طرح های پایان یافته : طرح های پایان یافته واحد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/26 | 
  عنوان طرح مجریان سال اجرا موقعیت
1 تبیین مشکلات بالینی نیازمند پژوهش از دیدگاه کارکنان بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتز مهناز مدانلو
مهین نوملی
93/07/01 پایان یافته
2 بررسی میزان برخی از خطاهای رایج  در اتصال و استقرار اشتقاق ها ی استاندارد نوار قلب در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی و پنج آذر گرگان سال 93 دکتر سید مهران حسینی
الهه تاری
93/10/16 پایان یافته
3 بررسی مقاومت به انسولین بر اساس شاخص هما و  تری گلیسرید-گلوکز دربیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی دکتر سید مهران حسینی
ابراهیم مهدوی
93/10/23 پایان یافته
4 مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه کلر هگزیدین 0/2 درصد ، قطه ماتریکا(عصاره بابونه)و نرمال سالین در بیماران دارای لوله تراشه بستری در بخش های ویژه مرکز 5آذر دکتر لیلا مهستی جویباری
مریم عظیمی
92/04/26 پایان یافته
5 عوامل مرتبط با شدت تنگی نفس در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان سال 1394 دکتر مریم زاهدی
شیما رحیمیان
95/02/14 پایان یافته
6 بررسی شیوع سندرم تونل کارپال در زنان باردار شهرستان گرگان دکتر افروز عارفی
 
 
95/01/31 پایان یافته
7 بررسی مقایسه ای برخی پیامدهای مادری و نوزادی در بدو تولد در دو نوع زایمان فیزیولوژیک و القایی با تزریق اکسی توسین دکتر مرضیه عاشوری
دکتر الناز زهدی
95/02/21 پایان یافته
8 ارتباط بین جنسیت نوزاد با روزه داری مادر در مرحله فولیکونی آخرین قاعدگی در مقایسه با گروه شاهد دکتر سمیرا عشقی نیا 95/08/04 پایان یافته
9 بررسی عوامل خطرساز سکته مغزی در بیماران بستری مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان مهدی حبیبی کولایی 65/08/18 پایان یافته
10 بررسی رضایتمندی مراجعین به زایشگاه  از کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی  شهرستان گرکان در سال 1395 پروین ویزواری
    جواد لک زایی
95/09/23 پایان یافته
11 بررسی تاثیر استفاده از مکمل مس در زنان باردار مبتلا به کمبود مس بر پیامدهای حاملگی دکتر افسانه تابنده
دکتر مریم یزدانی
95/01/18 پایان یافته
12 مقایسه نتایج القاء زایمان بوسیله میزوپروستول واژینال با  کاتتر فولی در حاملگی طول کشیده با سرویکس نامناسب در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان طی سال 96 دکتر افسانه تابنده
دکتر غزال گلی
96/02/26 پایان یافته
13 بررسی تاثیر تزریق اکسی توسین داخل ورید بند ناف درمقایسه با نرمال سالین بر طول مدت مرحله سوم زایمان کتر مرضیه عاشوری
دکتر غزاله صادقیان
96/02/26 پایان یافته
14 بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی و منیزیوم با تهوع و استفراغ شدید حاملگی در خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در سالهای 96-1395 دکترافسانه تابنده
 اسبوچین
96/02/26 پایان یافته
15 بررسی ارتباط بین فنوتیپ های مختلف سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) و شاخص توده ی بدنی (BMI ) دکتر افسانه تابنده
ایمان شاکری
96/04/27 پایان یافته
16 بررسی ارتباط شاخص توده بدنی(BMI) با اندازه کلیه توسط روش تصویربرداری سونوگرافی در افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی در  سال
95-96
دکتر سعید امیرخانلو
احسان مظفری
96/07/24 پایان یافته
 
  
17 تعیین میزان شیوع و بقاء روش های مختلف دستیابی عروقی در  بیماری مبتلا به بیماری کلیوی مرحله انتهای تحت همودیالیز مزمن در گرگان 
1394 تا 1396
کتر سعید امیرخانلو
حمیدرضا طبرسا
96/08/21 پایان یافته
18 بررسی فراوانی ندول های تیروئیدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک
 
دکتر حمیده اکبری
آتوسا کاظمی
 
96/08/23 پایان یافته
 
 
 
19 بررسی میزان ثبت کامل فرم تریاژو زمان انتظار در زایشگاه مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی در سال 96 پروین ویزواری 97/02/20 پایان یافته
20 مقایسه ی اثر امگا-3 و هیدروکسی زین بر میزان و شدت خارش در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر گرگان در سال 1397 دکتر محمد مجرلو
دکتر محبوبه سنگبری
97/03/15 پایان یافته
21 بررسی ریسک فاکتورها،عوارض مادری و نوزادی در بیماران تحت سزارین هیسترکتومی در بیمارستان های سطح سه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان97-1392 دکتر فرحناز احمدی
دکتر بهناز بهزادی
98/04/15 پایان یافته
22 مقایسه تاثیر سه داروی میزوپروستول ،تری نیتروگلیسیرین واژینال و کپسول خوراکی گل پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در حاملگی ترم در مرکز آموزشی در مانی صیاد شیرازی گرگان در سال 98 دکتر افسانه تابنده
دکتر ساناز علیزاده
98/04/15 پایان یافته
23 مقایسه ارتباط سطح سرمی  HS-CRP  مادر و نمونه خون بند ناف با اندکس حلقه های بندناف و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت بارداری دکتر حمیده اکبری
فاطمه منعمی
98/09/23 پایان یافته
24 مقایسه ارتباط سطح سرمی TNF-آلفا 
مادر و نمونه خون بند ناف با اندکس حلقه های بندناف و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت بارداری
دکتر حمیده اکبری
عاطفه نوتج
98/09/23 پایان یافته
25 بررسی رابطه سطح سرمی منیزیم و عملکرد کلیوی با وضعیت کنترل قند خون در بیماران مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان صیاد
سال 97
دکتر حمیده اکبری
فرزاد شریف نژاد
98/07/07 پایان یافته
26 بررسی التیام شکستگی های تیبیا درمان شده به روش دینامیک اینترامدولاری نیلینگ در بیمارستان 5آذر گرگان بین سالهای 97-1394 دکتر افشین صاحب جمعی
دکتر ستاره اوزونی دوجی
98/08/12 پایان یافته
27 بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیوی ESRD تحت درمان با همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان در سال 97 دکتر سعید امیرخانلو
دکتر مژگان جنتی مقدم
98/09/30 پایان یافته

دفعات مشاهده: 332 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر