پیام خود را بنویسید

طرح های سال 1400 : طرح ها

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 

عناوین طرح ها

مجریان

ارزیابی شیوع آلودگی انگلی سبزیجات خام مصرفی به کیست ژیاردیا در شهر گرگان در سال ۱۴۰۱

دکتر کلانی-سیده سعیده حسینی

بررسی اثر عصاره های آبی، بوتانولی، و اتیل استاتی گیاه غاز یاغی (Falcaria vulgaris) بر تریکوموناس واژینالیس در محیط برون تنی

دکتر کلانی-نداتازیکی

بررسی ارتباط بین سطوح لیپوپروتئین های سرم و شناسایی سرولوژی و مولکولی مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه پاراتوبرکلوزیس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد کنترل

دکتر زمانی-نگار عسگری

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری لیشمانیوز جلدی در استان گلستان در ده سال اخیر(۱۴۰۰-۱۳۹۱)

دکتر توحیدی-منصوری رمضانی

بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در بیماران بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان ۵ آذر گرگان در مقایسه با گروه کنترل سالم در سال ۱۴۰۱

دکترشربتخوری-حمیدرضا ذاکرزاده خوشرودی

بررسی شیوع اختلال بویایی پاروسمی (parosmia) در بیماران مبتلا به کووید-۱۹: به صورت یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

عبدالرحیم رجبی-علیجان تبرایی

بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در بیماران همودیالیزی شهر گرگان در سال ۱۴۰۱

دکتر شربتخوری-یعقوب خان نتاج

شناسایی لیشمانیا در جوندگان و کنه‌های سخت آنها در مناطق آق قلا و اینچه برون به روش ITS۱- PCR

دکتر توحیدی-قنبری-اباذرنجاتی

تشخیص اووکیست کریپتوسپوریدیوم به روش Nested- PCR در منابع آبی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۱

دکتر توحیدی-ایوب محمدی

تشخیص کیست ژیاردیا به روش Semi-nested PCR در منابع آبی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۱

دکتر توحیدی-آیدا آبایی

تشخیص مولکولی کیست انتاموبا هیستولیتیکا/دیسپار/موشکوفسکی با روش multiplex PCR در انواع سبزیجات خام مصرفی در شهر گرگان در سال ۱۴۰۱

دکتر کلانی-سید نیما مدرس

بررسی شیوع گونه های مهم تک یاخته ی کریپتوسپوریدیوم آلوده کننده ی انسان در سبزیجات خام در شهر گرگان، سال ۱۴۰۱

دکتر کلانی-محمدجوادحسنی

بررسی پیامد درمان با (Actemra) Tocilizumabدر مقایسه با درمان های استاندارد در درمان بیماران مبتلا به ‏COVID-۱۹ بستری در پیک پنجم در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

دکتر خدابخشی-رومینا معصومی فر

بررسی برخی تظاهرات خارج ریوی و پیامد آنها در مبتلایان کووید-۱۹ با PCR مثبت ، بستری شده در دو بیمارستان آموزشی درمانی صیاد شیرازی و پنج آذر گرگان از اسفند ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۰

دکتر گلشا-فائزه طیب

بررسی میزان شیوع میکروسپوریدیاها در نمونه های ذخیره شده مربوط به بیماران کاندید برونکوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

دکتر کلانی-علی خرادشادیزاده

بررسی پیش آگهی بیماران مبتلا به کووید۱۹ بر اساس یافته های آزمایشگاهی سرمی و ادراری اولیه بستری شده در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان سال ۱۴۰۰

دکتر گلشا-عرفان رضایی

بررسی نقاط کلیدی پاتوژنز HTLV-۱ در مسیرهای سیگنالینگ فعال شدن و مهاجرت لنفوسیت T با استفاده از تحلیل بولیین و تایید آزمایشگاهی آن در مبتلایان به HAM/TSP

دکتر تبرایی-عاطفه بهاور

بررسی شیوع انگل ها درخاک پارک های عمومی شهر گرگان در سال ۱۴۰۰

دکتر توحیدی-مهسا شاد

بررسی موتاسیونهای ژن S در SARS-CoV-۲ جدا شده از بیماران مبتلا به COVID-۱۹ به روش Sanger Sequencingدر استان گلستان در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

دکتر رجبلو-دکتر رضوی نیکو-طیبه رهیده

بررسی فعال شدن مجدد EBV در افراد مبتلا به کووید-۱۹

دکتر رضوی نیکو-باذوق

بررسی اثربخشی و ایمنی ترکیب گیاهی رازی و ابن سینا بر میزان و شدت ابتلا به سندرم مرتبط با سیستم تنفسی در افراد دیابتی: یک کار آزمایی بالینی

مهدی زروندی

بررسی فراوانی مولکولی باکتری های کلامیدیا تراکوماتیس، مایکوپلاسما هومینیس، گاردرنلا واژینالیس اوره آ پلاسما اورلیتیکوم استرپتوکوکوس آگالاکتیه و نایسریا گونوره آدر نمونه های شستشوی واژینال زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزش-درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۳۹۷

دکتر تبرایی-دکتر زمانی

بررسی مولکولار اپیدمیولوژی ویروس سین سیشیال تنفسی (RSV) در کودکان با علائم حاد تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی گرگان در سال ۱۴۰۰

دکتر تهمتن-رمزعلی

بررسی فراوانی مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد کنترل

دکتر زمانی-نگار عسگری

ارزیابی عفونت همزمان ویروس های تنفسی در بیماران مبتلا به COVID-۱۹ استان گلستان با روش ملکولی ، سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸

دکتر رضوی نیکو-نوروزی

بررسی فراوانی مولکولی و سرولوژیک سایتومگالوویروس انسانی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزش-درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

دکتر تبرایی-دل افروز حسینی

بررسی میزان ابتلا به بیماری کووید ۱۹ بعد از واکسیناسیون در کارکنان شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهرستان گرگان از بهمن ۱۳۹۹ تا شهریور۱۴۰۰

دکتر گلشا-دکتر عشقی نیا

بررسی موتاسیون های ژن S در SARS-CoV-۲ جدا شده از بیماران مبتلا به COVID-۱۹ در خراسان شمالی به روش Sanger Sequencing

دکتر تبرایی- زهراعلی ابادی

ارزیابی حضور همزمان ویروس های تنفسی آنفلوانزا تیپ B ، RSV و EBV در بیماران مبتلا به COVID-۱۹ استان گلستان با روش Real-time PCR ، سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸

دکتر تبرایی-سمانه پیرجانی

بررسی مقایسه ای روش های کشت و PCR در شناسایی سودوموناس آئروژینوزا، اسینتوباکتر بومانی و استنوتروفوموناس مالتوفیلیا از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

دکتر عبداله اردبیلی

بررسی و مقایسه مشخصات دموگرافیک, نوع درمان و نتایج در بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستانهای شهرگرگان در موج سوم (آبان تا بهمن ۱۳۹۹) و چهارم (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ ) بیماری

دکتر رقیه گلشا-عشقی نیا

بررسی تاثیر ترکیب بتاکاریوفیلین و آسیکلویر بر HSV-۱ مقاوم به آسیکلوویر در رده سلولی A۵۴۹

دکتر علیجان تبرایی- سحر بریانی

بررسی اثر درمانی شروع زود هنگام فاویپیراویر بر پیامد بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در اردیبهشت ۱۴۰۰

دکتر بهناز خدابخشی-اسد

بررسی فراوانی پاروویروس B۱۹ در خانم های باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان در سال۱۳۹۹-

دکتر علیجان تبرایی-دل افروز حسینی

ارزیابی خاصیت مهارکنندگی  سرومن (وکس گوش)  بر ویروس هرپس سیمپلکس انسانی ۱ به روش کشت سلول

دکتر محمدحسین تازیکی-حمیدی صوفیانی

بررسی تاثیر دوره های بخور گرم استنشاقی در غیرفعالسازی و از بین بردن ویروس SARS-CoV-۲ ( Covid-۱۹ )

دکتر عالیشاهی -میرحیدری

بررسی شیوع لیشمانیوز پوستی در گسترش های منفی زخم بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر آق قلا طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹

دکتر کلانی-مهدی خوشرو

بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در افراد مراجعه کننده به مرکز تشخیص سالک در مرکز بهداشت شهرستان آق قلا در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۹

دکتر کلانی-اولادی

بررسی ارتباط بین فاکتورهای هماتولوژیکی, بیوشیمیایی وسرولوژیکی با Cyclic Threshold) ct)حاصل از ارزیابی مولکولی بیماران مبتلا به کووید ۱۹بستری شده در بیمارستان صیادشیرازی علوم پزشکی گلستان

دکتر تبرایی-دکتر میر


دفعات مشاهده: 327 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات عفونی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | ofoni

Designed & Developed by : Yektaweb