جلسات دفاع 99 : جلسات دفاع ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/10 | 
جلسات دفاع برگزار شده در سال ۱۳۹۹

 
ردیف نام پزشک تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان دفاع
۱ دکتر فاطمه قادری ۹۹/۰۲/۲۳ دکتر فاطمه لیوانی بررسی فراوانی اختلالات شخصیتی در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی و کلینیکهای خصوصی در شهر گرگان در
سال ۹۸
 
۲
 
 
دکتر شاهین شاه یوسفی ۹۹/۰۲/۲۴ دکتر سیما بشارت بررسی توزیع فراوانی اختلال خلقی افسردگی در میان بیماران مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

۳ 

دکتر صدیقه ابراهیمی 

۹۹/۰۳/۳۱ 

دکتر سعید امیرخانلو 
 
مقایسه تاثیر داروی Calcitriol در مقایسه با Calcitriol و Cinacalcet در درمان هایپر پاراتیروئیدیسم ثانویه شدید در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز شهر گرگان  
 
۴

دکتر آرش رضایی شهمیرزادی 

۹۹/۰۵/۱۵ 

 دکتر سعید امیرخانلو

بررسی پیامدهای کلیوی در بیماران لپتوسپیروز بستری شده در بیمارستان صیاد شیرازی
۱۳۹۲-۹۷ 

 
 
۵

دکتر سمانه محمدرضاخانی 

۹۹/۰۵/۲۹ 

دکتر مقدسه
جهانشاهی 

تعیین اثر میزوپروستول با و بدون لتروزول در القای سقط طبی موفق و ارتباط آن با سطح تیتراژ BHCG و طول سرویکس در مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی در سال ۹۹ 
 
 
۶
 
دکتر فاخره 
طاهری 

۹۹/۰۵/۲۹ 

دکتر شهره
وثوق 

بررسی تاثیر تزریق بتامتازون در پیامدهای مادری و نوزادی در مادران باردار با سن بارداری ۳۷-۳۴ هفته در مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی
 

۷

دکتر راحله عباسی سرمزده

۹۹/۰۶/۰۵

دکتر نگین
احمدی

بررسی ارتباط سطح HB A۱c  با مورتالیتی داخل بیمارستانی و عوارض زودرس بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه STمراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی 
در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ 

۸

دکتر رومینا توسلی

۹۹/۰۶/۱۳

دکتر مجید
مهری

بررسی توزیع فراوانی تظاهرات پوستی در بیماران همودیالیزی بخش همودیالیز مرکز ۵ آذر گرگان
در سال ۹۸

 
۹
 

دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر