معرفی اعضاء گروه

 

گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه دکتر حمیدرضا جوشقانی
کارشناسان گروه

سارا حسین زاده - شمیلا ملک محمودی - سمیه حسینی - محدثه نامجو - زیبا عباسی نجات - محدثه خراسانی - گوهر فضیلت خواه

آدرس مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، دانشکده پیراپزشکی، طبقه ۲
تلفن: ۳۲۴۵۶۱۰۵
.  

لیست اعضای هیات علمی گروه

عکس

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

  پست الکترونیک

  شماره تماس

CV طرح درس برنامه کلاسی

  دکتر علی اصغر آیت اللهی

  دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

  مربی

dr.ayatollahigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۲۰

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر علیرضا احمدی

دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

مربی drahmadigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۰۹

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر اوغل نیاز جرجانی

  دکترای تخصصی

  انگل شناسی پزشکی

  دانشیار

dr.jorjanigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۱۸

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر حمید رضا جوشقانی

  دکترای تخصصی

  بیوشیمی بالینی

  استاد

  joshaghanigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۰۷

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر محمدطاهر حجتی

دکترای تخصصی خون شناسی استادیار dr.hojatigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۸۹

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
  دکتر زهرا سیفی دکترای تخصصی
قارچ شناسی پزشکی
استادیار seifi-zgoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۸۹

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  خدابردی کلوی

  دکترای تخصصی

  ژنتیک مولکولی

  استادیار

kalavigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۰۸

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  فرامرز کوهسار

  دانشجوی دکترای تخصصی

  انگل شناسی پزشکی

  مربی

fkoohsargoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۲۲

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
دکتر ابراهیم کوهساری دکترای تخصصی
باکتری شناسی پزشکی
استادیار dr.kouhsarigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی:

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر فرهاد نیک نژاد

  دکترای تخصصی

  قارچ شناسی پزشکی

  دانشیار

niknejadgoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۲۱

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
دکتر سیده صدیقه حسینی
دکترای تخصصی

  قارچ شناسی پزشکی

  استادیار

hosseini.sgoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵
داخلی: ۲۲۳

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
دکتر کوشان سینه سپهر دکترای تخصصی
ایمونولوژی پزشکی
استادیار drsinehsepehrgoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵
داخلی: ۲۲۰

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
دکتر زهرا حصاری دکترای تخصصی
بیوشیمی بالینی
استادیار drhesarigoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
داخلی: ۲۲۳
CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

پرسنل بخش آموزش گروه

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  بخش (آزمایشگاه)

  شماره تماس

  سارا حسین زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی بیوشیمی تخصصی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۸۷

 شمیلا ملک محمودی

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

  بیوشیمی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۹۸

سیده سمیه حسینی

کارشناس ارشد بیو تکنولوژی

  ایمونوهماتولوژی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۹۱

محدثه نامجو دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بیوشیمی تخصصی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۱۹

زیبا عباسی نجات

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

میکروب شناسی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۹۴

محدثه خراسانی

دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه

میکروب شناسی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۳۰۷

گوهر فضیلت خواه کارشناس علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۹۳


دفعات مشاهده: 14390 بار   |   دفعات چاپ: 1089 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 87 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | School of paramedicine