برای انجام ممیزی بالینی در مورد یک خدمت، استانداردهایی باید تعیین و به توافق رسانده شوند و سپس وضعیت موجود با آنها مقایسه شده و اگر اختلافی وجود دارد، در صورت امکان با انجام یک مداخله اصلاح شود و نهایتا با انجام یک ممیزی مجدد، از موفقیت مداخله انجام شده در ارتقاء کیفیت آن خدمت، اطمینان حاصل شود.

 


دفعات مشاهده: 2937 بار   |   دفعات چاپ: 501 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : مدیریت کارکنان

 

AWT IMAGE

 مدیریت کارکنان :

  مدیریت کارکنان شامل به کار گیری و انتخاب کارکنان، ارزیابی و نظارت بر آنان، توسعه مهارت های فردی و شغلی و تامین رفاه ایشان است.

  با توجه به تعریف بالا، مدیریت کارکنان شامل موارد زیر است:

  1- جای گذاری هر فرد در جایگاه خودش

  2- توسعه و پیشرفت محیط کار به طوری که کارکنان براساس تغییراتی که درطول زمان در تقاضاهای بیماران برای دریافت خدمات ایجاد می شود، آماده شوند .

  3- اطمینان از رضایت شغلی کارکنان

  با منطبق کردن بهترین عملکرد Best Practice) ( درمدیریت منابع انسانی، با بهبود مستمر رضایت شغلی کارکنان و توسعه مهارت های فردی و شغلی آنان، می توان باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران شد . این امر اهمیت مدیریت کارکنان در اجرای حاکمیت خدمات بالینی را نشان می دهد.

  ممیزی بالینی می تواند به عنوان مکانیسمی برای یادگیری، به مدیریت کارکنان کمک کند. ممیزی بالینی می تواند تغییراتی را که برای بهبود ارائه خدمات به بیماران نیاز است نشان دهد و این نیاز ها شامل نیازهای آموزشی کارکنان نیز می شود. هم چنین ممیزی بالینی می تواند نشان دهد که آیا در یک مرکز ارائه خدمات سلامت ، تلفیق مناسبی از دانش و مهارت کارکنان برای انجام امور محوله وجود دارد.

  هم چنین مشارکت بیماران و مردم نیز می تواند به عنوان ابزاری برای یادگیری به مدیریت کارکنان کمک کند. به عنوان مثال بازخورد هایی که از شکایات مردم گرفته می شود می تواند برای آموزش و مهارت آموزی کارکنان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

  مدیریت کارکنان هم چنین شامل مدیریت اطلاعات فردی و مهارت آموزی های کارکنان نیز می شود. استفاده صحیح از اطلاعات فردی و حفاظت از آن ها امری حیاتی است. 


دفعات مشاهده: 1889 بار   |   دفعات چاپ: 412 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 83 بار   |   0 نظر

مبانی حاکمیت بالینی : مدیریت خطر و حفظ ایمنی بیمار

 

AWT IMAGE

مدیریت خطر

  وجود خطر یک جزو اجتناب ناپذیر از زندگی است و بطور کامل نمیتوان آن را حذف کرد ولی میتوان آنرا به حداقل رساند . همه جنبه های مراقبت های سلامتی نیز همراه با خطر است .

  درگذشته مدیریت خطر در محیط بالینی با نگاه reactive یا واکنشی، بررسی می شد یعنی این که پس از بروز واقعه به تحلیل علل و عوامل آن پرداخته می شد تا از تکرار مجدد آن جلوگیری به عمل می آمد ولی اکنون تأکید بر شیوه پیشگیرانه یا proactive بوده که در این شیوه احتمال خطر پذیرفته شده وبه طور مناسب قبل از وقوع خطر، مدیریت می شود.

  در واقع خطر ، احتمال ایجاد یک اتفاق، ناخوشی ویا از دست دادن بوده که به طور مداوم با آن مواجه هستیم. مانند مخاطرات موجود در جاده ها، محل کار، منزل و ..... و ما پیوسته تلاش میکنیم که از آنها اجتناب کرده و یا به حداقل برسانیم. فرایند مدیریت خطر بالینی درمورد طراحی، سازماندهی و تعیین مسیر یک برنامه است که شناسایی، ارزیابی ونهایتا کنترل خطر را شامل می شود

 این فرایند شامل سلسله مراتبی است که می توانند با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و معمولا یکپارچگی بین همه مراحل وجود دارد


دفعات مشاهده: 3416 بار   |   دفعات چاپ: 554 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 89 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb