آموزش به بیمار : بیماریهای شایع بخشها

 | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 
بیماریهای شایع بخشها

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش به بیمار : روز فشار خون بالا

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 
عنوان سند:سیاست های آموزش به بیمار  بیمارستان طالقانی گنبد
سیاست های آموزشی بیماران / همراهان بر اساس مراحل نیازسنجی آموزشی, اولویت بندی نیازها, برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی اثر بخشی آموزش ها در چهار اولویت بدو بستری, حین بستری , حین ترخیص و پس از ترخیص که بر اساس اهداف ذیل تعیین می شود.
  • حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری
  • سازگاری با ناتوانی ها و عوارض ناشی از بیماری ها
  • افزایش توانمندی در برنامه خودمراقبتی
  • افزایش رضایتمندی
  • کاهش اضطراب
  • کاهش طول مدت بستری
  • کاهش موارد مراجعات مکرر
مرحله اول: نیاز سنجی آموزشی بیماران/همراهان :
نیاز سنجی آموزشی بیماران  بر مبنای معیار های ذیل انجام می شود:
نیازهای آموزشی بیماران با توجه به نوع فعالیت تخصصی و سطوح دانش گیرندگان خدمت و مراقبت های مورد نیاز در بخش های مختلف بر اساس بیماری های شایع هر بخش / خدمات هر واحد و نتایج بدست آمده از تکمیل چک لیست های اثربخشی آموزش به بیمار توسط کار گروه آموزش به بیمار شناسایی و اولویت بندی شده و پس از تایید مدیر پرستاری و پیگیری تامین امکانات اجرایی شود.
مرحله دوم: اولویت بندی برنامه های آموزشی
در این مرحله نیازهای شناسایی شده بیمار/ همراه در سه اولویت بدو ورود, حین بستری ,حین ترخیص  و پس از ترخیص براساس نیازهای مراقبتی و پرستاری  برنامه ریزی می شود.
مرحله سوم: برنامه ریزی شیوه های آموزشی:
در این مرحله بر اساس اولویت بندی نیاز انجام شده برنامه های آموزشی به یکی از روش های ذیل اجرا می گردد:
۱- ارائه آموزش چهره به چهره به استناد محتوای کتابچه های آموزشی خودمراقبتی تدوین شده بر اساس بیماری های شایع بخش, که به سه صورت :
-آموزش چهره به چهره توسط پرستار*                                     -آموزش چهره به چهره درون بخشی بصورت هم گروهی
۲- ارائه پمفلت / جزوات آموزشی
۳- نمایش فیلم آموزشی
مرحله چهارم: ارزیابی اثربخشی آموزش
ارزیابی اثربخشی آموزش به بیماران در حیطه های دانشی و تغییر رفتار مطابق " روش اجرایی تدوین شده" برای ده درصد بیماران بستری و ترخیص شده در هر ماه و به صورت روزانه توسط کارشناس مسئول آموزش به بیمار تکمیل  می شود و بصورت فصلی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گزارش می گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج اثربخشی برنامه های آموزشی ,طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی/  برنامه بهبود با هماهنگی سوپروایزر آموزشی و تایید مدیر خدمات پرستاری به بخش ها بازخورد داده می شود. میزان نورم کشوری بر اساس جمع آوری مطالعات دوره های اخیر، برای این شاخص ۷۵ درصد می باشد

نکته:
*آموزش های ارائه شده در بخش ها  با توجه به شرایط سنی خاص بیماران امکان پذیرش آموزش برای بیمار امکان پذیر نمی باشد, آموزش به والدین/همراه ارائه می گردد.
ورود بیمار به بخش
ارزیابی اولیه بیمار و شناسایی و اولویت بندی نیازآموزشی
پرستار مسئول بیمار
اجرای برنامه آموزش به بیمار بر اساس حداقل تعیین شده(بدو ورود-حین بستری-ترخیص)
پرستار مسئول بیمار
ارزیابی اثربخشی آموزش(دانش-رفتار) در طی فرآیند درمان
پرستار مسئول بیمار

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان طالقانی گنبد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | talghani-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb