پیام خود را بنویسید

طرح های پایان یافته 99 : طرح های پایان یافته ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

ردیف

عنوان

تاریخ تصویب در دانشگاه

مجری/ مجریان

۱

بررسی روایی و پایایی آزمون مصاحبه به شیوه MMI در ارزیابی توانمندی­های داوطلبین دوره دکترای آموزش پرستاری در منطقه آمایشی ۱ در سال ۱۳۹۵

۹۹/۰۲/۳۰

دکتر شهره کلاگری، دکتر مهناز مدانلو

۲

بررسی تاثیر استنشاق اسانس گل یاس بر سطح اضطراب وکورتیزول بیماران قبل از عمل  لاپاراتومی در بخش های جراحی عمومی بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال۱۳۹۳

۹۹/۰۳/۲۰

محمد یادگاری، دکتر غلامرضا محمودی

۳

بررسی تاثیراجرای تمرینات پیلاتس بر سطح شادکامی و خودپنداره حرفه ای پرستاران شاغل در  بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکزدرمانی  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۴

۹۹/۰۳/۲۰

حالی محمد پرنگ، دکتر غلامرضا محمودی

۴

تاثیر آموزش  روش های مراقبت تسکینی  بر الگوی زندگی با  درد مزمن  سالمندان کانون  سالمندان جهاندیدگان شهر گرگان

۹۹/۰۳/۲۰

الهام حصاری، دکتر شهره کلاگری

۵

بررسی  دیدگاه سالمندان نسبت به ویژگی های شهر گرگان بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند در سال ۱۳۹۸

۹۹/۰۳/۲۰

مهران دهقان آکندی، دکتر مهناز مدانلو

۶

بررسی ارتباط رفتارهای مراقبت از خود با شان ذاتی سالمندی و عوامل پیش بینی کننده آن در سالمندان مبتلا به نارسایی مزمن قلبی مراجعه کننده به درمانگاههای قلب دزیانی، صیاد شیرازی و پنج آذر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۷

۹۹/۰۳/۲۰

محبوبه بروجردی، دکتر شهره کلاگری

۷

تدوین راهنمای بالینی بومی مراقبت از کتی ترهای ورید مرکزی

۹۹/۰۴/۰۳

میترا حسینی، دکتر حمیرا خدام

۸

بررسی شیوع خستگی آلارم و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکزدرمانی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  سال۹۸ ـ۱۳۹۷

۹۹/۰۴/۰۳

سپیده یحیایی، دکتر مهناز مدانلو

۹

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۹۷

۹۹/۰۴/۰۳

سمیه مشکانی، دکتر زهرا سبزی

۱۰

رابطه بین سواد سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دزیانی گرگان ۹۷-۹۸

۹۹/۰۴/۰۳

سیده شهربانو لشکربلوکی، دکتر زهرا سبزی

۱۱

بررسی شیوع ناراحتی های اسکلتی-عضلانی و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸

۹۹/۰۴/۰۳

منا رمضانی، دکتر مهناز مدانلو

۱۲

ساخت و بررسی ویژگیهای روان سنجی ابزار سنجش مشکلات خانواده های دارای والدین  مبتلا به مصرف مواد

۹۹/۰۴/۰۳

حمیده منچری،  دکتر زهرا سبزی

۱۳

بررسی عوامل مرتبط با باور و نگرش نسبت به ملاقات در بخش مراقبت ویژه از دیدگاه پرستاران شاغل  در بخش ویژه(ICU)  مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۹۸

۹۹/۰۴/۰۳

علیرضا فغانی، دکتر زهرا سبزی

۱۴

بررسی صلاحیت بالینی پرستاران بخش های ICU و ارتباط آن با برخی عوامل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان- سال ۱۳۹۸

۹۹/۰۴/۰۳

محمد نجفی، دکتر شهره کلاگری

۱۵

بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی و پوزیشن نیمه نشسته بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان مرکزآموزشی و درمانی ۵آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال ۱۳۹۶

۹۹/۰۴/۱۰

ولی اله مصطفی لو، دکتر مهناز مدانلو

۱۶

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه نیازهای حمایتی درک شده بیماران تحت درمان با همودیالیز

۹۹/۰۴/۱۰

عطیه نیکخواه، دکتر مهناز مدانلو

۱۷

بررسی رابطه بین تعهد حرفه ای و تمایل به ترک کار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸

۹۹/۰۴/۳۱

سیده فرزانه حسینی، دکتر مهناز مدانلو

۱۸

بررسی تاثیر برنامه مدیریت درد بر طول مدت تهویه مکانیکی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸

۹۹/۰۶/۰۴

فرناز فرهی، دکتر مهناز مدانلو

۱۹

بررسی تاثیر مشاوره آموزشی پرستاری برسطح اضطراب سالمندان کاندید آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان بندر ترکمن در سال ۱۳۹۷

۹۹/۰۶/۰۴

سهراب کر، دکتر شهره کلاگری

۲۰

بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران سالمند مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه های قلب و داخلی مرکز آموزشی و درمانی صیاد شیرازی گرگان ۱۳۹۷

۹۹/۰۷/۱۵

محمدرضا محمودی مفرد، دکتر زهرا سبزی

۲۱

بررسی ارتباط رضایتمندی استفاده از سمعک با کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به کاهش شنوایی شهر گرگان در  سال ۱۳۹۷

۹۹/۰۷/۱۵

رضا قادری، دکتر غلامرضا محمودی

۲۲

بررسی تاثیر اجرای دو روش مقیاس تریاژ قلبی و روش نمایه وخامت اورژانس بر برخی پیامد های بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۳۹۸: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

۹۹/۰۷/۱۵

اعظم محمدی، دکتر قنبر روحی

۲۳

تبیین تجربه مراقبت از بیمار آلزایمر: مطالعه پدیدار شناسی

۹۹/۰۸/۲۰

دکتر مجیده کریموی هروی ، مریم چهره گشا

۲۴

بررسی تاثیر راه رفتن گروهی در آب بر سطح شادکامی زنان سالمند مرکز روزانه جهاندیدگان شهرگرگان درسال ۱۳۹۸

۹۹/۱۱/۱۴

سارا سقالی، دکتر غلامرضا محمودی شن

۲۵

شیوع سوء تغذیه در سالمندان ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

۹۹/۱۱/۱۴

سپیده اشکورلجی، دکتر حمیرا خدام

۲۶

بررسی اختلال خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۷

۹۹/۱۲/۰۵

عاصمه ایزدپناه، اطهرالسادات میرکریمی

۲۷

بررسی نگرش پرستاران به سالمند و ارتباط آن با حساسیت اخلاقی آنها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال ۹۹-۱۳۹۸

۹۹/۱۲/۰۵

نبی اله مروی، دکتر زهرا سبزی

۲۸

بررسی مقایسه ای ادراک اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه(ICU) و مراقبت ویژه قلبی(CCU) از اهمیت نیاز های خانواده و ارتباط آن با برخی از عوامل در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال ۹۹-۱۳۹۸

۹۹/۱۲/۰۵

عاصمه ایزدپناه، دکتر زهرا سبزی


دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات پرستاری می باشد.