معرفی مدیر : معرفی مدیر

 خزانه دار و مدیر امور مالی دانشگاه

علی اکبر حاجیان


سوابق اجرایی:

در حال بروز رسانی...
 

 

تلفن و فاکس : 01732421802

 


 

  رئوس فعالیت :

    مدیر امور مالی (خزانه دار) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل چهار تجربه حرفه ای و اجرائی با تصویب هیأت امناء وابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت مالی و تأمین هماهنگی لازم بر اساس مفاد آیین نامه انتخاب منصوب می شود. 

  -برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی واهداف تعیین شده وایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه.
- انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز دانشگاه وهمکاری با سایر واحدها جهت انجام وظایف محوله.
- بکارگیری نظامهای پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده بهینه از منابع.
- مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی.
- تدوین ونظارت بر اجرای صحیح بر مقررات ودستورالعملها وروشهای مصوب مالی ومعاملاتی.

 


 

شرح وظایف :
1-تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی، محاسباتی، نگهداری وتنظیم حسابها بر اساس این آین نامه ، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت وسلامت آن ها وتهیه گزارشات مالی مدیریتی
2-اعمال نظارت بر اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی.
3- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رییس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان).
4-نگهداری و تحویل وتحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارونظارت بر وصول به موقع درآمدهای موسسه.
5- نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل وغیر مستقل
6- شناسایی ونگهداری حساب مقداری وریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ودارائی های موسسه.
7- اطلاع وکنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاءهای مجاز.
8- اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.
9- اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء بر عهده مدیر امور مالی می باشد.
10- مشارکت درتصیم گیریهای مربوط به حل مشکلات وتعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.
11- مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای .
12- بررسی وتأیید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.
13- بررسی و تأیید نهایی صورتهای مالی تهیه شده.
14- نظارت بر وضعیت نقدینگی .
15- مشارکت در تصمیم گیری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.
16- تدوین آئین نامه ودستورالعملهای مالی ، اجرائی .
17- شرکت در جلسات بودجه.
18- برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکردبا بودجه .
19- بررسی وتأیید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات.
20- اعمال نظارت مالی بر ثبت ونگهداری وکنترل دارائیهای ثابت.
21- برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی .تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط .
22- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح.
23- نظارت عالی بر ثبت بموقع دفاتر قانونی .
24- برنامه ریزی بمنظور انطباق نظامهای مالی وهزینه یابی دانشگاه با توجه به تغییرات بوجود آمده در فعالیتها.
25- هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی .
26- نظارت بر نگاهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه گذاریها ، سهام ، اسنادبهادار ، اسناد تضمینی .نظایر آن.
27- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیئت امناء و........در خصوص مسائل مالی ونظارت بر اجرای آن.
28- تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه ، بنحوی که کلیه کارکنان در جریان امور هکمکاران خود قرار گرفته وموارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد.
29- تصمیم گیری در خصوص تأمین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.
30- همکاری لازم بمنظور تهیه بودجه سالیانه و تأیید آن و همچنین تهیه گزارشات مدیریت مورد نیاز دانشگاه.
31- تعیین خط مشی و رویه بمنظور رفع مغایرات با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب.
32- برنامه ریزی بمنظور انجام امور مربوط به اصلاح حسابهای سنوات قبل در مواقع مورد نیاز.
33- برنامه ریزی بمنظور شمارش موجودی انبارها.
34- تهیه و تدوین دستورالعملهای تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تأیید معاون پشتیبانی.
35- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعملها وروشهای مصوب مالی ومعاملاتی.
36- هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت وتصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت .
37- انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون پشتیبانی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.

 


دفعات مشاهده: 18471 بار   |   دفعات چاپ: 842 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 158 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences