پیام خود را بنویسید

طرح های سال 1398 : طرح ها

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 

عناوین طرح ها مجریان
طراحی و ساخت واکسن COVID-۱۹ بر پایه آدنوویروس و ارزیابی کارایی آن دکتر کیانمهر-شهریارعبدلی
بررسی اثر درمانی بالقوه ی ترکیب دارویی متشکل از هیدروکورتیزون تزریقی و فلودروکورتیزون استنشاقی علاوه براسپری های سروفلو و آتروونت و بهینه سازی زمان شروع درمان بمنظور ارزیابی اثر بخشی آن بر بیماران مبتلا به COVID-۱۹ دکتر کیانمهر-امیر جوادی
بررسی حضور ژنوم کروناویروس جدید (SARS-CoV-۲) در نمونه خون بیماران مبتلا به COVID-۱۹ دکتر تهمتن
بررسی عفونت همزمان کروناویروس جدید با ویروس های آدنو ، آنفلوانزا تیپ A و B در نمونه های بالینی بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی مرجع استان گلستان طی سال های ۹۸ تا ۹۹ دکتر رضوی نیکو-نائمه جاوید
بررسی وضعیت احتمال آلودگی به ویروس سارس-کوو۲ در حیوان خانگی گربه دارای علامت تنفسی در شهرستان گرگان دکتر شیرزاد-محمد حسن تازیکی
بررسی ریسک فاکتورهای موثر در ابتلای به ویروس کرونا در بیماران بستری علی آباد کتول از ابتدای اپیدمی تا اردیبهشت ۹۹ دکتر صدیقه حسینی-اکرم طاهری راد
بررسی توزیع فراوانی پلی مورفیسم گیرنده ۲ کانابینوئیدی (Q۶۳R) در بیماران مبتلا به COVID-۱۹ و ارتباط آن با شدت بیماری دکتر علیرضا تهمتن-مصطفی رستگار
بررسی رفتار مراقبتی پرستاران و عوامل مرتبط با آن در شرایط بحران کنونی (شیوع بیماری کرونا) در مراکز آموزشی و درمانی شهر گرگان در سال۱۳۹۹ دکتر اکرم سادات منتظری-عادله صادقلو
بررسی الگوی پراکندگی مکانی- زمانی COVID-۱۹ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان گلستان در سال ۹۹-۱۳۹۸ احسان الله کلته- ایوب صوفی زاده
بررسی و مقایسه ارتباط اضطراب سلامت بر کیفیت خواب در پرسنل درمان، افراد مبتلا و غیر مبتلا به بیماری کوید۱۹ ( کرونا ) دکتر اکرم سادات منتظری-عادله صادقلو
تولید پروتئین نوترکیب نکلئوپروتئین کروناویروس جدید در میزبان پروکاریوتی دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو- علی تیموری
بررسی تغییرات ژنومی کروناویروس جدید (SARS-COV۲) و پروفایل سایتوکاینی در بیماران مبتلا به COVID-۱۹ استان گلستان دکتر علیرضا تهمتن
 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک و بالینی اختلالات شدید تنفسی مشکوک به NOVEL CORONAVIRUS (۲۰۱۹-NCOV) و موارد تایید شده کرونا در بیماران بستری مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۸ دکتر عبدالحلیم رجبی-دکتر محمد رضا هنرور
بررسی مشخصات بالینی و تصویربرداری و آزمایشگاهی بیماران بستری شده به دلیل سندرم حاد تنفسی مشکوک به COVID-۱۹ در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان طی زمستان ۱۳۹۸ دکتر سیما بشارت-دکتر نفیسه عبدالهی
بکارگیری روش IN SILICO برای یافتن هدف مولکولی بالقوه در بیماری COVID-۱۹ و انجام بازکاربردیابی دارویی بر علیه آن دکتر انورسادات کیانمهر-مژده میر محمدی
بررسی میزان شیوع و ژنوتایپینگ گونه های جرب دمودکس در افراد مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان صیاد شیرازی در سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۹ دکتر فاطمه لیوانی-سینا علی محمدی
بررسی اثر ضد لیشمانیایی نانو ذره سلنید روی پوشیده شده با عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata) جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس در محیط برون تنی بر روی لیشمانیا ماژور دکتر فاطمه لیوانی-زهرا عاطف
بررسی اثر ضد لیشمانیایی نانو ذره روی پوشانده شده با روغن فرار نعناع فلفلی (Mentha piperita) در محیط برون تنی بر روی پروماستیگوت و آماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور دکتر فاطمه لیوانی-مهسا سیاوشی زنگیانی
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوز جلدی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تشخیص سالک در مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۸ دکتر حامد کلانی-پریسا برومند
غربالگری هپاتیت C در مصرف کنندگان مواد مخدر ساکن در کمپ های ترک اعتیاد استان گلستان در سال ۱۳۹۹ عبدالهادی قزل-عبدالحمیدانگیزه
اثر سینرژیسم داروهای کلیستین و ریفامپین بر یکدیگر از یک طرف و فسفومایسین با داروهای ایمیپنم، مروپنم، تیگسایکلین علیه جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز یا کارباپنماز دکتر رقیه گلشا-دکتر شیرزاد
بررسی نقش لوسین زیپر القا شده توسط گلوکوکورتیکوئید (GILZ) در پاسخ ایمنی ماکروفاژی ایجاد شده بواسطه ی هایپراسمولاریته در مواجهه با باکتری سالمونلا دکتر سعید محمدی
بررسی سنجش میزان رونوشت های ژن پاپیلوما ویروس تیپ ۱۸ در نمونه های سرویکس با درجه دیسپلازی مختلف دکتر رضوی نیکو-مهدیه طاهری
بررسی ژنوتیپ و دینامیک مولکولی تیمیدین کیناز ویروس هرپس سیمپلکس تیپ۱ مقاوم شده به آسیکلوویر دکتر تبرایی-نیلوفرزاهدیان نژاد
بررسی رابطه بین کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری و بیماری سلیاک : مرور نظام مند و فراتحلیل دکتر بشارت-زهرا نوروزی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و شلاته کنندگی آهن توسط وانیلین، فلوریک اسید و کافئیک اسید طبیعی در موش های دارای اضافه بار آهن دکتر خلیلی-مهدی عالیخانی
بررسی شیوع سرمی بیماری لپتوسپیروز در کشاورزان استان گلستان در سال ۹۸ سیدامیرسلطانی کنتایی
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای مستعد کننده ابتلا به سل مقاوم به چند دارو در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتلا به سل استان گلستان در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ دکتر نورمحمد منصوری
بررسی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداشده از موارد جدید و موارد با سابقه درمان مبتلا به سل ریوی در استانهای گلستان-مازندران-گیلان و سمنان در سالهای ۹۵-۹۷ دکتر نورمحمد منصوری
بررسی و مقایسه عملکرد تشخیصی اسمیرمیکروسکوپی با روش کشت در موارد مشکوک به سل ارجاعی ازمایشگاه منطقه ایی سل استان گلستان در سال ۹۶-۹۷ دکتر نورمحمد منصوری
ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه یک نانوکامپوزیت  سنتزی جدید برای اندازه گیری همزمان یون های سمی سرب و کادمیم در نمونه¬های آبی دکتر مهدی شیخ عربی
ارزیابی تاثیر مهار و افزایش بیان پروتئین ضدالتهابی A۲۰ بر تکثیر ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) و پاسخ های ایمنی ضد ویروسی در مدل کشت سلولی دکترتهمتن
بررسی فون و انتشار مگسهای سیاه  در استان گلستان درسال ۹۸-۹۹ ایوب صوفی زاده-فاطمه مسگریان
بررسی وفور، فون و تنوع زیستی پشه ها (دوبالان: کولیسیده) و پشه خاکیهای فلبوتومینه (دوبالان: سایکودیده) بعد از سیل فروردین سال ۱۳۹۸ استان گلستان. ایوب صوفی زاده-قنبری
بهینه سازی و ارتقای کیفی مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتر حسام الدین شیرزاد-دکترخلیلی
جداسازی و تعیین مشخصات مخمر جدا شده از کامبوجا و اثر آن بر سیستم ادراک حد نصاب باکتری Yersinia enterocolitica دکتررضوی نیکو-سمیراعیسی زاده
بررسی سرولوژیکی و مولکولی مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو و افراد کنترل دکترثمین زمانی-مائده مقدم
مطالعه ارتباط بین افسردگی و اضطراب با خطر ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت احسان الله کلته
شناسایی و تعیین کمی ژنوم پولیوماویروس سلول مرکل (MCPyV) در نمونه های سرطان پوست غیرملانومایی شهرستان بابل دکتر تبرایی-علی حسن زاده

دفعات مشاهده: 388 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات عفونی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | ofoni

Designed & Developed by : Yektaweb