برنامه کلاسی دانشکده

برنامه کلاسی دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ترم ۱ هوشبری ناپیوسته
ترم ۲ هوشبری
ترم ۳ هوشبری ناپیوسته
ترم ۴ هوشبری
ترم ۶ هوشبری
ترم ۸ هوشبری
ترم ۲ اتاق عمل
ترم ۴ اتاق عمل
ترم ۶ اتاق عمل
ترم ۸ اتاق عمل
علوم آزمایشگاهی

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم ۸ علوم آزمایشگاهی (فایل یک)
برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم ۸ علوم آزمایشگاهی (فایل دو)
برنامه کارآموزی یک دانشجویان ترم ۴ علوم آزمایشگاهی (در شهرستان گرگان)

برنامه امتحانات پایان ترم


**برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (ویژه ورودی های سنوات قبل)

**برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (ویژه ورودی های مهر ۱۳۹۹)

**برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(ویژه ورودی های سنوات قبل)
**برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (ویژه ورودی های مهر۹۹)**برنامه کارآموزی در عرصه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸(کلیه رشته ها):
اتاق عمل
ترم ۸ علوم آزمایشگاهی
ترم ۴ هوشبری
ترم ۶ هوشبری
ترم ۳ ناپیوسته هوشبری
ترم ۲ هوشبری
ترم ۸ هوشبری (کارآموزی شهرستان)
ترم ۸ هوشبری 


دفعات مشاهده: 31479 بار   |   دفعات چاپ: 964 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 104 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | School of paramedicine