پیام خود را بنویسید

کلیات دریافت وام دانشجویی


کلیات دریافت وام دانشجویی :

سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحد طبق مقررات آموزشی و دارا بودن کد ملی ثبت شده در سایت آموزشی دانشگاه جهت دریافت وام های صندوق رفاه دانشجویان ضروری می باشد. - جهت دریافت وام دانشجو بایستی فرم درخواست وام مربوطه را از امور دانشجویی دانشکده دریافت و همراه با سایر مدارک لازم مرتبط با هر وام به امور دانشجویی دانشکده تحویل نماید. - باز پرداخت کلیه وام های پرداختی ( به استثناء ودیعه مسکن ) به دانشجویان واجد شرایط اعم از ( روزانه ، شبانه ) به 6 ماه بعد از فراغت از تحصیل موکول می شود .

  - پرداخت هر گونه وام به دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنان است .

  - پرداخت وام و امکانات به دانشجویان انتقالی و جابجایی بلامانع است . و دانشجویان مهمان بایستی از طریق دانشگاه اصلی در خواست وام نمایند

- تسهیلات قابل پرداخت از طریق صندوق رفاه دانشجویان برحسب نحوه ورود دانشجویان (روزانه وشبانه) متفاوت می باشد.

  تسهیلات قابل پرداخت به دانشجویان روزانه از طریق صندوق رفاه دانشجویان:

  1. وام تحصیلی

  2. وام مسکن

  3. و ام ضروری

  4. وام ازدواج

  5. وام ودیعه مسکن متاهلین

6. وام کمک هزینه تحصیلی شاهد ( ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

  1-وام تحصیلی :

  - وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 240,000 ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه 360,000 ریال می باشد .

  - وام تحصیلی در 2 نیمسال پرداخت می شود نیمسال اول از 1/7 لغایت 15/11 به مدت 5/4 ماه و نیمسال دوم از 16/11 لغایت 31/4 سال بعد به مدت 5/5 ماه

  - مدت استفاده از وام تحصیلی و مسکن دردوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 5 نیمسال تحصیلی و دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 9 نیمسال تحصیلی است.

- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی ممنوع است.

 

  2- وام مسکن :

  - وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 180,000ریال ، دانشجویان متاهل ماهیانه 360,000 ریال می باشد.

  - وام مسکن صرفا به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه دانشجوئی س کونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند با رعایت سایر ضوابط پرداخت می شود .

- وام مسکن در 3 ترم پرداخت می شود ترم اول 1/7 لغایت 15/11 به مدت 5/4 ماه ، ترم دوم از 16/11 لغایت 31/4 سال بعد به مدت 5/5 ماه و ترم تابستان از 1/5 لغایت 31/6 به مدت 2 ماه .

  3-وام ضروری:

  - وام ضروری به دانشجویان روزانه که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو هستند بر اساس جدول امتیاز بندی که شامل میانگین واحدهای گذرانده ، معدل دو نیمسال قبل ، مجرد یا متاهل بودن می باشد امتیاز بندی شده و حداکثر مبلغ 1,500,000 ریال پرداخت می شود .

  - حداکثر دفعات پرداخت وام ضروری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 2 بار ودر مقطع کارشناسی پیوسته 4 بار است.

  - دانشجویان جدید الورود متقاضی وام ضروری در صورت حداقل انتخاب واحد حداکثر 700,000ریال بدون امتیاز بندی وام پرداخت می شود .

  4- وام ودیعه مسکن متاهلین:

  - ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت ند ا شته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند ، بعد از گذشت حداقل یک نیمسال از شروع تحصیل و فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

  - به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به شرط داشتن میانگین معدل حداقل 12 ودیعه مسکن پرداخت می شود.

  - ودیعه مسکن برای مقاطع کاردانی و کارشناسی حداکثر 12,500,000 ریال می باشد .

- به دانشجویانی که وجهی بابت پیش پرداخت اجاره بهاء پرداخت ننموده اند ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد .

  5- وام تحصیلی شاهد:

  تعریف دانشجوی شاهد و ایثارگر

  - فرزند و همسر شهید ( مشمول گروه 1 )

  - جانبازان 70% و همسر و فرزندان ( مشمول گروه 1 )

  - آزاده و همسر و فرزندان ( مشمول گروه2 )

  - جانبازان 50 % تا 69% و همسر و فرزندان ( مشمول گروه 2 )

  - جانبازان 25% تا 49% و همسر و فرزندان ( مشمول گروه 3)

  نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی شاهد

  - مراجعه به ام ور دانشجویی دانشکده مربوطه و تکمیل فرم درخواست و تحویل به انضمام تصویر کارت بنیاد شهید.

  - ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز آموزشی به استثناء ترم آخر

  - کمک هزینه صرفا مشمول دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل می باشد .

  - پرداخت کمک هزینه تحصیلی شاهد دانشجویان مهمان ، انتقالی ، جابجایی به عهده دانشگاه محل تحصیل جدید می باشد .

- کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی ( عراقی ، افغانی و ... ) که در بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای پرونده هستند و ارائه خدمات به آنها از نظر بنیاد شهید بلامانع است می توانند نسبت به تکمیل درخواست اقدام نمایند. تسهیلات قابل پرداخت به دانشجویان شبانه از طریق صندوق رفاه دانشجویان:

  1. وام شهریه

  2. وام ازدواج

3. وام ضروری

  1- وام شهریه

  - دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ 10,000,000 ریال در چهار نوبت و هر نوبت حداکثر مبلغ 2,500,000 ریال می باشد .

  - دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته مبلغ 24,000,000 ریال در هشت نوبت و هر نوبت حداکثر مبلغ 3,000,000 ریال می باشد.

- وام به حساب آموزش دانشگاه بابت شهریه دانشجو واریز می گردد .

  2 - وام ازدواج:

شرایط وام ازدواج برای دانشجویان شبانه مشابه دانشجویان روزانه می باشد.

  3 - وام ضروری:

درصورت تامین اعتبار برای دانشجویان شبانه وام ضروری مقرر می گردد که شرایط آن از نظر تعداد دفعات اعطای وام ونحوه محاسبه مشابه وام ضروری دانشجویان روزانه می باشد.البته به میزان تامین اعتبار نیزبستگی دارد.

دفعات مشاهده: 9725 بار   |   دفعات چاپ: 950 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 115 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | School of paramedicine