آیین نامه ها واحد آموزش پاسخگو

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

طرح ایجاد واحد آموزش پاسخگو

مقدمه:

مهمترین اهداف دانشگاه های علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارائه خدمات بهداشتی درمانی متناسب با نیازهای جامعه و توجه به امکانات و شرایط موجود در جهت ارتقای سلامت است. سیاست گذاران آموزش پزشکی معتقدند که نظام آموزش پزشکی باید در جهتی توسعه یابد که بتواند ضمن بهره گیری از تازه ترین دستاوردهای علمی جهان با نیازهای جامعه نیز سازگار باشد. به کارگیری نظام آموزش پزشکی پاسخگو یکی از راه های نیل به این هدف می باشد

سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ تعریف مشخصی از پاسخگویی اجتماعی در دانشگاه های پزشکی را ارایه داد: "لازم است دانشکده های پزشکی آموزش، تحقیقات و فعالیت های خدماتی خود را به سمت پاسخ دادن به اولویت های سلامت جامعه، منطقه یا ملیت هدایت نمایند. اولویت های سلامت باید توسط مشارکت دولتها، سازمانهای سلامت، متخصصین سلامت و مردم مشخص شوند.

 تاریخچه

فدراسیون جهانی آموزش پزشکی درسال ۱۹۸۸ درادینبورگ باتوجه به لزوم توجه درآموزش پزشکی ۱۲ گام اساسی برای اصلاح آموزش پزشکی را پیشنهاد کرد.
کشور ایران با ادغام آموزش پزشکی و ارائه خدمات در یک وزارت خانه و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولین گام درجهت آموزش پزشکی بر اساس پاسخگویی به نیازهای جامعه را برداشته، و ناظر بر تمامی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تدارک خدمات شد. این استراتژی ادغام نتایج زیر را برای سیستم به وجود آورد:

 • گسترش چیدمان محیط های آموزشی

 • اجرای دوره گردشی خدمات اولیه بهداشتی برای تمام دانشجویان پزشکی

 • تغییر کوریکولوم بر اساس اولویت های جامعه

 • آموزش مداوم پزشکی

 • تاکید بر ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماریها و رویکرد مدیریت خطر

 • مشارکت سایر بخشهای درگیر در سلامت در سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و بازبینی برنامه ها

 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع، امکانات و ظرفیت های خود را جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند (اصول ۳،۲۹،۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
بر این اساس و با توجه به اهمیت و نیاز به این مهم، در حال حاضر در کشور ایران مراحل اجرای برنامه آموزش پزشکی پاسخگو توسط وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارایه شده است. و چشم انداز دفتر پاسخگویی اجتماعی در کشور به این صورت آمده است:
"ما برآنیم تا با اجرای این برنامه، نظام آموزش پزشکی کشور را در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه، و در راستای تحقق برنامه توسعه چهارم کشور در حوزه سلامت، ارتقا دهیم به گونه‌ای که در انتهای برنامه به یک ساختار مناسب و پویا در آموزش پزشکی در دانشگاه دست یابیم."
  بیانیه ماموریت واحد آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی با محوریت سلامت کامل جامعه و انسان در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله با محوریت جامعه سالم ایرانی، و همچنین با توجه به سند ملی برنامه چهارم که مبین نظام جامع سلامت پاسخگو و عدالت محور می باشد به منظور پاسخ به نیازها و اولویت های جدید سلامت، اصلاحات آموزشی و پژوهشی به عمل خواهد آورده و خود را در برابر مردم، اساتید و دانشجویان مسئول می داند.
واحد آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی گلستان فعالیت خود را در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آغاز نموده است و مسئولیت هدایت، نظارت و حمایت از برنامه های آموزش پاسخگو را وظیفه خود دانسته و با استفاده از حمایت های وزارت بهداشت، دانشگاه و همکاری گروه های آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش پاسخگو را هدایت نموده تا دانش آموختگانی توانمند برای اداره نظام سلامت کشور به جامعه وارد گردند.

اهداف آموزش پزشکی پاسخگو

 • شناسایی شاخص های بهداشتی و اپیدمیولوژیک با ریسک بالا برای استان

 • جهت دهی گروه های آموزش پزشکی در جهت ارتقای سلامت و پیشگیری

 • هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت تعیین اولویت های مشکلات سلامت منطقه تحت پوشش دانشگاه

 • هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت تدوین حداقل های لازم یادگیری در برنامه های آموزشی دانشجویان در عرصه

 • هدایت گروه های آموزشی ذیربط در جهت توسعه دانش حوزه سلامت به منظور ارتقای آگاهی عمومی جامعه

 • توانمند سازی مدیران و اعضای هیئت علمی به منظور اجرای برنامه آموزش پاسخگو از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی

 • پایش و ارزیابی اجرای برنامه های آموزش پاسخگو

مراحل اجرای برنامه:

 1. ارزیابی وضعیت موجود

  1. هماهنگی با معاونت های بهداشت، درمان، و غذا و دارو جهت شناسایی مشکلات و شاخص هایی با ریسک بالا برای استان

   1. تعیین آستانه نرمال برای شاخص های مشخص شده

    1. استخراج داده ها از بانک های اطلاعات سلامت

    2. گردآوری گزارشهای علمی، اداری و مردم محور

    3. تحلیل گزارشات جمع آوری شده

   2. گزارش سالانه مشکلات و شاخص های خارج از محدوده نرمال به گروه های آموزشی مرتبط

 2.   بازنگری برنامه های آموزشی با اولویت نیازهای سلامت

  1. بازنگری کوریکولوم های آموزشی

  2. بازنگری آموزش مهارتهای بالینی در عرصه

  3. هدفمند سازی پایان نامه ها

  4. بازنگری برنامه های آموزش مداوم

  5. بازنگری برنامه های توانمند سازی اساتید

  6. بازنگری برنامه های آموزشی کمیته های علمی دانشجویی

  7. ایجاد برنامه های آموزشی برون دانشگاهی برای مشاوره و توانمند سازی سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با حوضه سلامت

  8. تولید محتوای آموزشی تخصصی و عمومی

 3. پایش ، ارزیابی و بازخورد برنامه

  1. جمع آوری و بررسی اقدامات انجام شده و شناسایی مشکلات اجرای طرح بصورت سالانه

  اقدامات قابل انجام برای تعامل با محیط

 • ایجاد دفتر آموزش پاسخگو با فرایند مشخص در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 • تشکیل کمیته آموزش پاسخگو دانشگاه با حضور نماینده تمامی معاونتها جهت هماهنگی های بین دانشگاهی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)