پیام خود را بنویسید

طرح های تحقیقاتی مصوب : طرح های تحقیقاتی مصوب

AWT IMAGE

  طرح های تصویب شده مرکز

AWT IMAGE

 ردیف

  عنوان طرح

  مجری طرح

  تاریخ تصویب

۱

رابطه سطح سرمی لپتین با سطح سرمی انسولین و نمایه توده بدنی بیماران تیپ ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر گرگان

دکتر مرجانی

۱۰/۰۲/۸۷

۲

بررسی وضعیت تغذیه وبرخی عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دبستانی گلستان

غلامرضا وقاری

۳۱/۰۲/۸۷

۳

تاثیر پراستیک اسید بر روی سطح سرمی پراکسیداسیون لیپید و آنزیم های کبدی موش

دکتر مرجانی

۴

مقایسه مارکرهای بیولوژیک سرمی در افراد مبتلا به سرطان پستان و سالم مراجعه کننده به بیمارستانها و مراکز درمانی شهرستان گرگان

دکتر اسدی

۵

بررسی فراوانی خود درمانی بیماران دیابتی با گیاهان دارویی و نوع آن در شهر گرگان

مهسا بشارت

۶

بررسی فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز گلبول قرمز بیماران بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان

دکتر مرجانی – دکتر عشقی نیا

۷ 

بررسی سطح خونی کلسترول و تری گلیسیرید در دانش اموزان با اختلالات رفتاری مرتبط با مدرسه در شهر گرگان در سال ۸۷

دکتر علی اکبر فرجی

۸

بررسی ارتباط سطح سرمی ۲۵OHVITD و سزارین اولیه در مقایسه با زایمان طبیعی در مراجعین به بیمارستان دزیانی در سال ۱۳۸۸

دکتر فرانک گلعلی پور

۹

بررسی تاثیر عصاره نعناع بر روی سطح سرمی پراکسیداسیون لیپید و آنزیم های کبدی در موش سوری تحت استرس بیحرکتی

دکتر عبدالجلال مرجانی - دکتر رضا رحمتی

۱۰

بررسی تاثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین، ۲۵OHVITD بیومارکرهای قلبی و عروقی زنان یائسه شهر گرگان

دکتر عبدالجلال مرجانی - صدیقه مقسمی

۱۱

بررسی تغییرات سطح سرمی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در افراد معتاد تحت درمان متادون در گرگان

دکتر عبدالجلال مرجانی

۱۲

تاثیر مقادیر مختلف متفورمین بر روند آپاپتوز و چرخه سلولی در رده سلول سرطانی پستان T۴۷D

دکتر جهانبخش اسدی

۱۳

تاثیر مقادیر مختلف نارینژین (NGEN)بر روند آپاپتوز و بیان ژن آنزیم تلومراز در رده سلولی سرطانی پستان T۴۷D

دکتر جهانبخش اسدی

۱۴

بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال روانی در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان در سال ۸۸

دکتر عبدالجلال مرجانی - دکتر ثناگو

۱۵

بررسی شاخص توده بدن، دور کمر و نسبت کمر (لگن) جهت تعیین چاقی در بین قومیت های ترکمن و غیر ترکمن گرگان در سال ۸۸

دکتر عبدالجلال مرجانی

۱۶

میزان اسید فولیک، ویتامین B۱۲ ، ویتامین B۶ ، هموسیستئین در سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر سمیرا عشقی نیا - دکتر جهانبخش اسدی

۱۷

بررسی فعابیت سرم گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در خون دهندگان سالم گرگانیبر حسب قومیت در سال ۱۳۸۸

دکتر عبدالجلال مرجانی - عطیه شربتی

۱۸

تاثیر مقادیر مختلف اپیگالوکاتچین-۳گالات بر روند آپاپتوز و مهار رشد در رده سلول سرطانی پستان MCF-۷

دکتر جهانبخش اسدی - دکتر مرجانی

۱۹

مطالعه بیان ژن P-gp و MRP۱ در بیماران مبتلا به لوکمی حاد استان گلستان

دکتر جهانبخش اسدی - دکتر غزاله رضوی

۲۰

اثرات سیگار بر سطح هورمونهای تیروئیدی و لیپید پروفایل در افراد سالم و افراد با اختلالات تیروئیدی در شهر گرگان

دکتر آزادرضا منصوریان - ملیحه مراد زاده

۲۱

بررسی شیوع عفونت های قارچی ناخن، در بیماران دیابتی تیپ ۲ مراجعه کننده به کلینیک غدد مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان در سال ۸۹

دکتر شرابه هزار خوانی - محبوبه مجلسی

۲۲

بررسی شوع سندرم متابولیک بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان

دکتر مرجانی - دکتر موجرلو

۲۳

تاثیر همزمان والپروئیک اسید و داروهای ضد سرطان بر روند آپاپتوز در رده سلولی MCF-۷ سرطان پستان در محیط کشت سلولی هیپراکسی 

دکتر جهانبخش اسدی - مریم منصوری

۲۴

بررسی اثر رتینول، آلفا توکوفرول و روی بر سطح آنزیم های کبدی و آنتی اکسیدانهای خون در رت های در معرض آفلاتوکسین B۱

دکتر حمیدرضا جوشقانی - دکتر رضا رحمتی

۲۵

مقایسه برخی مارکر های سرمی و ویتامین های AوE در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر در استان گلستان

دکتر حمیدرضا جوشقانی - دکتر بشارت

۲۶

بررسی سطح هورمون های تیروئیدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۹

دکتر حمیدرضا جوشقانی - ناهید پورشریفی

۲۷

تاثیر تجویز ویتامین C بر وضعیت آنزیم های اکسیداتیو در نوزاد رت های مسموم شده با سرب

دکتر سمیرا عشقی نیا- ملیحه مرادزاده

۲۸

تاثیر هپاران سولفات بر روند پیام رسانی Wnt در رده های سلولی سالم، پیر و سرطانی ریه در محیط کشت سلولی

دکتر جهانبخش اسدی - بیتا جوان

۲۹

بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی آنزیم های سیتوکروم ۴۵۰ (CYP۲C۱۹) و (CYP۲C۹)  در قومیت های مختلف شهر گرگان

دکتر عبدالجلال مرجانی

۳۰

بررسی شیوع سندرم متابولیک در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر گرگان در سال ۸۹

دکتر عبدالجلال مرجانی - نجمه شاهینی

۳۱

بررسی توزیع فراوانی انواع ضایعات پوستی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال ۸۹

دکتر هزارخوانی - مینا یداللهی

۳۲

تعیین سطح سرمی هورمون پاراتورمون و بررسی وجود ارتباط i-PTH با خارش پوستی در بیماران همودیالیزی بستری در مرکز همودیالیز بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال ۸۹

دکتر رامین تاج بخش - فرانک بیضایی

۳۳

بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطر در شهر گرگان و حومه

دکتر فاطمه محمد زاده - دکتر الهام مبشری

۳۴

بررسی میزان تغییرات لیپید ها و اسید های چرب سرم در بیماران هیپو تیروئیدی شهر گرگان

دکتر آزادرضا منصوریان - دکتر مرجانی

۳۵

بررسی همراهی پلی مورفیسم های rs۷۹۰۳۱۴۶(C/T و rs۱۲۲۵۵۳۷ C/T ژن TCF۷-۱۲ با دیابت نوع ۲ در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان گرگان

دکتر منصور سمایی

۳۶

مقایسه سطح آدیپو نکتین و لپتین سرم در بیماران دیابتی تیپ ۲ مبتلات به سندرم متابولیک و گروه کنترل

دکتر هزارخوانی - خسرو قجقی

۳۷

مقایسه سطح پروتئین های ۳و۴ شبه آنزیوپوئیتین سرم در بیماران دیابتی تیپ ۲ مبتلا به سندرم متابولیک و گروه کنترل

دکتر حمیدرضا جوشقانی - آی تکین حاجی قادری

۳۸

اثر مکمل یاری L کارنیتین بر شاخص های خونی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان مطهری گنبد کاووس سال ۱۳۹۰

دکتر سمیرا عشقی نیا-  دکتر عبدالجلال مرجانی

عناوین کلیه طرح های مصوب مرکز اختلالات متابولیک


دفعات مشاهده: 8016 بار   |   دفعات چاپ: 1784 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 106 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک می باشد.