پیام خود را بنویسید

معرفی : معرفی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/21 | 
 
کارآفرینی چیست ؟
کارآفرینی چیست ؟کارآفرینی مفهومیاست که تا کنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورندکه کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استسه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی ، تولید ثروت ، توسعه تکنولوژی واشتغال مولد است . در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با شتغال زاییمترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کارآفرینی پیش می رویم .در اواخر دهه۷۰ در  بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشها یجامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خوداشتغال به وجود آمد . به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاهاقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده است . با وجود قدمت بررسیکارآفرینی و تلاش محققین فراوان ، مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ارائه تعریفی قطعیو مشخص برای آن ، کاری دشوار و حتی غیرممکن است.  توجه به سیر تکاملیاین مفهوم ، خود شامل نکات جالبی است . در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی ، عواملزیادی مانند ریسک پذیری ، نوآوری و ..... به این مفهوم اضافه شده است . در بخش حاضر، برای درک بهتر کارآفرینی ، سیر تاریخی تعریف کارآفرینی و تغییر نگرش به آن ازابتدا تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد.

کارآفرین کیست ؟
هرکس برای خود رؤیا و آرزویی دارد. همگی ما وقتی در خواب هستیم رؤیا می بینیم. گاه آن را به خاطر می آوریم و گاه نه. رؤیاهای کارآفرینان تنها به رؤیا محدود نمی شود بلکه راهی است به سوی واقعیت.
زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه های مختلف تکرار می شود و هر کس به سلیقه خود از این واژه جدید برای اشاره به مدیران، افراد مؤفق، سرمایه داران، سرمایه گذاران، صادرکنندگان، دلال ها و تاجرانی استفاده می کند. هر چند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچکدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند.
به راستی کارآفرین کیست؟ آیا کارآفرینان ویژگی های متمایزی از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد دارند؟ نگاهی به مسیر حرکت فعالیت های کارآفرینان، مبدأ و منشأ و حرکت و انرژی که در طول مسیر آنان را تغذیه می نماید در تصویری اجمالی از شخصیت کارآفرین ارائه شده است.
چه چیز باعث می شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند؟ آرزوی آن چیزی که امروز نیست ولی فردا می تواند باشد، اولین چیزی است که جمود کارآفرین را در هم می شکند. یعنی کارآفرین آرزومند است.
آنچه جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می کند از درون او بر می خیزد. عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزی نیست که مولود شرایط، محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.
او برای اینکه بتواند درست آن چه را که می اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس و کارفرمای خود باشد. یعنی کارآفرین نیاز به استقلال دارد.
ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده و قالب های رایج را در هم می شکند و با وجودی که همان چیزی را می بیند که دیگرانمی بینند، اما چیزی را می اندیشد که دیگران نمی اندیشند. یعنی کارآفرین خلاق است.
وقتی که خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می شود، نوآوری صورت می گیرد. نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته، کسی که اولین بار راهی را می پیماید، اولین کسی است که می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد. یعنی کارآفرین خطرپذیر است. او به جای آن که منتظر ضمانت یک پایان موفق بماند، به فکر و تلاش خود تکیه می زند، به مشکلات حمله می کند و پیش می رود. یعنی کارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه ای تهاجمی دارد.
لحظه تصمیم آغاز، تنها زمانی نیست که او با ریسک مخاطره مواجه می شود. ابهام یک پایان نامعلوم، بر هر قدم این راه سایه می اندازد. یعنی کارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد.
به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نیست. کسی که آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می اندازد، باید توان سخت کارکردن در شرایط پرتنش را هم داشته باشد. یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد، کارآیی خود را حفظ می کند.
باید گفت که تعریف مجموعه ای از صفاتی که کارآفرین ایده آل را به تصویر کشد، امکان پذیر نیست و از طرفی هر کارآفرینی تمام ویژگی های بدست آمده در تحقیقات کارآفرینی را ندارد. برخی دیگر از ویژگی هایی که محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگی های کارآفرین برشمرده اند عبارتند از:
 

- آینده نگر بودن و داشتن چشم انداز: چشم انداز برای شخص کارآفرین کاملاًٌ شفاف و خالی از هر گونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می باشد. داشتن چنین چشم اندازی به کارآفرین کمک می کند تا حرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد. علاوه بر این چشم انداز قابل انتقال، دیگران را نیز در طی مسیر همراه و مددیار او می نماید.
- مصمم بودن:عزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگی های بارز آنهاست که انرژی و تعهد لازم برای کسب موفقیت را ایجاد می کند. کارآفرینان مصمم از ایده های جدید و فرصت ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم پوشی می کنند و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده اند پایبند می مانند. این قطعیت کارآفرین را طی فرآیند راه اندازی از هر گونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز نمی تواند در اراده آنان خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نیز تحت تأثیر این قطعیت برطرف می شود.
 - تمرکز:برای اینکه کارآفرین از انجام موفقیت آمیز تمام طرح و برنامه ها و جزئیات کار مطمئن باشد، لازم است که همانند یک فوتبالیست خوب که لحظه ای چشم از توپ بر نمی دارد در تمام لحظات با تمرکز بر چشم انداز، همه انرژی، وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید.
- انگیزش:نیاز خود شکوفایی یکی از مهمترین انگیزه های کارآفرینان در محقق کردن چشم انداز خود است. نتیجه این نیاز قوی این است که در مسیر حرکت به سوی هدف، هر چیز دیگری در اولویت پایین تری قرار می گیرد. در روابط شخصی، علایق خارج از این چشم انداز و یا پروژه های باسود مالی زیاد، همه از مواردی هستند که در مقایسه با هدف، اولویت پایین تری خواهند داشت. البته سود مالی بندرت انگیزه کارآفرینان قرار می گیرد چرا که پول به تنهایی نمی تواند انگیزه انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه لازم است، هر چند معیار خوبی برای اندازه گیری موفقیت فعالیت کارآفرینان است.
- وقف و از خودگذشتگی:کارآفرینان همه زندگی خود را وقف کار می نمایند، بسیار سخت کوش هستند و پشتکار آنان مثال زدنی است در حقیقت آنان از کار در راستای هدف خود لذت می برند. داشتن چشم انداز روشن و ترکیب آن با خوش بینی و ریسک پذیری کارآفرینان، سخت کوشی و تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می آورد.


 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد کارآفرینی و اشتغال می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Entrepreneurship and employment