تولیدات آموزشی : ویژگی های رسانه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولیدات آموزشی : فرم ارزشیابی رسانه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
این بخش حاوی وزن های اختصاص داده شده به هر یک معیارهای فرم های ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت به ترتیب زیر می باشد.
۱. پمفلت/ بروشور
۲. پوستر
۳. مجله/بولتن
۴. کتاب/کتابچه
۵. نرم افزار چند رسانه ای (مولتی مدیا)
۶. فیلم آموزش ویدیویی
۷. برنامه آموزشی تلویزیونی
۸. تیزر تلویزیونی
۹. تیزر رادیویی
۱۰ . کلاس آموزشی
۱۱ . کارگاه آموزشی
۱۲ . همایش
۱۳ . نمایشگاه
۱۴ . پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی
۱۵ . بسیج اطلاع رسانی
لازم به ذکر است که در این گزارش وزن های مربوط به کلاس آموزشی،کارگاه آموزشی، همایش، نمایشگاه و بسیج اطلاع رسانی فقط مربوط به قسمت فرآیند پیش رسانه ذکر شده است. ادامه

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولیدات آموزشی : ارزشیابی رسانه های آموزشی غیر دیجیتال

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولیدات آموزشی : شیوه نامه ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
مقدمه:
براساس سیاست های دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص طراحی و پیاده سازی یک نظام جامع ثبت اطلاعات و ارزشیابی رسانه ها و روش های آموزش سلامت، از سال ۱۳۸۱ تلاش شد با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات معاونت سلامت، فعالیت های صورت گرفته را به صورت اطلاعات قابل ارزشیابی طبقه بندی شده، گردآوری و با رویه یکسان نسبت به ارزشیابی آ نها اقدام نماید.در خلال تجربه سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ فرایندهای گردآوری داده ها و ارزشیابی رسان ههای آموزش سلامت براساس شاخص های علمی، اصلاح و بازبینی و بر اعتبار و پایایی آن افزوده شد. ادامه

دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولیدات آموزشی : شیوه نامه تولید رسانه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
مقدمه:
آموزش سلامت با هدف ترغیب مردم به اینکه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی اقدام نمایند و در موقع لزوم طلب کمک کنند جزء لاینفک سیستم ارائه خدمات بهداشتی به شمار می رود .آموزش سلامت به منظور تحقق این اهداف و توانا ساختن مردم در یادگیری و بکار بردن مهارتها برای ارتقای سلامت نیاز به تشویق مردم به مشارکت در برنامه ریزی و اجرای مراقبتهای بهداشتی اولیه , توجه و درک صحیح از فرهنگجوامع , شیوه زندگی و مهارتهای زندگی آنها , برقراری ارتباط خوب با مردم که تبادل اطلاعات و افکار را بطور واضح و روشن میسر سازد و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی آموزشی در برنامه های ارتقاء سلامت دارد . ادامه

دفعات مشاهده: 124 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولیدات آموزشی : راهنمای طراحی پوستر

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
فهرست
بخش اول
-۱ پیش از تولید پوستر
۱-۱ -در حال حاضر با چه مشکلی روبه رو هستید؟
-۱-۲ چه افرادی از جامعه مان در معرض این مشکل هستند که باید به آنها اطلاع رسانی
کنیم؟
۱-۳ چگونه پیام مان را از طریق پوستر منتقل کنیم؟
بخش دوم
-۲ طراحی و تولید پوستر
-۲-۱ آیا با توجه به بودجه و فرصتی که در اختیار داریم، پوستر رسانه مناسبی است؟
-۲-۲ چه شخصی قرار است پوستر را طراحی کند؟
-۲-۳ چطور سفارش کار دهیم و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشیم؟
-۲-۴ برای تهیه پوستر چگونه ایده پردازی کنیم؟ (تهیه یک کارگروه از افراد متخصص)
-۲-۵ اجزا و ویژگی های یک پوستر را بشناسیم.
-۲-۵-۱ اندازه و کادرهای متفاوت را بشناسیم.
-۲-۵-۲ از چه رنگ هایی برای اثربخشی پوستر خود استفاده کنیم؟
-۲-۵-۳ متن و نوشته موجود در پوستر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
-۲-۵-۴ آیا می خواهیم در پوستر خود از تصویر استفاده کنیم؟
-۲-۵-۵ چگونه هماهنگی اجزای استفاده شده در پوستر را رعایت کنیم؟
-۲-۵-۵-۱ انواع ترکیب بندی اجزای پوستر را در صفحه آرایی بشناسیم.
-۲-۵-۵-۲ فضای سفید
-۲-۵-۵-۳ نقطه کانونی
-۲-۵-۶ طرح های سردستی
-۲-۵-۷ نرم افزاهای مناسب برای طراحی پوستر را بشناسیم.
۲-۶ -نمونه طراحی شده را پیش از تولید نهایی و تکثیر آن پیش آزمون کنیم.
۲-۷ -چاپ طرح
۳
بخش سوم
-۳ بعد از تولید پوستر
۳-۱ –مکانی که پوستر در آن نصب می شود چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
-۳-۲ مدت زمانی که باید پوستر در محل بماند را بررسی کنید.
-۳-۳ ارزشیابی نهایی
بخش چهارم
-۴ با استفاده از چه معیار و ویژگی هایی توانیم یک پوستر اثربخش و خوب را انواع
ناموفق آن تمییز دهیم. ادامه مطلب

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر