دستورالعمل ها : برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل ها : دستورالعمل ثبت داده های خودکشی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
مدیران محترم گروه / واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت باید در دو هفته آغاز سال جدید، کلیه کارشناسان مسئول سلامت روان شهرستان ها را از راه دور در خصوص دستورالعمل جدید ورود داده های خودکشی در سامانه معاونت بهداشت مورد بازآموزی و توجیه قرار دهند. کارشناسان محترم مسئول سلامت روان مراکز بهداشت شهرستان ها باید داده های به دست آمده از منابع مختلف شامل بیمارستان ها، مراکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت را حداکثر تا تاریخ ۳۰ ام ماه بعد در سامانه معاونت بهداشت ثبت نمایند. جهت مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل ها : دستورالعمل راه اندازی تیم سیار

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
در راستای افزایش دسترسی به خدمات کاهش آسیب مصرف مواد در مناطق پرخطر و حاشیه ای تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی، مناطقی وجود دارد که (با توجه به تعداد گروه هدف) نیازمند به راه اندازی یک یا چند تیم سیار جهت ارائه خدمات کاهش آسیب مرتبط (منطبق بر استانداردهای" راهنمای عمل نحوه استقرار خدمات مراقبت و کاهش آسیب مصرف مواد، تشخیص اچ آی وی ویژه مصرف کنندگان تزریقی مواد") می باشند. ادامه

دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل ها : دستورالعمل کاهش آسیب مصرف مواد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
چهارمین برنامه کنترل عفونت اچ آی وی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت ۲۳ وزارتخانه، سازمان و ارگان دولتی و غیر دولتی در راستای اهداف بینالمللی کنترل اچ آی وی تدوین شده است. کمیته نظارت بر اجرای برنامه به منظور یکسانسازی فرآیندهای اجرایی و تعیین استانداردهای خدمات،الگویی واحد برای تدوین کلیه دستورالعملهای مرتبط با برنامه استراتژیک ارائه داده است. کلیه شرکای برنامه درراستای نیل به اهداف برنامه، موظف به رعایت استانداردهای تعیین شده در این دستورالعمل میباشند. دستورالعمل- های اجرایی، توسط گروههای فنی و زیرگروههای تخصصی وابسته به آن ها که متشکل از کارشناسان شرکای برنامه به مجریان برنامه ابلاغ میشود. ،)SIP( هستند تدوین شده و پس از تصویب در کمیته نظارت بر اجرای برنامه ۲ مجموعه حاضر، استانداردهای خدمات برنامه کاهش آسیب میباشد. ادامه

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل ها : شیوه نامه دبیرخانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

توسعه متوازن هنگامی حاصل میشود که به رشد، همراه با بهبود ابعاد گوناگون کیفیت زنتدگی ، منتهی شود افزایش روند آسیبهای اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعه همه جانبه اس ، بلکه مانعی در ایجاد جامعه ای متعادل در آینده خواهد بود رویکرد غالب و کنونی، معتقد اس که آسیب اجتماعی حاصل شرایطی است که خارج از کنترل فرد می باشد؛ لذا نمیتوان افراد را به دلیل وجود آسیب، انحراف یا کجروی شان مورد سرزنش قرار داد در صورتی که رویکردهای قدیمی، بر مقصر بودن فرد اعتقاد داشتندبه عبارت دیگر، اگر ساختار اجتماعی، نامتوازن و آسیبزا تلقی شود، افراد در حلقه شرایط مسئله آفرین گرفتار میشوند، نه اینکه خود، موجب آسیب اجتماعی باشند لذا راه حلهای این مسائل نیز باید معطوف به ساختار اجتماعی و نه افراد باشند ادامه


دفعات مشاهده: 483 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر