پیام خود را بنویسید

اخبار واحد : کارگاه کنترل دخانیات دراماکن عمومی درشهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1397/8/2 | 
درراستای اهداف برنامه عملیاتی بهداشت محیط درسال 97 کارگاه کنترل دخانیات دراماکن عمومی درشهرستان کردکوی با حضور کاردانان وکارشناسان بهداشت محیط برگزارگردید .دراین کارگاه ضمن قرائت دستورالعمل ها وقوانین جامع کنترل ومبارزه با دخانیات از رئیس اداره تعزیرات حکومتی وکارشناسان اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان نیز دعوت بعمل امد وتوضیحات تکمیلی درخصوص برنامه کنترل دخانیات راارائه نمودند.  

دفعات مشاهده: 342 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : جلسه مشترک ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان کردکوی با ریاست اداره تعاون رفاه کار و امور اجتماعی برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: 1397/7/7 | 
  
در روز شنبه مورخ 97/7/7 جلسه ای با حضور روسای مرکز بهداشت شهرستان کردوکوی و اداره تعاون رفاه کار و امور اجتماعی به همراه کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان در خصوص مسائل و مشکلات ایمنی و بهداشت در صنایع تحت پوشش در روز شنبه مورخه 97/7/7 د محل دفتر ریاست محترم مرکز بهداشت برگزار گردید که در آن ضمن بررسی موارد مطرح شده در مکاتبات انجام شده با صنایع در خصوص برنامه های ایمنی و بهداشت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت و مقرر گردید جلسه ای با حضور فرماندار محتر شهرستان برای کارفرمایان صنایع برگزار گردد.

دفعات مشاهده: 333 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : جلسه هماهنگی پسماند با ادارات در شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
دراجرای مصوبات کارگروه پسماند شهرستان و   با توجه به اهمیت بهداشتی واجتماعی مسئله دفع بهداشتی پسماندهای پزشکی به جهت بارالودگی وبیماریزایی بسیاربالای آن وهمچنین حفظ بهداشت محیط زیست  وجلوگیری ازبه خطرافتادن سلامت عموم جامعه , جلسه هماهنگی وتبادل نظردرخصوص رعایت قوانین ومقررات  ضوابط ودستورالعمل های مربوط به دفع بهداشتی پسماندها ازسوی بهداشت محیط شهرستان  درروز یکشنبه مورخ 97/6/25 با حضور روسای ادارات ذیربط (نظام پزشکی ، محیط زیست، شهرداری ، بیمارستان ، مسئولین درمانگاهها وآزمایشگاهها تشخیص طبی ) ,  کارشناس ناظر بردرمان و کارشناسان بهداشت محیط  شبکه بهداشت درمان شهرستان برگزار گردید .

دفعات مشاهده: 323 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : جلوگیری از توزیع بیش از 2000 لیتر آبلیموی سنتی تقلبی در شهرستان کردکوی

 | تاریخ ارسال: 1397/5/18 | 
بیش از 2000 لیتر آبلیموی سنتی در حال انتقال  با ماشین حمل غیر مجاز  توسط دایره انتظامی وآگاهی شهرستان توقیف گردید  دربررسی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان ونمونه برداری وارسال به آزمایشگاه تقلبی بودن محصول تایید گردید و با اظهار نظریه بهداشتی مبنی بر تقلبی بودن محصول از توزیع آبلیمو در شهرستان جلوگیری بعمل آمد . 

دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : مرکز طب کار بخش دولتی در مرکز بهداشت شهرستان کردکوی افتتاح شد

 | تاریخ ارسال: 1397/2/8 | 
مرکز طب کار بخش دولتی مرکز بهداشت شهرستان کردکوی در مورخه 8/2/97 با حضور ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی و ریاست اداره تعاون و رفاه و امور اجتماعی و جمعی از مسئولین محترم ادارات در مرکز بهداشت شهری شماره یک کردکوی افتتاح گردید .
​در این مرکز شاغلین کارگاه ها و کاخانه جات توسط پزشک دوره دیده طب کار به منظور بررسی اثرات و عوامل زیان آور محیط کار بر سلامت شاغلین مورد معاینه قرار می گیرند .
​امید است با ارائه این خدمات گامی در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین کارگاه های منطقه برداشته شود .
.

دفعات مشاهده: 667 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : جلسه آموزشی نرم افزار اندرویدی سامانه جامع بازرسی در شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 
جلسه آموزشی نحوه کار با نرم افزار اندرویدی سامانه جامع بازرسی جهت کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شاغل در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان کردکوی در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کردکوی برگزار شد . در این کارگاه آقای مهندس زرگران مسئول فناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان کلیه مراحل نصب و راه اندازی و استفاده از این نرم افزار را به مدعوین محترم آموزش داده و در ادامه یک دستگاه تبلت جهت اجرای طرح در اختیار هریک از کارشناسان و کاردانان بهداشت محیط و حرفه این شهرستان قرار گرفت .

دفعات مشاهده: 396 بار   |   دفعات چاپ: 123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : کارگاه اموزشی راهکارهای کاهش عرضه وکاهش مصرف دخانیات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1396/6/23 | 
  
AWT IMAGEکارگاه اموزشی راهکارهای کاهش عرضه وکاهش مصرف دخانیات مورخ 96/6/19 جهت  کاردانان وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای مرکزبهداشت شهرستان کردکوی درمحل سالن اموزش شهرستان با همکاری واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها وکارشناسان اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان برگزارگردید که دراین کارگاه درخصوص ایین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات، اقدامات قانونی ، برگزاری جلسات اموزشی جهت گروه هدف ووظایف کارشناسان بهداشت محیط دراجرای برنامه بحث وگفتگوشد. 

دفعات مشاهده: 456 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : معدوم سازی 140 عدد قلیان درهفته بدون دخانیات درشهرستان کردکوی

 | تاریخ ارسال: 1396/4/19 | 

AWT IMAGEدرراستای اجرای قانون جامع کنترل دخانیات وپیرو تاکیدات مقام محترم وزارت  بهداشت ، درمان واموزش پزشکی وهمچنین  مصوبات کمیته استانی وشهرستانی کنترل وکاهش دخانیات درخصوص جلوگیری ازعرضه کنندگان مواد دخانی بویژه قلیان از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی  درسطح شهرستان کردکوی وبا توجه به گشت های مشترک انجام شده تعداد180 عدد قلیان از سطح عرضه جمع اوری ودرتاریخ 96/4/14 حسب دستور دادستان محترم شهرستان با حضورنمایندگان ادارات عضوکمیته کنترل دخانیات معدوم وازچرخه استعمال دخانیات خارج گردید. 


دفعات مشاهده: 484 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : افتتاح پارک بدون دخانیات درشهرستان کردکوی

 | تاریخ ارسال: 1396/4/19 | 

AWT IMAGEدرراستای اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه با دخانیات وایجاد بسترهای فرهنگی واموزشی درخصوص برنامه ،پارک بدون دخانیات شهرستان کردکوی مورخ 96/4/14 توسط مسئولین ونمایندگان ادارات عضوکمیته کنترل دخانیات شهرستان افتتاح شد.   


دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار واحد : برگزاری جلسات درون بخشی بهداشت محیط شهرستان کردکوی با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/31 | 

AWT IMAGEسرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کردکوی در هفته گذشته دو جلسه هماهنگی با کارشناسان بهداشت محیط در ستاد وعرصه برگزار وبه بررسی برنامه عملیاتی سال 96 در سامانه مدبر و نیز اهمیت ثبت فعالیتها در سامانه جامع بازرسی پرداختند . دراین جلسات هم اندیشی با بازرسان در جهت رسیدن به وضع مطلوب واهداف برنامه عملیاتی ونیز ارتقای شاخصها در دوره زمانی وبه میزان لازم به عمل آمده واهمیت سامانه های جامع ، مدبر ، ناب  برای ثبت به موقع ودرج اقدامات تاکید گردید .


دفعات مشاهده: 475 بار   |   دفعات چاپ: 170 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت کردکوی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | kordkuy

Designed & Developed by : Yektaweb