آموزش و ارتقاء سلامت : ویژگی های رسانه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و ارتقاء سلامت : فرم های ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
این بخش حاوی وزن های اختصاص داده شده به هر یک معیارهای فرم های ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت به ترتیب زیر
می باشد.
۱. پمفلت/ بروشور
۲. پوستر
۳. مجله/بولتن
۴. کتاب/کتابچه
۵. نرم افزار چند رسانه ای (مولتی مدیا)
۶. فیلم آموزش ویدیویی
۷. برنامه آموزشی تلویزیونی
۸. تیزر تلویزیونی
۹. تیزر رادیویی
۱۰ . کلاس آموزشی
۱۱ . کارگاه آموزشی
۱۲ . همایش
۱۳ . نمایشگاه
۱۴ . پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی
۱۵ . بسیج اطلاع رسانی

لازم به ذکر است که در این گزارش وزن های مربوط به کلاس آموزشی،کارگاه آموزشی، همایش، نمایشگاه و بسیج اطلاع رسانی
فقط مربوط به قسمت فرآیند پیش رسانه ذکر شده است. ادامه

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و ارتقاء سلامت : فرم ارزشیابی رسانه های آموزشی غیر دیجیتال

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 

دفعات مشاهده: 102 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و ارتقاء سلامت : شیوه نامه ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
براساس سیاست های دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخصوص طراحی و پیاده سازی یک نظام جامع ثبت اطلاعات و ارزشیابی رسانه ها و روش های آموزش سلامت، ازسال ۱۳۸۱ تلاش شد با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات معاونت سلامت، فعالیت های صورت گرفته رابه صورت اطلاعات قابل ارزشیابی طبقه بندی شده، گردآوری و با رویه یکسان نسبت به ارزشیابی آ نها اقدام نماید.
در خلال تجربه سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ فرایندهای گردآوری داده ها و ارزشیابی رسان ههای آموزش سلامت براساس شاخص های علمی، اصلاح و بازبینی و بر اعتبار و پایایی آن افزوده شد.

دفعات مشاهده: 164 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و ارتقاء سلامت : شیوه نامه تولید رسانه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
مقدمه:
آموزش سلامت با هدف ترغیب مردم به اینکه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی اقدام نمایند و در موقع لزوم طلب کمک کنند جزء لاینفک سیستم ارائه خدمات بهداشتی به شمار می رود .آموزش سلامت به منظور تحقق این اهداف و توانا ساختن مردم در یادگیری و بکار بردن مهارتها برای ارتقای سلامت نیاز به تشویق مردم به مشارکت در برنامه ریزی و اجرای مراقبتهای بهداشتی اولیه , توجه و درک صحیح از فرهنگجوامع , شیوه زندگی و مهارتهای زندگی آنها , برقراری ارتباط خوب با مردم که تبادل اطلاعات و افکار را بطور واضح و روشن میسر سازد و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی آموزشی در برنامه های ارتقاء سلامت دارد .

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و ارتقاء سلامت : راهنمای طراحی پوستر در حوزه سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
بخش اول
-۱ پیش از تولید پوستر
۱-۱ -در حال حاضر با چه مشکلی روبه رو هستید؟
-۱-۲ چه افرادی از جامعه مان در معرض این مشکل هستند که باید به آنها اطلاع رسانی
کنیم؟
۱-۳ چگونه پیام مان را از طریق پوستر منتقل کنیم؟

دفعات مشاهده: 414 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر