واحد بهداشت محیط : معرفی واحد

 ai بسم الله الرحمن الرحیم

  اهم برنامه های اجرایی بهداشت محیط شهرستان گرگان در برنامه چهارم توسعه

  هدف کلی:
ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی

  راهبرد ها :
1- ارتقای سطح تامین نیاز های اساسی مردم (مسکن ، خوراک ، آموزش ، سلامت ، شغل و حقوق شهروندی و...)
2- تامین حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه
3- اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجا د یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم
4-عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامتی به آحاد مردم
5- مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های بخش سلامت
6- ارتقای امنیت غذا و تغذیه

  

   


دفعات مشاهده: 2039 بار   |   دفعات چاپ: 743 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 62 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت محیط : آئین نامه بهداشتی

آئین نامه بهداشت محیط :

 

آئین نامه بهداشت محیط :

  ماده یک :

  تعاریف

  تعریف محیط:
مجموعه عواملی که اطراف مارا فرا گرفته اند محیط نامیده میشوند

  که آنرا میتوان بر3دسته تقسیم نمود

  1-محیط طبیعی:آب - هوا – خاک –جنگل-و...

  2-محیط مصنوعی:محیطی که زاییده فکرانسان است مانند:شهرها-روستاها

  3-محیط اجتماعی:خانواده-مدرسه-اجتماع

  تعریف بهداشت محیط:

  کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی بر روی رفاه و آسایش جسمی ،روانی واجتماعی انسان تاثیرمیگذارد.

  عوامل مؤثر در بهداشت محیط:

  1-عوامل فیزیکی:سروصدا-نور-حرارت

  2-عوامل شیمیایی:دود-گردوغبار-بخارات

  3-عوامل بیولوژیکی:میکروبها

  کنترل بهداشتی

  منظور از کنترل بهداشتی ، بازدید وبررسی وضعیت بهداشتی مراکز مشمول آئین نامه بمنظور اعمال ضوابط بهداشت محیطی میباشد.

  اماکن عمومی

  عبارتنداز:

  اماکن متبرکه وزیارتگاهها-زائرسراها-هتل ها-متل ها-مسافرخانه ها-پانسیونها-آسایشگاههای سالمندان-آرایشگاهها-حمامها-حمامهای سونا-استخرهای شنا-سینماها-پارکها-مراکزتفریحهای سالم-باشگاههای ورزشی-ترمینالهای وسایل حمل ونفل عمومی ومسافرتی-توالتهای عمومی-گورستانها ومانند این موارد.

  مراکزتهیه ،توزیع ،نگهداری وفروش موادخوردنی ،آشامیدنی وبهداشتی

  عبارتنداز:

  کلیه کارخانه ها-کارگاهها-سردخانه ها-اماکن ومغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه،توزیع،نگهداری وفروش موادخوردنی ،آشامیدنی وبهداشتی اقدام مینمایند.

  مراکزپرتوهای یونسازدرپزشکی

  مراکزی هستند که با استفاده از پرتوهای یونساز زیر نظر مسئولین متخصص مربوطه به تشخیص یا درمان بیماریها پرداخته وشامل مراکز رادیولوژی ورادیوایزوتوپ میباشد.

  مراکزبهداشتی درمانی

  عبارتنداز:

  بیمارستانها-آسایشگاهها-زایشگاهها-مطبها-آسایشگاههای معلولین-طب هسته ای-فیزیوتراپی-رادیولوژی ومانند اینها

  مرکزآموزشی وتربیتی

  عبارتنداز:

  مدارس-آموزشگاههای تحصیلی-حوزه های علمیه-دانشکده ها-هنرستان ها-خوابگاههای مراکزآموزشی-پرورشگاهها-مراکزتربیتی شبانه روزی-ندامتگاهها ومهدهای کودک

ماده 2

  هراقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع میباشد وزارت بهداشت مؤظف است پس از تشخیص هرمورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت میباشد راسا اقدام قانونی معمول ودر سایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

  ماده 3

  آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع است وبا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت بمنظور حفظ سلامت وبهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی را از نقطه آبگیری تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد.

  تبصره 1:وظایف و اختیارات محیط زیست در پیشگیری وجلوگیری از آلودگی منابع آب موضوع ماده 46قانون توزیع عادلانه آب وآئین نامه اجرایی آن همچنان قابل اجرا است.

  ادامه ماده 3

  تبصره 2:سازمانها ومؤسسه های دولتی وخصوصی تامین کننده آب آشامیدنی عمومی مؤظف به رعایت همه ضوابط ومعیارهای بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت بوده و باید اطلاعات لازم برای بررسی مورد یا موارد وتسهیلات بازدید از تاسیسات را در اختیار وزارت قرار دهند.

  تبصره3:وزارت بهداشت بمنظور کنترل آب آشامیدنی عمومی در مراحل مختلف توزیع ،آزمایشگاههای مراکزبهداشت استان –شهرستان و مراکزبهداشتی درمانی را برای ارائه خدمت در این زمینه تجهیز مینماید.

  ماده 4

  کمیته حفاظت از منابع آب

  ماده 5

  وزارت بهداشت بمنظور حفظ بهداشت عمومی مکلف است بررسیهای لازم را در مورد تاثیرهای هوای استنشاقی وسایر مواد مؤثر بر انسان معمول دارد ونسبت به ارائه توصیه های ضروری به مراجع ذیربط اقدام نماید.

  ماده 6

  مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی مؤظف به همکاری وارائه آمار واطلاعات وفراهم نمودن تسهیلات بمنظور بررسی دزیمتری وبهسازی جهت انجام وظیفه کارشناسان وزارت بهداشت میباشند. با متخلفان برابر مقررات قانونی مربوطه (قانون تعزیرات ) رفتار خواهد شد.

  ماده 7

  وزارت بهداشت مکلف است مراکز بهداشتی ،درمانی-آموزشی وتربیتی –اماکن عمومی –مراکزتهیه،نوزیع،نگهداری وفروش موادخوردنی ،آشامیدنی وبهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و بامتخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت برابرمقررات قانونی مربوطه رفتار نماید.

  ماده 8

  مراجع صادرکننده پروانه کسب مراکزتهیه،نوزیع،نگهداری وفروش موادخوردنی ،آشامیدنی وبهداشتی واماکن عمومی مؤظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود مقررات و توصیه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت را نیز در این زمینه رعایت نموده و قبل از صدور پروانه کسب نظریه بهداشتی از این وزارتخانه کسب نمایند.

  ماده 9

  وزارت بهداشت علاوه بر ووظیفه قانونی مبارزه با ناقلین بیماریها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپایان –جوندگان وحیوانهای ناقل بیماریها نیز میباشد. مراجع ذیربط ملزم به رعایت دستورالعملهای بهداشت محیطی این وزارتخانه در این موارد هستند.

  ماده 10

  بمنظور پیشگیری از شیوع بیماریهای منتقل شده بوسیله بندپایان و حیوانهای ناقل بیماری و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی ودر صورت امکان روشهای مبارزه از طریق بهسازی محیط ارجح بوده و دستگاههای اجرایی ذیربط مؤظف به بهسازی کانونهای جلب و تکثیر بندپایان وحیوانهای ناقل برابر توصیه ها ودستورالعملهای وزارت بهداشت میباشند.

  تبصره : شهداریها مکلفند در تنظیم روشهای جمع آوری ،حمل ودفع زباله شهری و سایر خدمات شهری دستورالعملها و توصیه های وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیربط را رعایت نمایند.

  ماده 11

  صدور مجوز ورود وترخیص وکنترل بهداشتی هر نوع دام وفرآورده های خام دامی از لحاظ پیشگیری ومبارزه با بیماریهای دامی وبیماریهای مشترک انسان ودام بر عهده سازمان دامپزشکی میباشد.طبیعی است چنانچه عرضه فرآورده های خام دامی موجب بیماریهای مختص انسان شود وهمچنین مواردی که در فرآورده های خام دامی تغییراتی داده شودکه موادحاصل شده فرآورده خام تلقی نگردد مسئولیت کنترل بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است که مطابق قانون مواردخوردنی بهداشتی واصلاحات آن انجام خواهد شد.

  ماده12

  وزا رت بهداشت از طریق شبکه های بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم وجلب همکاری بین بخشی در زمینه مسائل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری وحمل ودفع بهداشتی زباله ،دفع بهداشتی مدفوع وکودحیوانی ،بهسازی معابر وجداسازی محل نگهداری دام وپرندگان از محل سکونت ،نظارت وپیگیری لازم را داشته وهمچنین در جهت بهسازی منابع وکنترل کیفی آب آشامیدنی ،جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلابها ،کنترل اماکن عمومی ومراکزتهیه،نوزیع،نگهداری وفروش موادغذایی اقدام نمایند.


دفعات مشاهده: 1601 بار   |   دفعات چاپ: 510 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 63 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت محیط : اهم برنامه های اجرایی بهداشت محیط وحرفه ای

  اهم برنامه های اجرایی بهداشت محیط وحرفه ای

  الف- بهداشت محیط

1- سموم و مواد شیمیایی :
تامین و توزیع سموم و مواد گند زدای مورد نیاز استان جهت اقدامات بهداشتی مورد نیاز ( امور گندزدایی و ضد عفونی ) و همچنین نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های مبارزه با حشرات و دفع آفات خانگی

  2- مبارزه با حشرات و جوندگان

در این برنامه ضمن آموزش به گروههای مختلف جامعه و عامه
مردم در خصوص نحوه مبارزه با حشرات و جوندگان در صورت
نیاز و در مواقع ضروری و نیز بهنگام بروز بلایای طبیعی نسبت
به سمپاشی امکان عمومی و محلهای اسکان گروهی اقدام میشود

  3- عملیات بهداشت محیط روستا:
عملیات بهسازی محیط روستا ها با هدف تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه روستایی نقش مهمی در بهبود زندگی روستائیان و سلامت این قشر زحمتکش و پایبندی آنان به محیط زندگی
طرح بهسازی محیط روستایی با هدف کلی ارتقاء سطح سلامت و امید به زندگی در جوامع روستایی و با هدف اختصاص پیشگیری و کاهش میزان شیوع بیماریهای عفونی ( اعم از بیماریهای روده ای – بیماریهای انگلی – بیماری های منتقله مرتبط با آب ، فاضلاب، زباله و بیماریهای منتقله توسط حشرات و جوندگان – بیماری های مشترک انسان و دام،....فعالیت های کلی بشرح ذیل برنامه ریزی شده است:
1- احداث و بهسازی توالت های روستایی
2- آموزش بهداشت محیط روستا
3-بهسازی منابع آب و معابر عمومی – دفع بهداشتی زباله و فاضلاب – دفع بهداشتی فضولات حیوانی

 

  4- کنترل بهداشت محیط مراکز تهیه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی
در این برنامه ضمن کنترل بهداشت محیط اماکن عمومی ( از قبیل هتل ، مسافرخانه ، کشتارگاه ، زندان ) مراکز بهداشتی و درمانی ، واحد آموزشی و مراکز تولید ، تهیه و توزیع و فروش و وسایط نقلیه مواد غذایی ( مانند کار خانجات و کارگاهای تولید مواد غذایی رستوران ، نانوائی ، قنادی و ...)نسبت به کنترل مواد غذایی در سطح عرضه براساس قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب مجلس شورای اسلامی ،که برای هر یک از اماکن فوق آئین نامه اجرائی خاصی دارد اقدام شده و بر اساس همین قانون از طریق مراجعه ذیصلاح ( ماده 688 قانون مجازات اسلامی ، قوه قضائیه ، شورای حل اختلاف ) با متخلفین از مقررات بهداشتی برخوردار قانونی خواهد شد

  عکس برخی از فعالیتهای بهداشت محیط وحرفه ای:

 

  5 - کنترل بهداشتی مواد غذایی:
-نمونه برداری و کنترل کیفیت مواد غذایی
-ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم
-سالمسازی سبزیجات و میوه جات خام
-حذف جوش شیرین از فرآیند تولید خمیر و طبخ نانهای سنتی
-ممنوعیت تولید و عرضه معجون ، شیر موز و سالاد الویه
بررسی وضعیت آلودگی مواد غذایی حساس ( آب هویج – شیر هویج شیر نارگیل – لواشک ،....)

 

  6- کاهش اثرات بلایای طبیعی :
1- اجرای طرح جامع عملیاتی آگاهی و سازماندهی مردم در برابر بلایای طبیعی
2-اجرای برنامه های آموزشی و کمک آموزشی در ارتباط با بلایای طبیعی
3-آمادگی کامل پرسنل آموزش دیده در زمان بحران

  7- پروژه شهر سالم – روستای سالم
1- پیشگیری از عوامل اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی تهدید کننده سلامت
2- توانمند سازی مردم بمنظور اصلاح فرهنگ سلامت ، بهبود شیوع زندگی جامعه ترویج الگوی زندگی سالم و کاهش رفتار های پرخطر بویژه نزد کودکان و جوانان
3- فراهم نمودن و توسعه محیط های حمایت کننده سلامت جسم روانی و اجتماعی

  8- نیاز های اساسی توسعه :
1- گسترش برنامه های اشتغال حمایت شده برای فقرا
2-اقدامات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطر ساز سلامت
3- توانمند سازی مردم بمنظور اصلاح فرهنگ سلامت ، بهبود شیوه زندگی جامعه ، ترویج الگوی زندگی سالم و کاهش رفتار های پرخطر بویژه نزد کودکان و جوانان

  9- کنترل استعمال دخانیات:
1- فعال نمودن کمیته های شهرستانی
2- ایجاد و توسعه مراکز مشاوره ترک دخانیات
3- ارتقاءآگاهی عمومی بویژه در گروههای نوجوان و جامعه زنان
4- پشتیبانی و نظارت برحسن اجرای مصوبه مورخه 15/10/76 هیئت محترم دولت در خصوص ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مسقف
5- پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 1379 مجلس

  10- کنترل مراکز یونساز :
بهداشت و ایمنی مراکز خصوصی و دولتی کاربرد پرتوهای یونساز با تاکید بر اقدامات حفاظت در برابر اشعه – کنترل سلامت کارکنان از طریق معاینات دوره ای و استفاده از دوزیمتر فردی – اقدامات کنترلی بمنظور کاهش پرتو های بیماران – رعایت موازین بهداشتی در مراکز یاد شده

  11- کنترل بهداشت محیط بیمارستان ها :

بهداشت و ایمنی محیط بیمارستان ها با تاکید بر تامین بهداشت آب – دفع فاضلاب – مواد زائد جامد ( بر اساس قانون مدیریت پسماند ها و دستورالعمل تفکیک ، جمع آوری و دفع مواد زائد جامد عفونی ) – رختشویخانه – آشپزخانه – کلیه بخش ها – اتاق های عمل

  12- بهداشت آب و فاضلاب
تامین آب سلامت در شهر و روستا بعهده وزارت نیرو بوده ولی بر اساس ماده 3 آئین نامه اجرائی بهداشت محیط مصوب 24/4/71 هیئت وزیران ، کنترل کیفی آب از نقطه ابگیر تا مصرف بعهده وزارت بهداشت و درمان می باشد و بر همین اساس فعالیت ذیل توسط واحد های محیط و حرفه ای صورت میگیرد :

1- تست های کلر سنجی روزانه جهت اطمینان از ضد عفونی آب آشامیدنی شهر و روستا
2-انجام آزمایش باکتریولوژی از کلیه نقاط شبکه توزیع آب شهری و روستائی
3- اعلام موارد آلودگی و خرابی شبکه های آب به ارگانهای مربوطه ( آبفار)
4- بر خورد قانونی با اشخاص حقوقی و حقیقی که اقدام به آلوده نمودن منابع آبی و تخلیه فاضلاب خود بطور غیر بهداشتی می کنند
5- نظارت بر وضعیت آب مصرفی کارخانجات یخسازی
6- نظارت بر وضعیت آب مصرفی استخر های شنا

  13- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای آب و فاضلاب
بر اساس تبصره 3 از ماده آئین نامه اجرائی بهداشت محیط ، وزارت بهداشت بمنظور کنترل کیفی آب آشامیدنی در نقاط مختلف شبکه توزیع موظف به تجهیز آزمایشگاههای آب میباشد که در حال حاضر 12 آزمایشگاه میکربی و 2 آزمایشگاه شیمیایی آب در سطح استان فعال میباشد

  14- بهداشت هوا :
ارتقاء بهداشت و ایمنی محیط های خصوصی و عمومی ( منازل – مدارس – محیط های کار ....)

  15- دیگر برنامه های و فعالیت های بهداشت محیط عبارتند از:
- کنترل بهداشت محیط زندان ها
-کنترل بهداشت محیط کشتار گاهها
- کنترل بهداشت محیط پایانه های مسافر بری
- کنترل بهداشت محیط مساجد
کنترل بهداشت محیط اماکن تفریحی و گردشگری
- نظارت بر اجرا ی طرح اتلاف سگهای ولگرد
- برگزاری مراسم روز بهداشت محیط ( 11 اسفند )
- اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
- انجام فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی

 

  اهم برنامه های اجرایی بهداشت حرفه ای در برنامه چهارم توسعه

  بهداشت حرفه ای چیست ؟
شناسایی ، بررسی ، مطالعه و کنترل کلیه عوامل بیماری زایی که در محیط کار وجود دارد و میتواند ر روی سلامت جسمی و روحی کارگران نقش منفی داشته باشد

  - اهداف بهداشت حرفه ای :
کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار که در سال 1953 در ژنو تشکیل شد اهداف بهداشت حرفه ای را چنین بیان کرد:
1- تامین حفظ ارتقاء سطح سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی کلیه شاغلین در هر شغلی که باشند
2- پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار
3- انتخاب کارگر مناسب برای محیط و شغلی مناسب و یا بعبارتی ساده تر ، تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار

  عوامل زیان آور محیط کار :
عوامل زیان اور محیط کار که باعث میشود تا کارگر از نظر جسمی ، روحی و حتی اجتماعی دچار مشکل شود به گروه های زیر تقسیم میشود
1- عوامل فیزیکی :
نور ، صدا ، ارتعاش ، سرما ، گرما ، رطوبت ، مواد رادیو اکتیو، فشار و...
2- عوامل شیمیایی:
گازها ، بخارات ، گردو غبار ، دود و دمه ، اسید ها ، بازها ،..
3- عوامل بیولوژیکی :
ویروس ها ، قارچ ها ، انگلها، باکتری ها ،...
4- عوامل مکانیکی :
ابزار کار و ماشین آلاتی که کارگر با آن کار میکند
5-عوامل ارگونومیکی و روانی

 

  بیماری های شغلی یا بیماری های ناشی از کار :
بیماری که عامل بوجود آورنده آن در محیط کار وجود دارد
خصوصیات بیماری های شغلی:
1- قابل پیشگیری و پیش بینی می باشد
2- معمولا بصورت مزمن ایجاد میشوند
3- غیر قابل درمان می باشند
4- بهترین راه درمان از بین بردن عامل بیماری زا می باشد
5- در مراحل اولیه با انجام برخی از تست ها و آزمایشات ، مانند اسپیرو متری ، اودیو متری ، اپتو متری و ... قابل تشخیص می باشند

  1- طرح ایجاد ایستگاه بهگر یا پست امداد
این طرح از نیمه دوم سال 1373 در کشور شروع شداین برنامه در کارگاههای دارای 20 تا 49 کارگر با مشارکت کارفرما ، یک نفر کارگر به عنوان امدادگر ، با حداقل تحصیلات سیکل که دارای شغل کلیدی نبوده و وقت آزاد بیشتری داشته باشند انتخاب میشوند امدادگر طی 6 هفته ، 120 ساعت د ربرنامه آموزشی شرکت میکند و همچنین فضای مناسبی از نظر بهداشتی و ایمنی د رنزدیکی محل کارگران به عنوان پست امداد در نظر گرفته میشود

  2- طرح مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران ( ایجاد خانه های بهداشت کارگری ) :
اجرای این طرح از سال 1367 د رابتدا مشترک بوسیله وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی در کارگاههای با بعد 50 تا 499 نفر کارگر به مرحله اجرا درآمدو هدف از ان دسترسی کارگران به خدمات بهداشتی اولیه در محیط کار می باشد بهمین منظور فردی تحت عنوان بهداشتیار کار، مراقبت های بهداشتی اولیه در واحد های مورد نظر را بعهده گرفته که این کارگر در خانه بهداشت کارگری خدمت میکند و برا ی هر واحد تولیدی از میان کارگران همان واحد با حداقل تحصیلات دیپلم انتخاب میشودو با طی دوره اموزشی سه ماهه (450 ساعت ) برای اجرای وظایف خود مهارت های لازم را کسب میکند

  3- طرح ایجاد مراکز بهداشت کار :
این طرح ذر کارخانه هایی که بیشتر از 500 نفر کارگر دارند به اجرا گذاشته می شود کار فرما موظف است در این مرکز پزشک عمومی که دوره باز آموزی طب کار را که در دوسال اخیر گذرانده باشد در کنار کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای و سایر تخصص ها ی مورد نیاز مانند پرستار مدد کار اجتماعی کلیه خدمات بهداشت حرفه ای را به شاغلین ارائه می دهند و...

  4- طرح خدمات بهداشتی به کارگاههای قالیبافی ( طر ح بقا ):
با توجه به گستردگی و پراکندگی صنعت قالیبافی بصورت خانگی و غیر خانگی و اشتغال قشر عظیمی از ساکنان شهر و روستا به خصوص اشتغال وسیع زنان روستایی به این حرفه و وجود مخاطرات بهداشتی خاص ، این طرح با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ووزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت بانک های عامل با اهداف زیر به اجرا در آمد:
1- آموزش موازین بهداشتی
2- بررسی وضعیت بهداشت کارگاههای قالیبافی
3- بهسازی کارگاههای قالیبافی
4- ارائه خدمات درمانی به قالیبافان
5- تامین اجتماعی قالیبافان

  5- ادغام بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور
اجرای این برنامه از سال 1373 شروع شد و هدفهای اجرای این طرح در کارگاههای کوچک شهری و روستایی و کارگاههای خانگی عبارتند از :
- آگاهی نیروی کار به مسائل بهداشتی
-دسترسی کارگران به خدمات بهداشتی اولیه
- کنترل و حذف عوامل زیان اور محیط کار
- محافظت کارگران در برابر عوامل زیان اور محیط کار
- شناسائی کارگران مبتلا به بیماری های ناشی از کار
- بازدید از واحد های تولیدی خدماتی و تشکیل پرونده بهداشتی کارگاهی و پیگیری جهت رفع کاستی ها
- شناسائی شاغلین که در معرض به بیماری های ناشی از کار هستند و تشکیل پرونده بهداشتی و انجام معاینات کارگری

  6- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای:
هدف از تجهیز اندازه گیری شدت و میزان عوامل زیان اور فیزیکی ، شیمیایی، بیولوژیکی و عوامل مکانیکی و ارگو نومیکی در محیط کار می باشد تا با مقایسه با استاندارد ها روش های کنترلی خاص به مرحله اجرا گذاشته شود

  7- پایش و نظارت بر بهداشت کار و کارگران
گستردگی و تنوع محیط های کاری در کارگاههای زیر 20نفر در ساعات غیر اداری امکان پذیر ساخته تا با اجرای صحیح و دقیق به اهداف زیر دسترسی پیدا کرد:
شناسایی کارگران در معرض عوامل زیان آور
-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
- ارئه راه حل های مناسب
- تشکیل پرونده های بهداشتی
- انجام معاینات پزشکی و تشخیص زود رس بیماری های شغلی و درمان بموقع آن

  8- طرح مقابله با صدا:
سر و صدا مهمترین شکایت کارگران بوده لذا با توجه به اموزش رده های مختلف بهداشتی کارشناسان حرفه ای و کاردانان در ابتدای سال 1381 این برنامه با هدف زیر به مرحله اجرا گذاشته شد
-شناسایی کارگاهها و مقایسه با استانداردها
- اندازه گیری در کارگاهها
- تجزیه وتحلیل اندازه گیری شده
- ارئه طریق جهت کنترل و یا کاهش
- آموزش به شاغلین و اثرات آن در کاهش سوانح و حوادث و بیماری های شغلی
- حفاظت کارگران در مقابل صدا
- انجام شنوایی سنجی کارگران

  9- طرح بیماری سلیکوز- مسمومیت با سرب – کاهش شنوایی:
از جمله بیماری های است که قابل پیشگیری بوده واز محدودیت درمان برخوردار بوده و اغلب از جمله سلیکوزیس ، افت های شنوایی ناشی از کار غیر قابل درمان میباشدشناخت بیماری و انجام معاینات از دیر باز مرکز سلامت محیط کار بر آن تاکید داشته است

  10- کار های سخت و زیان اور:
ارتقاء سطح نیروی کار ماهر و جلوگیری از صدمات شغلی با هدف های ذیل به اجرا درامد:
- ارتقاء سطح اگاهی
- توسعه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای
-دسترسی بهنگام به اطلاعات لازم در برنامه
کاهش کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور
- رسیدگی به پرونده های متقاضیان مطابق با برنامه ملی

  11- پرو فایل ایمنی شیمیایی:
رشد روز افزون استفاده از مواد شیمیایی و سموم کشاورزی به اهداف زیر به مرحله اجرا در خواهد امد
- فراهم نمودن پایه های علمی و ارزیابی خطر برای محیط و انسان
-ارتقاء قابلیت ها ی ملی در جهت ارتقاء فوریت ها و حوادث شیمیایی و اثرا زیان آور
- بهبود بخشیدن فعالیت ها ، تربیت نیروی انسانی و هدایت موسسات خصوصی
- بهره های صنعتی و بازرگانی از طریق شناسایی اثرات سوء ترکیبات شیمیایی و با قیمانده آنها بر طبیعت و انسان
- مشارکت موثر در فعالیت های کشوری
- تقویت کمیته های هماهنگ کننده استانی

  12- معاینات شغلی کارگران :
انجام معاینات شغلی به جهت پیشگیری اولیه و ثانویه و التزام به معاینات زمانی و آشنایی کارگران و کارفرمایان به اصول و موازین بهداشتی با اجرا اهداف زیر به اجرا درآمد:
- کاهش بروز بیماری های شغلی
- کاهش شیوع بیماری های شغلی
افزایش برخورداری از خدامات بهداشتی و درمانی
- کاهش مرگ و میربیماری های شغلی

  13- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار :
نبود سیاست های اصولی و ایمنی در کارخانجات و ایجاد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به استناد ماده 93 قانون کار ، با اهداف ذیل به اجرا درآمد
- ایجاد کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در کارخانجات و کارگاههای واجد شرایط
- بکارگیری نیروی متخصص در کمیته
- تبیین سیاست های اصولی مدیریت در امر سلامت
- شناسای نقاط بحران
-ارتقاء اگاهی در امر سلامت
- تعیین نقاط ضعف و قوت کمیته ها

  14- طرح مداخله ارگونومی در فعالیت های بهداشت حرفه ای :
ارگونومی یا مهندسی انسانی یعنی تطبیق کار با انسان طبق امار منتشره کشوری شاغلین در معرض وضعیت نامناسب در حین کار 2/36 درصد و شاغلین دارای ابزار کار نامناسب 27 درصد ،میزان کمردرد در شاغلین 38 درصدبوده لذا با هدف بهبود شرایط در محیط های کارگری به اجرا درامد

  15- بررسی و کنترل عوامل شیمیمایی محیط کار :

با توجه به رشد روز افزون بکارگیری مواد شیمیمایی در محیط کار و استفاده بی رویه از سموم کشاورزی به منظور مبارزه با آفات به نحوی که در جهان 1تا 4 میلیون نفر در معرض تماس با مواد شیمیمایی دچار مرگ و یا از کار افتادگی میشوند که اطلاعات دقیقی در دسترس نیست که با هدف :
- توانمند سازی نیروهای شاغل
- استاندارد سازی در زمینه استفاده از مواد شیمیایی
- حذف یا کاهش سموم باقیمانده در محیط کار و محیط زیست
- جایگزین کردن مواد کم خطر
- ارتقاء آگاهی متخصصین بهداشتی و جامعه در زمینه نگهداری و دفع مواد شیمیمایی و سموم
بکارگیری نیروی متخصص در کمیته ها
- تبیین سیاست های اصولی در مدیریت در امر سلامت


دفعات مشاهده: 2621 بار   |   دفعات چاپ: 964 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 112 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز بهداشت گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Health Center Gorgan

Designed & Developed by : Yektaweb