پیام خود را بنویسید

معرفی مدیریت و شرح وظایف : معرفی مدیریت و شرح وظایف مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

 | تاریخ ارسال: 1399/11/20 | 
نام و نام خانوادگی : دکتر حبیبه شکی
 
سمت : مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان
رئیس دبیرخانه ستاد استانی نظارت بر تعرفه های پزشکی-سرپرست کمیسیون ماده ۱۱
 
مدرک تحصیلی: دکترای دندانپزشکی
شماره تماس: ۳۱۹۳۲۹۰۰-۰۱۷
 


 
                   
     
هدف کلی دریک عبارت: دسترسی عادلانه وهمگانی به خدمات سلامت باکیفیت ،افزایش رضایت گیرندگان خدمت ،ارتقاءفرایند نظارت وپیشگیری ازانحرافات خدمات پزشکی
اهداف اداره نظارت بردرمان گلستان درسال ۱۴۰۱  
 • نظارت برارائه خدمات مطلوب ،ایمن ودر دسترس درمطبها وموسسات درمانی سرپایی
 • نظارت بررعایت استانداردهای خدمت مطابق باسیاستهای ابلاغی وزارت
 • افزایش رضایت گیرندگان خدمت ، دفاع وصیانت ازحقوق بیمار وارائه کنندگان خدمت
 • کمک به پیشبرد اهداف نظام سلامت وجلوگیری ازهرگونه سوء استفاده ازنظام سلامت
 • برنامه ریزی دقیق وبکارگیری نیروهای معتمدومتعهد
 • نظارت براجرای صحیح تعرفه های ابلاغی وزارت متبوع
 • توانمندسازی کارشناسان ستادی وشهرستانی حوزه نظارت بردرمان وبرگزاری کارگاهها وجلسات آموزشی
وظایف ادارات نظارت بردرمان(کارشناسان ستاد وشهرستانها )  
 • انجام نظارت وپایش عملکرد مراکز درمانی، موسسات پزشکی ومطبها
 • تهیه برنامه عملیاتی وزمانبندی جهت نظارت برعملکرد کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت
 • ابلاغ قوانین ،آیین نامه ها واستانداردها وشاخص های مربوط به خدمات پزشکی ونظارت برحسن اجرای آن (ستاد)
 • بازرسی واظهار نظر نسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی وپیشنهاد راهکارهای اجرایی به مراکز مورد بررسی و به سطوح مختلف ذیصلاح (ستاد)
 • ارسال بازخورد وگزارش بازدید مراکز دارای مشکلات نظارتی وراهنمایی وآگاهی آنها
 • بررسی گزارش بازدیدهای نظارتی انجام شده ،حسب مورد ارسال پرونده به کمیسیون ماده۱۱تعزیرات یابه سازمان نظام پزشکی یادادسرای ویژه جرائم پزشکی
 • نظارت بررعایت تعرفه های مصوب هیات محترم دولت وابلاغی وزارت متبوع دربازدیدها
 • همکاری باواحد صدور پروانه ها وبازدید ازمراکز ازنظر فضا،تجهیزات وشرایط لازم برای اخذموافقت اصولی ، پروانه بهره برداری وتمدیدپروانه یامجوزدفاترکاروموسسات پزشکی
 • صدورتاییدیه ها وگواهی فعالیت مربوط به خدمات پزشکان وپیراپزشکان دربیمارستانها ،درمانگاههاومطبها
 • تعامل باسایرسازمانها ازجمله سازمان نظام پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی،دادسرای جرائم پزشکی وسازمانهای بیمه گربه منظور ایجاد هماهنگی بیشترجهت تسریع وتسهیل درانجام امورنظارتی
 • بررسی ورسیدگی به شکایات واصله درمورد تخلفات بیمارستان ها،مراکز جراحی ،درمانگاهها،مطبها،دفاترکاروسایر موسسات پزشکی تاصدور آراء نهایی(ستاد)
 • پاسخگویی به مکاتبات
 • شناسایی فعالیتهای غیرمجازدرمانی (مداخلات پزشکی ) توسط افرادفاقد صلاحیت یاشاغلان حرف پزشکی ونظارت مراکز غیرمجاز وبرخورد باافراد خاطی ازطریق مراجع ذیصلاح
 • پیشگیری ازتبلیغات غیرمجازوگمراه کننده وبی اساس که سلامت مردم رانشانه می گیردوبرخورد قانونی باآن ازطریق مراجع ذیربط
 • نظارت وکنترل بربکارگیری نیروهای شاغل درمطبها وموسسات پزشکی به منظور جلوگیری ازفعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفه ای یافاقدمجوزهای قانونی
 • ثبت آمار ماهیانه عملکردنظارت درسامانه مرتبط بانظارت وزارت متبوع به صورت ماهیانه
 • مراجعه به مراکزوموسسات درمانی در رابطه باشکایات ارباب رجوع وتهیه گزارش
 • نظارت برعملکرد پزشکان وپیراپزشکان ومراکز پزشکی فعال دربخش خصوصی و... ورفع مشکلات ونواقص آنها

دفعات مشاهده: 185 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb