طرح های پایان یافته مرکز : طرح های پایان یافته

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 

عنوان طرح ها

مجریان

بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن hspx(acr) در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه بیجینگ وغیربیجینگ

دکتر عزت قائمی-اشکان مجیدی

استفاده از ادجوانت NSP۴ جهت افزایش کارایی پلاسمید کد کننده ژن‌های E۶/E۷/L۱ ویروس پاپیلومای انسانی تیپ ۱۶ در مدل موش توموری C۵۷BL/۶

دکتر مرادی-مریم آفتابی

بررسی جهش های مقاومت دارویی به اسلتامیویر در ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزا تیپB طی سال های ۹۴ تا ۹۶ در استان مازندران

دکتر رضوی نیکو-کیمیا کاوه پور

آنالیز سکانس های ژن (NSP۴) non-structural protein ۴ روتا ویروس های جدا شده از نمونه های بالینی شهر گرگان

دکتر رضوی نیکو-خلخالی اصل

تعیین فراوانی لنفادنیت گرانولوماتوز در افراد مراجعه کننده با توده گردنی به مراکز آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سالهای ۹۵-۱۳۹۳

دکتر بهناز خدابخشی-فضه حبیبی

بررسی فراوانی انتی ژن مدفوعی  انتاموبا هیستولیتیکا در بیماران با اسهال خونی کمتر از ۳هفته، مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال ۹۵

دکتر بهناز خدابخشی-فهامه رحیمی

بررسی فراوانی ژن PSM و بیان آن در تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس دربیمارستان ۵ آذرگرگان سال ۱۳۹۷

ابوالفضل خندان دل

شناسایی مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزیس جداشده از بیماران مشکوک به بیماری سل در استان گلستان با استفاده از روش PCR_Sequencing

دکتر شیرزاد-مریم سادات شفیع پور

بررسی میزان  ایمنی علیه ویروس هپاتیت B در دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم  پزشکی گلستان

دکتر نغیمه حاجی مرادلو- رخساره ابن قاسم

مدلسازی انتشار Culex pipiens (Diptera: culicidae) در استان گلستان با استفاده از مدل MaxEnt یک مدل آشیان اکولوژیک

دکتر ایوب صوفی زاده

بررسی پاسخ ایمنی سلولی  و همورال القاء شده توسط DNA واکسن E۷/E۶/L۱پاپیلوما ویروس انسانی تیپ ۱۶ به همراه اجوانت NSP۴ در مدل موش C۵۷BL/۶

دکتر مرادی-سحر صدر ممتاز

بررسی ژن جهش یافته فریدوکسین تریکوموناس واژینالیس درزنان آلوده

مقصودلوراد

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با زیر  گروههای لنفوسیت CD۴+T Helper  در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دکتر یعقوب یزدانی ، هادی بزازی

بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن باغی و بادرنج بویه بر روی ویروس هرپس سیمپلکس(HSV)  تیپ ۱ در رده سلولی A۵۴۹

دکتر علیجان تبرائی - محمد یساقی

بررسی اختلالات متابولیسم گلوکز در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن شهرستان گرگان، سال ۹۶-۱۳۹۵

دکتر بهناز خدابخشی-نیلوفر کبیری

بررسی اتوآنتی بادیهای تیروئید در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان در استان گلستان ومقایسه با گروه کنترل، سال ۹۶-۱۳۹۵

دکتر بهناز خدابخشی- مهسا محمودی

بررسی شیوع هپاتیت B (مخفی و آشکار) در خویشاوندان درجه اول افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن در شهرستان گرگان، ۹۶-۱۳۹۵

دکتر بهناز خدابخشی-زهرا جلالی شاهکوه

بررسی ارتباط بین قطعات ژنومی تکراری و مقاومت دارویی در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

دکتر عزت الله قائمی، حسام الدین شیرزاد اسکی

بررسی فون و الودگی پشه خاکیهابه انگل هایL.infantum,Ltropica,Lmajor با روش PCR 

اقای صوفی زاده-خانم توحیدی-دکتر شریفی

شناسایی و تعیین ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) در نمونه های بافت اسکواموس سل کارسینومامری به روش Nested PCR وتعیین توالی ژنوم در استان مازندران در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲.

دکتر علیجان تبرائی, مهتاب علیجانپورآقاملکی

بررسی فراوانی پلی مورفیسمهادر جایگاه  اینترون ۴ژنPD-۱در افرادHIV مثبت،لوپوس اریتماتوز سیستمیک و کنترل سالم

دکتر تبرایی- یوسف خنجری

بررسی فراوانی و تعیین ژنوتایپ ویروس اپشتین بار و سایتومگالو ویروس در نمونه PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در شهر گرگان

دکتر تبرایی-عباس تزرقی

بررسی اثرانکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته سه ظرفیتی پولیوویروس بر رده های سلول های سرطانی سینه MCF-۷  و  MDA-MB۲۳۱  و سالم MCF-۱۰A

دکتر عبدالوهاب مرادی، حسین واضح

بررسی فراوانی الل موتانت ۳۲CCR۵  مرتبط با مقاونت HIV۱ در افراد سالم و HIV مثبت

دکتر تبرایی- حیدری فرد

بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروزیس در استان گلستان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

دکتر عبدالله عباسی، زهرا خداوندگاری

بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در استان گلستان از فروردین سال ۱۳۹۰ تا پایان اسفند سال ۱۳۹۴

دکتر عبدالله عباسی،سما سادات جدی حسینی

فراوانی باسیلهای گرم منفی مولد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان پنج آذر

دکتر بهناز خدابخشی،زهرا صفرپور زنجانی

بررسی فراوانی الل موتانت ۳۲CCR۵  مرتبط با مقاونت HIV۱ در افراد سالم و HIV مثبت

دکتر تبرایی- حیدری فرد

بررسی پروفایل RNA های پیامبر ماکروفاژهای حاصل از مونوسیهای خون محیطی بیماران مبتلا به SLE و افراد سالم در پاسخ به بقایای سلولهای آپوپتوزی وفعال کننده فاکتور رونویسی AHR

دکتر یعقوب یزدانی-سعید محمدی

بررسی تست Avidity انتی بادیIgG  توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان گرگان در سه ماهه اول بارداری

پریا گران -دکتر بهناز خدابخشی

بررسی اثر بربرین بر بیان ژن های دخیل در سیکل سلولی و التهاب  ناشی از پذیرنده AHR در رده سلولی میلوئیدی THP-۱

دکتر یزدانی

بررسی فراوانی پلی مرفیسمهای arg۶۷۷trp,arg۷۵۳glnدر ژن tlr۲درمبتلایان به سل ریوی اسمیرمثبت در گلستان

دکتر هماداوودی-دکتر عزت قائمی

تولید فرم ترشحی فیوژن پپتیدMBP-CBT  و بررسی اولیه پتانسیل شاخصه های آنتی ژنی آن در تحریک تولید آنتی بادی اختصاصی درمقایسه با پپتید سنتزی MBP در مدل حیوانی

سمیرا خیری- دکتر یعقوب یزدانی

بررسی آپوپتوزیس، پیروپتوزیس ، اتوفاژی و نکروپتوزیس در ژن درمانی سلولهای سرطانی کولورکتال با ژن M وحشی و موتانت وزیکولار استوماتیت ویروس در شرایط in vitro

دکتر عبدالوهاب مرادی، زهرا گری

بررسی اثر تلقیح ژن M وحشی و موتانت ویروس وزیکول استوماتیت بر آپوپتوزیس، پیروپتوزیس، اتوفاژی و نکروپتوزیس در رده سلول سرطانی مری KYSE-۳۰

دکتر عبدالوهاب مرادی، یوسف دوزندگان

بررسی ویژگیهای لانه های لاروی و تنوع­ گونه­ای پشه ها (Diptera: Culicidae) و پیش­آگاهی پشه­های جنس Aedes  در استان گلستان در سال ۱۳۹۳

ایوب صوفی زاده

تعیین فراوانی گونه­های کمپیلوباکترو ژنهای حدت آن ها در منابع غذایی مختلف و الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی آن­ها در شمال ایران

دکتر مجتبی رئیسی، دکتر راحم خوشبخت

بررسی مقایسه ای سطح سرمی ایمونوگلبولین ها  و تعداد مطلق لنفوسیت ها در کودکان دارای لنفادنیت ناشی از تزریق  واکسن BCG و کودکان سالم.

دکتر فاطمه چراغعلی، دکتر جلال الدین شیخ

بررسی ژنوتایپهای گلیکو پروتیین Bسایتومگالو ویروس جدا شده از عفونتهای مادرزادی و پیوند کلیه شهرگرگان به روش PCR ELIZA

دکتر تبرایی-تلخابی فرد

مدلسازی انتشار L.major و Rh.opimus عامل و مخزن بیماری لیشمانیوز جلدی با استفاده از مدلهای Maxent و GARP در استان گلستان در سال ۱۳۹۴

ایوب صوفی زاده

بررسی ژن جهش یافته فریدوکسین تریکوموناس واژینالیس درزنان آلوده

فاطمه صغری مقصودلوراد

بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بر روی رشد اشرشیا کلی یوروپاتوژن

دکتر ایلر جمالی-بهنوش خاشعی

تولید فرم ترشحی فیوژن پپتید  فاکتور رشد فیبروبلاستی-

دکتر یعقوب یزدانی-ندا عسلی

بررسی سطح گلوکز و انسولین سرم در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن شهرستان گرگان ، سال ۱۳۹۵-۹۶

دکتر خدابخشی-کبیری


دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات عفونی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | ofoni

Designed & Developed by : Yektaweb